Brus parking240716 1

Brus 29.08.2022. U najnovijem broju Službenog glasnika opštine Brus 7/22 koji je objavljen po održavanju sednice SO Brus 15. avgusta stoji da je Opštinsko veće opštine Brus u julu mesecu formiralo novu Komisija za kapitalne investicije čime je prestalo da važi rešenje o formiranju komisije od 11. aprila 2022. godine.

Na osnovu čl. 3. i čl. 8. Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima (,,Službeni glasnik RS”, broj 51/2019), člana 66. Statuta opštine Brus (,,Službeni list opštine Brus”, broj 2/2019 i 6/2022) i člana 8. Odluke o Opštinskom veću opštine Brus (,,Službeni list opštine Brus“, broj 11/2008),

Opštinsko veće opštine Brus na sednici održanoj dana 08.07.2022. godine donelo je

                                                                   R E Š E Nj E  

o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Brus

 1. Obrazuje se Komisija za kapitalne investicije opštine Brus, (u daljem tekstu:Komisija) u sledećem sastavu:
  Predsednik Komisije:
  - Valentina Milosavljević, predsednica opštine Brus
  Članovi:
  - Milijana Todorović, zamenica predsednice opštine Brus;
  - Vesna Lazarević, šef Odseka za finansije, planiranje i javne nabavke u Opštinskoj upravi opštine Brus;
  - Milan Marjanović, koordinator tehničke službe JKP "Rasina” Brus;
  - Nikola Zbiljić, šef Odseka za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj u Opštinskoj upravi opštine Brus;
  - Bojana Virijević, Odsek za urbanizam, građevinarstvo i imovinsko pravne poslove u Opštinskoj upravi opštine Brus i
  - Gordana Petrović, Odsek za urbanizam, građevinarstvo i imovinsko pravne poslove u Opštinskoj upravi opštine Brus.

 2. Zadatak Komisije je, da vrši potvrdu strateške relevantnosti kapitalnih projekata i usvaja listu kapitalnih projekata koji su uspešno ocenjeni i prošli preimplementacionu fazu, osigurava usklađenost između različitih izvora finansiranja u fazama pripreme i implementacije projekta, za kapitalne projekte za koje oceni da je neophodno daje nalog za izradu plana racionalizacije projekta, usvaja konačnu listu prioritetnih i spremnih kapitalnih projekata, vrši rangiranje pripremljenih kapitalnih projekata na osnovu strateške relevantnosti, stepena pripremljenosti i ocene izvodljivosti, predstavlja razvojnim partnerima planove za realizaciju projekata sa liste prioritetnih projektnih ideja i lista prioritetnih pripremljenih projekata i razmatra predloge razvojnih partnera u vezi sa ovim projektima, odobrava plan racionalizacije kapitalnog projekta i sagledava završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu.

 3. Administrativne i stručno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Opštinska uprava opštine Brus - Odsek za finansije, planiranje i javne nabavke.
 1. Donošenjem ovog Rešenja prestaje da važi Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Brus, broj 401-4 /2022-III od 11.04.2022. godine.

 2. Rešenje objaviti u ,,Službenom listu opštine Brus”.                                                                                              

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BRUS

BROJ: 401-9/2022-III                            ZAMENICA PREDSEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA
08.07. 2022. godine                                                     Milijana Todorović, s.r.

izvor:Službeni list opštine Brus 7/22


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.