Radnici Šumske uprave Brus započeli su akciju mehaničkog čišćenja legla gubara.
JP"Srbijašume" apeluje na vlasnike šuma i voćnjaka i drugog bilja da ODMAH pristupe uništavanju jajnih legala GUBARA (do početka APRILA - do početka piljenja gusenica), kako bismo sačuvali šume i voćnjake od golobrsta i sušenja.

Gubar (lat. Lymantria dispar) je najveća štetočina lišćarskih šuma i voćnjaka, koja se javlja periodično u velikom broju (prenamnoženje ili gradacija gubara) kada izaziva golobrste na stotinama i hiljadama hektara šumskih površina i milionima voćnih stabala.

 Štete u šumarstvu su sušenje drveće, smanjenje prirasta i poremećaj u gazdovanju šumama. Štete u poljoprivredi su brst na raznim poljoprivrednim kulturama posebno u voćarstvu zbog smanjenja uroda i sušenja stabala. Pored ovih direktnih (ekonomskih) šteta daleko veće su ekološke štete koje je ponekad i teško izračunati.

Gubar je polifagna štetočina, čije su gusenice mogu hraniti lišćem preko 100 vrsta biljaka, ali u pojedinim područjima svog rasprostranjenja on preferira određene biljne vrste. U kontinentalnom delu to su, pre svega, hrastovi, zatim grab, bukva, brestovi i drugo, a od voćaka jabuke i šljive. Gubar, u nedostatku hrane, može obrstiti i četinare (smrču, jelu i borove). Značaj ove štetočine je i u tome što predstavlja jednog od prvih biotskih uzročnika u procesu sušenja hrastovih šuma u  Srbiji, kao primarna štetočina.

Mere suzbijanja gubara

Gubar se može suzbijati primenom mehaničkih i hemijskih mera u stadijumu jajeta i primenom aviosuzbijanja u stadijumu gusenice.

Suzbijanje gubara u stadijumu jajeta sprovodi se primenom:

mehaničkih mera - koje podrazumevaju skidanje (struganje) gubarevih legala zajedno sa delom mrtve kore oštrim predmetom, sakupljanje u posude ili džakove i spaljivanje na za to određenim mestima i

hemijskih mera - koje podrazumevaju natapanje gubarevih legala petrolejom, preparatima na bazi di-nitro-fenola-DNOC ili naftom kojoj se dodaje malo bitulita radi pojačanja boje, sunđerom pričvršćenim na štap dužine dva ili više metara zavisno od mesta polaganja jaja - legala.

Koje će se metode suzbijanja primeniti zavisi od intenziteta napada, visine položenih legala i pre svega zdravstvenog stanja populacije gubara.

Prestanak padavina i povećanje temperatura omogućavaju pregled voćnjaka kao i ostalih zasada na prisustvo i brojnost jajnih legala gubara.

Savetujemo vlasnicima voćnjaka, rasadnika, vinograda da u narednom periodu pregledaju stabla, žbunove, i drugo drvenasto rastinje u svojim zasadima kako bi na vreme registrovali postojanje jajnih legala gubara, i preduzeli mere njihovog uništavanja.

Gubar polaže jaja u leglima na stablu, debljim granama, žbunovima, u šupljinama i na skrivenijim mestima. Jajana legla su pokrivena žutu-smeđim dlačicama, pri pregledu se dosta lako uočavaju.

Opasne štetočine napadaju jabuku, šljivu, trešnju, dunju, vinovu lozu, a manje krušku, orah i dud. Gusenice, hraneći se, potpuno uništavaju lisnu masu. Usled golobrsta u šumama se smanjuje prirast stabala, a u voćnjacima dolazi do gubitka prinosa i smanjene rodnosti sledeće godine. Ukoliko se golobrst nastavi i sledeće godine, može doći do sušenja stabala.

U voćnjacima  legla gubara uništavati skidanjem i spaljivanjem, natapanjem naftom kao i uz redovno zimsko prskanje 10% dinozanom. Voćnjake treba štititi u doba gusenica, redovnim merama zaštite. Tada se suzbijaju i mlade gusenice navejane vetrom iz šume. Od starijih gusenica pojedinačna stabla se mogu zaštititi pojasevima - lepljivim ili mehaničkim: dok je voćnjak najbolje zaštititi izoravanjem brazde (oko 40 cm) oko njega i na taj način okružiti voćnjak kanalom čije dno treba posipati nekim kontaktnim insekticidom. Zemlja od brazde treba da padne prema voćnjaku, tako da putujuće gusenice nemaju prepreku da upadnu u pripremljeni kanal. Tamo gde je velika najezda putujućih, odraslih gusenica, dno kanala treba povremeno očistiti i ponovi naprašiti insekticidom.

Prva mera zaštite je mehaničko uništavanje, skidanjem i paljenjem ili premazivanjem koncentrovanim insekticidima, uljima.

 


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE