Poslovne banke značajan deo prihoda od naknada ostvaruju u poslovima sa stranim valutama. Radi donošenja pravilnih odluka, građani bi trebalo da budu upoznati sa najčešćim naknadama i provizijama koje poslovne banke naplaćuju u transakcijama vezanim za strane valute.

Najčešći poslovi vezani za strane valute koje građani obavljaju u poslovnim bankama su konverzija valuta, prilivi iz inostranstva, uplate ka inostranstvu i uplate ili isplate sa deviznih računa. U svakom od ovih poslova građani poslovnim bankama plaćaju određene naknade i provizije:

Kupujete stranu valutu

Iako prikazuju kupovne i prodajne kurseve za konvertibilne valute na dnevnim kursnim listama, poslovne banke ne primenjuju u potpunosti odnose koje su na tablama navedeni. Naime, dok za prodaju strane konvertibilne valute poslovna banka ne naplaćuje dodatne provizije, kod kupovine strane valute od strane klijenta obračunava se provizija, koja se kreće od 0,4 do 1 odsto na odnos naveden na dnevnoj kursnoj listi. To znači da kada kupujete strana sredstva plaćanja nije dovoljno da pogledate kurseve koje objavljuju banke u svojim prostorijama kao element za poređenje, već je neophodno da znate i kolika je provizija banke za prodaju valute. Ovo najčešće nije slučaj sa menjačnicama, međutim, preporučljivo je proveriti da li postoji provizija i kod njih. Istovremeno, poslovne banke uobičajeno nude veći izbor kada je u pitanju kupovina strane valute, dok se kod velikog broja menjačnica izbor svodi na 2-3 najčešće korišćene strane valute.

Veoma je važno da pri konverziji valuta, bilo da je reč o kupovini ili prodaji strane valute, sačuvate izveštaj o obavljenoj transakciji, kako biste u slučaju oštećenja, falsifikata ili sličnih problema imali dokaz o načinu sticanja strane valute.

Konverzija iz jedne strane valute u drugu

Pored naplate dopunske provizije za kupovinu strane valute od banke, kod menjačkih poslova banaka postoji još jedna provizija, koja se naplaćuje pri konverziji jedne strane valute u drugu. Zanimljivo je da samo manji broj banaka u Srbiji vrši direktnu konverziju iz jedne strane valute u drugu.

Kod ove vrste usluge uglavnom se uzima odnos vrednosti dve valute koje su prisutne u konverziji i na taj odnos se obračunava 2-5 odsto provizije banke.

Imajte u vidu da ovu vrstu transakcije možete obaviti i u bankama koje ne rade direktnu konverziju iz jedne strane valute u drugu, ali na način da banci prodate devizna sredstva po kupovnom kursu banke, a potom kupite drugu stranu valutu po prodajnom kursu banke. Međutim, ukoliko na ovaj način obavljate transakciju, obično će Vam kursne razlike kupovnih i prodajnih kurseva napraviti značajno skuplju vrstu usluge banke.

Plaćanja ka inostranstvu i prilivi iz inostranstva

Većini je poznato da banke naplaćuju naknade za slanje novca u inostranstvo. Naknade za ovu uslugu se uglavnom sastoje od naknade poslovne banke i troškove međunarodnog transfera – SWIFT-a.

Međutim, manje je poznato da poslovne banke u određenim slučajevima naplaćuju i prijem novca iz inostranstva. Naime, u slučajevima prijema honorara, stranih penzija i mesečnih zarada iz inostranstva ne naplaćuju se provizije, međutim, kod većine ostalih prijema stranih sredstava plaćanja iz inostranstva i prijemna banka (banka kod koje je otvoren račun na koji su sredstva uplaćena) naplaćuje proviziju od primaoca. Ove provizije se kreću uglavnom od 0,5 do 2 odsto na primljen iznos sredstava. Praksa je da se naplata provizije vrši iz sredstava koja su primljena, ali moguće je i da primalac sam uplati proviziju u dinarima nezavisno od primljenih deviznih sredstava.

Treba napomenuti da se ova naknada ne naplaćuje kod posebnih aranžmana banaka (Komercijalna i Agrobanka imaju posebne aranžmane kod prijema novca iz inostranstva, koji su značajno jeftiniji i kod kojih se ne naplaćuje provizija od primaoca) i kod Western Uniona ili MoneyGram-a, koji su najbrži način prenosa sredstava, ali i najskuplji, s tim da proviziju plaća samo pošiljalac sredstava.

Kurs kod uplata i isplata sa devizne štednje

Poslovne banke uobičajeno na račune devizne štednje ne naplaćuju troškove otvaranja ili održavanja. Pri uplati i isplati stranog efektivnog novca, takođe nema provizija niti naknada. Međutim, kada želite da raspoložive dinare pretvorite u strani efektivni novac i položite ga na deviznu štenju, poslovna banka će primeniti prodajni kurs za vas i naplatiti vam proviziju za kupovinu strane valute pre polaganja na deviznu štednju.

U slučaju da želite da podignete sredstva sa devizne štednje, vrlo često će pitanje službenika u poslovnoj banci biti: „Da li želite isplatu u dinarima ili u valuti?“. Ukoliko se odlučite za dinare, poslovna banka će za vas primeniti kupovni kurs i tako po nižem odnosu nego u slučaju uplate deviznih sredstava isplatiti dinare.

U navedenim situacijama, poslovna banka pri ovim poslovima pored uplate i isplate sredstava, obavlja i menjačke poslove čije troškove prebacuje na klijenta.


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE