Vinograd

Opštinska uprava opštine Aleksandrovac raspisala je javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima iz oblasti poljoprivrede, na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju opštine Aleksandrovac za 2017.godinu, u periodu od 01.08.2017. do 30.09.2017. godine.

Razvoj ove grane je neophodan da bi poljoprivredni proizvođači bili konkurentni na tržištu. Uloga udruženja je veoma značajna za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, a posebno u delu modernizacije i edukacije poljoprivrednih proizvođača, kao i povoljnosti kod nabavke imputa za poljoprivrednu proizvodnju i plasmana poljoprivrednih proizvoda, zajedničko korišćenje opreme, zajedničko istraživanje tržišta i zajednički plasman robe i druge aktivnosti koje zajedno treba da doprinesu prilagođavanja zahtevima tržišta, razvoju proizvodnje i plasmana, što sve treba da dovede do unapređenja konkurentnosti.

Pravo učešća imaju udruženja iz oblasti poljoprivrede sa sedištem na teritoriji opštine Aleksandrovac, a ovom merom se unapređuje rad postojećih i uspostavljaju se nove organizacije poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. Krajnji korisnici su udruženja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i druge asocijacije poljoprivrednih proizvođača.
Opšti kriterijumi za korisnike je da je upisan u Registar udruženja u APR-a i da za investiciju za koju podnosi zahtev, ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Rangiranje korisnika sredstava će biti na osnovu bodovanja do utroška sredstava.

 Na konkurs se podnosi sledeća dokumentacija

1.Obrazac prijave na Javni Konkurs sa potpisom podnosioca i pečatom;

2.Obrazac predloga programa rada udruženja sa finansijskim planom;

3.Rešenje iz APR(fotokopija);

4.Fotokopija tekućeg računa;

5.Predračun za predmetnu investiciju,izdat u 2017 godini;

6.Izjava da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje kod drugih javnih fondova.

Ukupan iznos namenjen finansiranju udruženja iz oblasti poljoprivrede iznosi 500.000,00 dinara a iznos podsticaja po korisniku maksimalno do 100.000,00 dinara.

Korisnik kome budu odobrena sredstva se obavezuje da po završetku aktivnosti predviđene programom,a najkasnije do 05.11.2017. Komisiji podnese Izveštaj odobrenih sredstava i dostavi sledeću dokumentaciju:

1. Račune za predmetnu investiciju, izdat u 2017.godine (orginal ili overena fotokopija)Račun mora da glasi na ime podnosioca zahteva;

2. Dokaz o izvršenom plaćanju predmetne ivesticije i to potvrda o prenosu sredstava i izvod,overeni od strane banke,a u slučaju da je izvršeno gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može se dostaviti pisani račun koji prati fiskalni isečak(orginal ili overena fotokopija)

3. Otpremnica i garancija za nabavku predmetne investicije za koju je u skladu sa posebnim propisima ,utvrđena obaveza izdavanja otpremnice i garancije(fotokopija).

Komisija za dodelu sredstava zadržava pravo da od podnosioca predloga programa traži dopunsku dokumentaciju kojom se mogu obrazložiti pojedine budžetske stavke (nabavku opreme/ili ostale troškove)kao i da odobri dodelu sredstava samo za one stavke za koje se na osnovu priložene dokumentacije proceni kao opravdane i prihvatljive.

Obrasci se mogu preuzeti u Odeljenju za razvoj i infrastrukturu,kancelarija br.6 Opštinske uprave opštine Aleksandrovac.
izvor:aleksandrovac.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE