Raska Opstina

Raška 23.03.2021. U okviru programa podrške JLS u sprovođenju socijalno inovativnih projekata u saradnji sa OCD, Vlada Švajcarske i organizacije SWISS PRO, podržali su projekat Opštine Raška „POKRENI SE!“ u periodu od septembra 2019. do kraja decembra 2020. godine.

Realizacijom projekta stvorene su mogućnosti za radnu aktivaciju lica iz društveno osetljivih grupa kroz održivu primenu edukativnog multisektorskog modela sticanja prenosivih veština i praktičnih znanja. Zvaničan partner lokalne samouprave u realizaciji projekta je bilo “Udruženje za pomoć licima sa smetnjama u razvoju Raška”.

Projektom je obuhvaćeno 98 lica iz društveno marginalizovanih grupa – mladi do 30 godina, žene, lica starija od 50 godina, lica koja su dugoročno nezaposlena – minimum 12 meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci, osobe sa smetnjama u razvoju, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, izbegla i interno raseljena lica, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći i roditelji dece sa smetnjama u razvoju. Lica su pohađala 5 (pet) tematskih obuka u oblasti komunikacija, pisanja projekata i sticanja digitalnih veština.

Drugi deo projekta se odnosio na realizaciju programa stručnih odnosno radnih praksi u privatnom i civilnom sektoru, a u kontekstu kreiranja novih šansi za zapošljavanje za one koji svoje mesto ne mogu pronaći na aktuelnom tržištu rada. Program praksi je pohađalo 22 lica u 12 privrednih subjekata (firme, preduzetničke radnje i jedno udruženje osoba sa invaliditetom – “Srna”). Pojedini poslodavci uključeni u program praksi su zaposlili ukupno 4 (četiri) lica po isteku programa.

Ukupna vrednost projekta je 17.386,59 USD (1.651.726,05 RSD). Opština Raška je sufinansirala realizaciju projekta u iznosu od 206.000,00 RSD.
izvor:raska.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.