JKPRasina lokal0621a

Brus 19.07.2021. JKP Rasina Brus objavila je poziv za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup poslovnog prostora u ulici Solunskih boraca površine 33 m2 po početnoj ceni od 50 evra bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti).

Javno nadmetanje sprovešće se u četvrtak 22. jula 2021.godine, u prostorijama poslovnog prostora koji se izdaje, sa početkom u 10:30 časova.

JKPRasina lokal0621bb JKPRasina lokal0621c 

Tekst poziva JKP Rasina Brus prenosimo u celosti:

IZDAJE SE u zakup postupkom javnog nadmetanja poslovni prostor – lokal JKP „Rasina“ Brus upisan kao pomoćna zgrada broj 2 na katastarskoj parceli broj 945 KO Brus u listu nepokretnosti 2451, površine 33 m2, sa adresom u ulici Kralja Petra Prvog u Brusu, ulaz iz ulice Solunskih boraca.

Učesnici javnog nadmetanja mogu biti sva fizička lica, pravna lica i preduzetnici uz dostavljanje blagovremene i potpune prijave.

Delatnost odnosno namena poslovnog prostora nije konkretno određena ali se isti ne može koristiti za prodavnicu pogrebne opreme.

Početna cena mesečne zakupnine iznosi 50 evra bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu evra Narodne banke Srbija na dan objavljivanja oglasa.

Licitacioni korak iznosi 10 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu evra Narodne banke Srbija na dan objavljivanja oglasa.

Zakupnina se plaća nakon dobijanja fakture od strane računovodstva JKP „Rasina“ Brus.

Zakupac je u obavezi da poslovni prostor vrati u prvobitno stanje, uredno okrečen i u ispravnom stanju, osim u slučaju kada je zakupac uložio sopstvena sredstva u adaptaciju poslovnog prostora saglasno ugovorenim obavezama.

Zakupac je u obavezi da po ispostavljenim računima plaća troškove vode, električne energije i druge troškove korišćenja.

Poslovni prostor se izdaje na period od godinu dana, s tim što zakup počinje teći nakon sprovođenja postupka.

Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da radi učešća u postupku javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 1000,00 dinara na račun broj 205-12787-42, svrha uplate depozita za učešće na javnom nadmetanju za poslovni prostor i isti se vraća učesnicima koji ne uspeju na nadmetanju nakon zaključenja ugovora o zakupu, osim u slučaju da učesnici ometaju rad ili napuste nadmetanje.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se u pisanom obliku najkasnije do 22.7.2021. godine na adresu JKP „Rasina“ Brus, ulica Kralja Petra Prvog 8a, sa naznakom Komisiji za izdavanje poslovnog prostora u zakup.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se dana 22.7.2021.godine u 10,30 časova u poslovnom prostoru – lokalu JKP „Rasina“ Brus u ulici Kralja Petra Prvog u Brusu, ulaz iz ulice Solunskih boraca.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma najviše ponuđene cene.

Predsednik komisije nakon završenog javnog nadmetanja poziva učesnika koji ponudi najpovoljniji iznos da potpiše izjavu o visini ponuđene cene.

Komisija sačinja zapisnik o javnom nadmetanju i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača objavljuje na oglasnoj tabli preduzeća i veb sajtu preduzeća.

Razgledanje poslovno prostora - lokala, može se vršiti svakog radnog dana, zaključno sa 22.7.2021.godine, uz najavu prethodnog dana na telefon 037 3825 486. Osoba za kontakt je tehnički direktor Miodrag Todorović.


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.