Jaram IzmenaPDR0118a

Opštinska uprava opštine Brus - Odsek za urbanizam i građevinarstvo oglasila je JAVNI UVID u nacrt izmena Plana detaljne regulacije lokaliteta "Jaram" na Kopaoniku u opštini Brus i izveštaj o strateškoj proceni uticaja izmena PDR lokaliteta "Jaram" na Kopaoniku na životnu sredinu.

Opštinska uprava opštine Brus, kao nosilac izrade ovog plana organizuje javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i efektima planiranja.

Javni uvid u trajanju od 30 dana održaće se od 08. januara 2018. do 06. februara 2018. godine a Javna prezentacija materijala plana održaće se 26. januara 2018. godine u 12:00 časova u sali za sastanke Opštinske uprave opštine Brus.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi nosiocu izrade plana tj. Opštinskoj upravi opštine Brus - Odseku za urbanizam i građevinarstvo (ulica Kralja Petra Prvog broj 120) u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 06. februarom 2018. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Plana mogu uticati na planska rešenja.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 14. februara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova.
BrusONLINE


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.

Mali OGLASI:

Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE