JKPRasina lokal0621a

Brus 11.06.2021. JKP Rasina Brus objavila je poziv za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup poslovnog prostora u ulici Solunskih boraca površine 33 m2 po početnoj ceni od 50 evra bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti).

Javno nadmetanje sprovešće se u utorak 15. juna 2021.godine, u prostorijama poslovnog prostora koji se izdaje, sa početkom u 10:30 časova.

JKPRasina lokal0621bb JKPRasina lokal0621c 

Tekst oglasa prenosimo u celosti:

Na osnovu rešenja broj 714/2021 od 11.3.2021.godine Komisija JKP „Rasina“ Brus za izdavanje poslovnog prostora - lokala u zakup objavljuje :

OGLAS

O SPROVOĐENjU POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA IZDAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – LOKALA JKP „RASINA“ BRUS

IZDAJE SE u zakup postupkom javnog nadmetanja poslovni prostor – lokal JKP „Rasina“ Brus upisan kao pomoćna zgrada broj 2 na katastarskoj parceli broj 945 KO Brus u listu nepokretnosti 2451, površine 33 m2, sa adresom u ulici Kralja Petra Prvog u Brusu, ulaz iz ulice Solunskih boraca.

Učesnici javnog nadmetanja mogu biti sva fizička lica, pravna lica i preduzetnici uz dostavljanje blagovremene i potpune prijave.

Delatnost odnosno namena poslovnog prostora nije konkretno određena ali se isti ne može koristiti za prodavnicu pogrebne opreme.

Početna cena mesečne zakupnine iznosi 50 evra bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu evra Narodne banke Srbija na dan objavljivanja oglasa.

Licitacioni korak iznosi 10 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu evra Narodne banke Srbija na dan objavljivanja oglasa.

Zakupnina se plaća nakon dobijanja fakture od strane računovodstva JKP „Rasina“ Brus.

Zakupac je u obavezi da poslovni prostor vrati u prvobitno stanje, uredno okrečen i u ispravnom stanju, osim u slučaju kada je zakupac uložio sopstvena sredstva u adaptaciju poslovnog prostora saglasno ugovorenim obavezama.

Zakupac je u obavezi da po ispostavljenim računima plaća troškove vode, električne energije i druge troškove korišćenja.

Poslovni prostor se izdaje na period od godinu dana, s tim što zakup počinje teći nakon sprovođenja postupka.

Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da radi učešća u postupku javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 1000,00 dinara na račun broj 205-12787-42, svrha uplata depozita za učešće na javnom nadmetanju za poslovni prostor, i isti se vraća učesnicima koji ne uspeju na nadmetanju nakon zaključenja ugovora o zakupu, osim u slučaju da učesnici ometaju rad ili napuste nadmetanje.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se u pisanom obliku najkasnije do 15.6.2021.godine na adresu JKP „Rasina“ Brus, ulica Kralja Petra Prvog 8 a, sa naznakom komisiji za izdavanje poslovnog prostora u zakup.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se dana 15.6.2021.godine u 10,30 časova u poslovnom prostoru – lokalu JKP „Rasina“ Brus u ulici Kralja Petra Prvog u Brusu, ulaz iz ulice Solunskih boraca.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma najviše ponuđene cene.

Predsednik komisije nakon završenog javnog nadmetanja poziva učesnika koji ponudi najpovoljniji iznos da potpiše izjavu o visini ponuđene cene.

Komisija sačinja zapisnik o javnom nadmetanju i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača objavljuje na oglasnoj tabli preduzeća i veb sajtu preduzeća.

Razgledanje poslovno prostora - lokala, može se vršiti svakog radnog dana, zaključno sa 15.6.2021.godine, uz najavu prethodnog dana na telefon 037 3825486. Osoba za kontakt je tehnički direktor Miodrag Todorović.

Oglas za javno nadmetanje objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli JKP „Rasina“ Brus, i drugim javnim glasilima.


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.