DarkoNikolic

Kako bi podstaklo mlade ljude da se aktivno bave poljoprivredom i na taj način obezbede egzistetenciju sebi i svojoj porodici, ali i ožive rurala područja, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je pokrenulo novi program subvencionisanja mladih poljoprivrednika. Vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac prijave na konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku definisani su Pravilnikom o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Podsticaji obuhvataju podršku programima i to:

1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade mleka, povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Preciznije podatke o prihvatljivim investicijama možete naći u Tabeli sa prihvatljivim investicijama koja je sastavni deo ovog Pravilnika.

Pravo na podsticaje imaju punoletni mladi poljoprivrednici, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednog gazdinstva i mladi preduzetnici koji na dan podnošenja prijave na konkurs imaju navršenih 18, a najviše 40 godina života. Prednost prilikom rangiranja podnetih prijava će imati investicije koje se odnose na pripremu za prodaju ili preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda u svrhu ostvarivanja dodatne vrednosti poljoprivrednih proizvoda, posebno ako dolaze iz nerazvijenih područja sa otežanim uslovima za bavljenje poljoprivredom, mlade poljoprivrednice, kao i osobe koje imaju odgovarajuće obrazovanje iz oblasti poljoprivrede, ili čija preduzeća posluju sa pozitivnim bilansom.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu. Tekst konkursa objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Podnosilac na Konkurs podnosi samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija. Naglašavamo da su  ovim pravilnikom određeni  uslovi i date smernice za planiranje investicije, dok proces prijave započinje nakon objavljivanja Konkursa. Sve prijave koje stignu pre toga biće odbačene kao neblagovremene.   

Uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva, pored ostalog dostavlja predračun za nabavku investicija ne stariji od 30 dana (profakturu, predugovor, ponuda ili druga vrsta predračuna koja sadrži: naziv proizvođača, odnosno vlasnika predmetne investicije; godinu proizvodnje, odnosno starost životinja; tip, odnosno model mašina i opreme; ukupnu vrednost predmeta investicije; iznos poreza na dodatu vrednost; način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije) i izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije u roku od 6 meseci od dana izdavanja predračuna. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs moraju da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, dok uverenja i potvrde ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.

Uprava razmatra prijave na konkurs i utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu podsticaja kao i rang listu podnosilaca prijava na konkurs. Uprava donosi i Rešenje kojim se utvrđuje predmet i obim investicije; iznos sredstava koji se dodeljuje korisniku podsticaja; način prenosa ostvarenog iznosa podsticaja; rok za realizaciju investicije; rok za dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje realizacija investicije; rok do kada se predmet investicije ne sme otuđiti i/ili mu se promeniti prvobitna namena; rok čuvanja dokumentacije koja se odnosi na investicije; kao i drugi podaci.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane  investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 1.200.000,00 dinara - navodi se u tekstu Uprave za agrarna plaćanja.

Za sve nedoumice i pravilno popunjavanje zahteva i prijave na konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje za mlade poljoprivrednike možete se obratiti stručnom licu, dipl.inž.agronomije Saši Miljkoviću, koje je do detalja upućeno u tu problematiku.

Saša Miljković, dipl.inž.agronomije
Mobilni: +381 63 8429683
"Ruralni inovacioni centar" Brus


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE