NPsaokolinom TONP

Novi Pazar 22.04.2021. Grad Novi Pazar dobiće novo jedinstveno upravno mesto u Odeljenju za društvene delatnosi. Sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara za tu namenu grad je dobio od Ministarstva za državnu upravu I lokalnu samoupravu.

Uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u Gradskoj upravi Novog Pazara ima za cilj povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada organa za ostvarivanje prava građana prilikom ostvarivanja prava na dečiji dodatak, ostvarivanja prava na roditeljski dodatak i ostvarivanje prava na sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa.

Građani će biti u prilici da putem, „jednošalterskog“ sistema, na jednom mestu, u uslovima koji ispunjavaju sve propisane standarde u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti, na racionalizovan i koncentrisan upravni postupak, ostvare svoja prava.

“Dakle, građanin podnošenjem zahteva na jedinstvenom upravnom mestu, otpočinje proceduru ostvarivanja svojih prava, a službeno lice, ispred organa uprave, po službenoj dužnosti, iz punu upotrebu elektronskih servisa (sistema eZUP), pribavlja svu neophodnu dokumentaciju. Relativno zastarela računarska oprema postojeće Šalter sale Odeljenja za društvene delatnosti i nedostatak odgovarajućeg softverskog rešenja predstavljaju nedostatak, koji rad službenika čini manje efikasnim. Nabavkom računarske opreme postiže se maksimalna opremljenost angažovanih službenika, a samim tim se pitanje tehničke opremljenosti dugoročno rešava, a građanima omogućava ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava na delotvoran i efikasan način. Sanacijom i adaptacijom dela zgrade lokalne samouprave u ul. Šabana Koče bb, nabavkom i montažom poličnih regala, podizanjem stepena tehničke opremljenosti uz raspoloživi službenički kadar, stiču se svi preduslovi za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta, a rad uprave postaje racionalniji i efikasniji.”, kazao je načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove.

izvor:novipazar.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.