SOBrus4 281016 2
Brus 17.07.2019. Aktuelna tema u opštini Brus je trenutno izgradnja MHE na reci Graševki kao i na celoj teritoriji ove opštine. Pojedini odbornici SO Brus i drugi lokalni funkcioneri kažu da su "dozvole o izgradnji MHE poništene.." dok investitori izgradnje MHE tj. njihovi zastupnici izjavljuju "da imaju sve potrebne dozvole i da su validne". Za sada niko ne pokazuje javno da se vidi šta je u dokumentima a to prvenstveno ne čini Opština Brus.

 Na sednici SO Brus održanoj 28. oktobra 2016. godine odbornici su izglasali Odluku o zabrani izgradnje MHE do usvajanja Izmena i dopuna važeće planske dokumentacije i da Opštinski pravobranilac opštine Brus, u skladu sa svojim nadležnostima, preispita sva doneta rešenja o izgradnji MHE: (u snimku od 1:09:00)

OponistenjuMHE261016

Tim povodom 16. jula 2019. godine upućeno je pitanje predsedniku SO Brus pisanim putem "Koje aktivnosti je prema Odluci SO Brus br 350-160/2016-I od 28.10.2016. godine preduzeo Opštinski pravobranilac u skladu sa svojim nadležnostima i koji su rezultati preduzetih aktivnosti od strane Opštinskog pravobranilaca po toj Odluci?"

Već 17. jula stigao je odgovor, ali ne od predsednika SO Brus već od načelnika OU Brus, u kom stoji:

"Do dana podnošenja zahteva za pristup informacijama od javnog značaja (16. jul 2019. god) Opštinski pravobranilac opštine Brus Skupštini opštine Brus nije dostavio nikakav izveštaj po Odluci broj 350-160/2016-I od 28.10.2016. godine."

Prema dostavljenom odgovoru na postavljeno pitanje znači da SO Brus nema izveštaj o mogućem preispitivanju donetih rešenja o izgradnji MHE po Odluci odbornika SO Brus od 26.10.2016. godine. To ne mora da znači da nije ništa preduzimano po navedenoj Odluci ali pitanje je gde je izveštaj i zašto nije došao do SO Brus koja je "najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i statutom."
Tako da pitanje iz naslova teksta "Da li su preispitana doneta rešenja o izgradnji MHE na teritoriji opštine Brus po Odluci od 26.10.2016. godine?" i dalje stoji otvoreno čekajući konkretan i kompletan odgovor SO Brus koja je "najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i statutom." i koja treba da se stara o sprovođenju donetih Odluka.
N.Miljković


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Milica. 71320580
"Najvisi organ opstine....",na zalost je pojedinac,koji rukovodi ovim glavama na slici i zakon stavlja u svoje ruke,pa njime "upravlja".Ne jos dugo.
| 7 0
Saša 71324747
Bitno je da je rečeno, nema veze da li je ili nije sprovedeno. Oni su ljudi od integriteta, čistih ruku i neukaljanog obraza. Naročito predsednik Skupštine opštine Brus. I jedino je dobro što je sa MHE Razbojna sve OK, tako da električnu energiju sa nje mogu odmah da uključe u javnu rasvetu....
| 7 0