KS ARRRO0120a

Kruševac,04.05.2020. Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, kao akreditovana agnecija realizuje brojne programe Razvojne agencije Srbije, Ministarstva privrede i drugih relavantnih institucija, a koji su usmereni na razvoj sektora MSP i preduzetnika.

Jedan od trenutno aktuelnih programa koji su usmereni na razvoj i podršku u poslovanju privrednim subjektima je:

 1. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2020. GODINI

-Namena bespovratnih sredstava

Programom se sufinansiraju aktivnosti korisnika Programa na pripremi i realizaciji unapređenja poslovnih performansi, a u skladu za zahtevima multinacionalnih kompanija.

Programom će se sufinansirati sledeće grupe aktivnosti:

 • Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina proizvodne opreme (do 3 godine starosti) – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 12.000.000 RSD;
 • Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva unapređenje proizvodnih hala, u skladu sa tehnološkim zahtevima ciljanih industrijskih sektora – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 10.000.000 RSD;
 • Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina i instalacija opreme za automatizaciju / digitalizaciju / optimizaciju postojećih proizvodnih procesa, kao i naprednih sistema / opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 15.000.000 RSD;
 • Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih procesa u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u ciljnim sektorima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% do ukupne vrednosti opravdanih troškova a u maksimalnom iznosu od 5.000.000 RSD;
 • Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, posebno upravljanje bazirano na rezultatima, strateško i operativno planiranje, upravljanje ljudskim resursima, istraživanje tržišta , izveštavanje kao i izrada i implementacija softverskih rešenja za optimizaciju poslovnih procesa i načina donošenja odluka – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000 RSD
 • Konsultantska podrška za sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda specifičnih industrijskih grana – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000 RSD

- Podnosilac prijave mora da ispunjava sve sledeće opšte uslove:

 1. da je registrovan u Agenciji za privredne registre, zaključno sa 1. januarom 2017. godine;
 2. da nije u državnoj svojini;
 3. da nije deo grupacije koja ispunjava uslove za status MNK ;
 4. da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u: sektoru automobilske industrije - uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;
 5. da njegovi proizvodi pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz tačke 4;
 6. da nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 7. da nije povezano lice sa kupcem/potencijalnim kupcem u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 8. da nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije;
 9. da u prethodnih 12 meseci počev od dana podnošenja prijave nije registrovan kao lice u blokadi duže od 14 dana u kontinuitetu, odnosno ukupno 30 dana;
 10. da ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 11. da ima minimum 10 zaposlenih na neodređeno vreme, na dan 31.12.2019. godine, prema evidenciji CROSO;
 12. da je ostvario poslovni prihod u 2019. godini od najmanje 300.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti;
 13. da vrednost osnovnih sredstava, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 300.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti;
 14. da poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001;
 15. da nije odustao od učešća u Programu prethodne godine.

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što može da aplicira za više od jedne aktivnosti koje su prethodno definisane, a do maksimalnog iznosa intervencije.

Iznos bespovratnih sredstava

Za realizaciju ovog Programa, opredeljen je budžet u iznosu od 290.000.000,00 RSD.

Ovim programom RAS, kroz sufinansiranje opravdanih troškova projektnih aktivnosti, odobrava bespovratna sredstva radi realizacije definisanih aktivnosti.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po korisniku Programa iznosi 23.000.000,00 dinara, koliki je i prag za dodelu „de minimis“ državne pomoći. Ukoliko je isto privredno društvo već bilo korisnik državne pomoći u tekućoj i prethodne 2 godine, iznos odobrenih bespovratnih sredstava će biti umanjen za taj iznos.

Javni poziv za učešće u Programu je raspisan 02. marta 2020. God. Konkurs je otvoren 150 dana od dana raspisivanja.

Dodatne informacije na internet stranici Agencije www.arrro.rs ili putem emaila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE