UZPescanikKS0620

Kruševac,05.06.2020. Udruženje žena Peščanik je prva ženska nevladina, neprofitna organizacija u Kruševcu i Rasinskom okrugu, posvećena pitanju ženskih prava i ravnopravnosti u društvu, registrovana juna 2000. godine.

Tokom 2 decenije postojanja, Udruženje žena Peščanik realizovalo je brojne programe, samostalno i u partnerstvu sa drugim nevladinim organizacijama, uz podršku različitih donatora, u kojima je učestvovalo više desetina hiljada građanki i građana

Udruženje žena Peščanik je 2009. godine osnovalo SOS telefon za pružanje psihosocijalne, informativne i pravne podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici, koju je do sada koristilo blizu 1000 građanki.

Udruženje žena Peščanik, u ovom trenutku obezbeđuje stalni posao za 5 žena. Tim čini i 9 volonterki na SOS telefonu.

Članice smo nacionalnih i međunarodnih ženskih mreža. Sarađujemo sa ženskim grupama u zemlji, regionu i Evropi. I svuda je, uprkos deklaracijama, rezolucijama i zakonima, koje države potpisuju i donose, položaj žena i dalje nezavidan. Pandemija virusa korona ogolila je nepravdu raspodele moći i bogatstva. Kriza je pokazala koliko su žene u najvećem broju država, uključujući i Srbiju, daleko od mesta na kojima se donose odluke i koliko se, sa druge strane, malo ulaže u oblasti u kojima one čine većinu, naprimer, u zdravstvo, obrazovanje, trgovinu, kao i poslove brige i staranja o drugima.

Smatramo da je neophodno, na svim nivoima, strateško i kontinuirano bavljenje položajem i kvalitetom života žena,uključujući i unapređenje uslova za žensko političko i građansko delovanje. Apelujemo na državne organe i institucije da pomenutim pitanjima posvete veću pažnju nego što su to činili do sada.

Obeležavajući jubilej organizacije, koristimo priliku da lokalne samouprave u Rasinskom okrugu, u kojima još ne postoje lokalni akcioni planovi za unapređenje položaja žena, podsetimo da su se potpisivanjem Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, obavezale da planove sačine, usvoje i primene. Od lokalnih samouprava, koje planove imaju, tražimo da građankama i građanima podnesu račun o njihovoj realizaciji.
Celokupnoj javnosti poručujemo da:
„Društvo u kojem se ne čuje glas žena nije manje žensko nego manje ljudsko.“
(Mary Robinson, prva predsednica Irske, izabrana 1996.)

20 godina UŽ Peščanik u brojkama:
- više od 50 realizovanih projekata uz podršku najmanje 20 donatora;
- najmanje 10 000 korisnica različitih programa i 1000 pojedinačnih aktivnosti;
- blozu 1000 korisnica SOS podrške i najmanje 2000 poziva na SOS telefonu
- više hiljada objavljenih informacija o radu organizacije;
- podržano osnivanje 5 ženskih grupa i inicirano osnivanje Mreže žena Rasinskog okruga
- najmanje 100 seminara za predstavnike institucija, ustanova i medija o ženskim pravima, rodno senzitivnom izveštavanju i nasilju prema ženama;
- najmanje 300 sastanaka sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim zvaničnicima/cama
- najmanje 200 javnih uličnih događaja;
- najmanje 200 radionica o nasilju prema ženama za žene u okrugu, uključujući mlade žene i žene koje žive u ruralnim sredinama, Romkinje i žene sa invaliditetom;
- najmanje 150 različitih predloga, inicijativa i sugestija upućenih zvaničnim organima vlasti
- studijska putovanja i usavršavanja i učešće u aktivnostima drugih organizacija, kao i na drugim skupovima u zemlji i inostranstvu;
- Učešće u izradi nacionalnih i lokalnih dokumenata za unapređenje prava žena;
- Članica smo Mreže Žene protiv nasilja, Mreže Žene u crnom, Mreže žena Evrope protiv nasilja, Evropskog ženskog lobija;
- Naši donatori i donatorke: Fondacija za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna, OAK Fondacija, Global Fond za žene, Misija OEBS-a, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Fond Ujedinjenih nacija za eliminisanje nasilja prema ženama, Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost...


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE