Brus zgradaOpstine

Predsednik opštine Brus je raspisao konkurs za dodelu sredtava za finansiranje isufinansiranje projekata-programa rada udruženja u 2018. godini za aktivnosti koje su od javnog interesa za opštinu Brus.

Pravo učešća na konkurs imaju udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i imaju sedište na teritoriji opštine Brus, pod uslovom da realizuju aktivnosti od javnog interesa za potrebe građana opštine Brus i da njihova delatnost nije političke prirode i to iz sledećih oblasti: kulture, turizma, zaštite životne sredine i zaštite socijalno osetljive grupe stanovništva.
Sredstva za raspodelu udruženjima po ovom konkursu opredeljuju se u sledećim iznosima:
-kultura - 200.000,00 dinara
-turizam i zaštita životne sredine - 500.000,00 dinara
-zaštita socijalno osetljive grupe stanovništva - 500.000,00 dinara
Rok za podnošenje prijava je 02. februar 2018. godine do 15 časova, a prijave na konkurs predaju se na pisarnici Opštinske uprave opštine Brus ili putem pošte na adresu Kralja Petra I 120, 37220 Brus, sa naznakom ,,Komisiji za raspodelu sredstava udruženjima-prijava na konkurs”.
Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Konkursna komisija će u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, a Odluku o izboru programa kojima se iz budžeta opštine Brus dodeljuju sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa, predsednik opštine donosi u roku od 8 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i ista će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici opštine Brus.


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.