Minpolj CLP piktogrami1Sve opasne hemikalije u prometu od 1. juna 2017. godine moraju biti klasifikovane, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni Glasnik RS”, broj 105/13) (u daljem tekstu: Pravilnik CLP/GHS).

Ako su smeše stavljene u promet pre 1. juna 2015. godine, a klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni Glasnik RS”, br. 59/10, 25/11 i 5/12) ili sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni Glasnik RS”, br. 64/10 i 26/11), snabdevač ih od 1. juna 2017. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa Pravilnikom CLP/GHS.

Prelazni period za reobeležavanje i pakovanje smeša ističe navedenog datuma i nakon toga u prometu mogu biti samo hemikalije koje su, ako su klasifikovane kao opasne, obeležene i upakovane u skladu sa CLP/GHS, odnosno na etiketi imaju isključivo CLP/GHS piktogrami opasnosti.

Informativni pult za hemikalije i biocidne proizvode može pružiti dodatne  informacije i smernice u vezi sa ovim zahtevom Pravilnika CLP/GHS svim zainteresovanim stranama.

Upoznajte se sa odredbama i zahtevima koji su propisani Pravilnikom CLP/GHS kako bi ih  pravilno primenili!
izvor:eko.minpolj.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE