U cilju privlačenja novih investicija jedan od prioritetnih zadataka jeste infrastrukturno opremanje pojedinih lokacija na području opštine Brus. S tim u vezi doneta je odluka o dugoročnom zaduživanju opštine Brus. Nove investicije su preko potrebne jer sa otvaranjem novih radnih mesta i upošljavanjem stanovništva standard života u ovij opštini bi se povećao.

Period dugoročnog zaduživanja je 10 godina sa grejs periodom od 3 godine.

Evo šta o dugoročnom zaduživanju kaže predsednik opštine Brus:

Šta su municipalne obveznice? Municipalne obveznice su dužničke hartije od vrednosti emitovane od strane lokalnih vlasti, odnosno gradova, opština i drugih lokalnih zajednica. Naziv municipalnih obveznica dolazi od njihove glavne karakteristike, a to je da ih izdaju organi lokalne samouprave. Pomoću njih lokalne vlasti prikupljaju neophodna sredstva za realizaciju određenih projekata ili za pokrivanje tekućeg budžetskog deficita. Izdavanjem obveznica, vlast pozajmljuje novac od kupaca municipalnih obveznica i obećava im povraćaj glavnice i pripadajuće kamate u određenom vremenskom periodu.

Kamata se najčešće isplaćuje polugodišnje, dok glavnica može da bude isplaćena i po dospeću i periodično.

Prinos na municipalne obveznice je najčešće veći od prinosa koji bi se ostvario ulaganjem u državne obveznice ili oročavanjem depozita u banci.

Osim atraktivne kamate koju ostvaruje, investitor je u najvećem broju slučajeva oslobođen plaćanja poreza. Municipalne obveznice se kotiraju na sekundarnom tržištu tako da investitori uživaju neophodnu likvidnost.

Suština municipalnih obveznica leži upravo u niskom riziku, jer iza njih stoje opštine celokupnom svojom imovinom i budžetom. Kada bi opštine bile vlasnici svoje imovine dozvola Ministarstva finansija ne bi bila potrebna.

Prema domaćoj zakonskoj regulativi, procedura emitovanja municipalnih obveznica počinje odlukom nadležnog organa lokalne samouprave o zaduženju putem emisije municipalnih obveznica. Nakon toga se traži odobrenje Ministarstva finansija. Važno je napomenuti da po važećim zakonima nivo zaduženja organa lokalne samouprave ne može biti veći od 50% budžetskih prihoda iz prethodne godine. Nakon što odobrenje usledi, lokalna samouprava otvara emisioni račun u Centralnom registru hartija od vrednosti. Sledeći korak je postupak odobrenja prospekta za distribuciju kod Komisije za hartije od vrednosti. Tek nakon što Komisija odobri prospekt sledi javni poziv za upis i uplatu.


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE