DZBrus 0219

Brus,26.01.2021. Dom zdravlja Brus objavio je oglas za prijem u radni odnos dva doktora medicine na određeno vreme do 31.marta 2021.godine zbog povećanog obima posla na upražnjenim radnim mestima.

Oglas je objavljen za rad na poslovima radnog mesta doktor medicine izabrani lekar za odrasle/doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle u Službi opšte medicine sa HMP, kućnim lečenjem polivalentnom patronažom i Stacionarom, sa punim radnim vremenom.

Opis poslova:
Predviđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Brus broj 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, 49/20, 560/20

Stručna sprema/ obrazovanje:
Visoko obrazovanje:
- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10 septembra 2005 godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005

Dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo
- stručni ispit;
- licenca;
- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine

Zainteresovani kandidati za poslove uz prijavu dostavljaju:
- dokaz o završenom obrazovanju( fotokopija)
- dokaz o stručnom ispitu ( fotokopija)
- licencu ( fotokopija),
- dokaz o radnom iskustvu ( fotokopije ugovora o radu, ili fotokopija uverenja izdata od strane poslodavca o vremenu provedenom u radnom odnosu u zvanju doktor medicine)
- kratku biografiju

Dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova sa kratkom biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: Dom zdravlja Brus, Kralja Petra I broj 9 Brus, sa naznakom “Prijava po oglasu za zasnivanje radnog odnosa” najkasnije u roku od 8 dana od narednog dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici Doma zdravlja Brus (objavljeno je 26.01.2021.).
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Odluka o izboru kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja Brus, a izabrani kandidat biće i lično obavešten telefonskim putem.
izvor:dzbrus.org.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE