Brus OsmehSrca

Brus 01.04.2021. Humanitarna organizacija "OSMEH SRCA" iz Brusa prvenstveno se bavi pružanjem usluge "Pomoć u kući" u cilju kvalitetnijeg život lica kojima je pomoć potrebna ali i omogućava nova zapošljavanja žena iz kategorije teže zapošljivih lica.

 O radu i uslugama ove humanitarne organizacije bliže nas je upoznala Violeta Popović, predsednik HO Osmeh srca.

Brus OsmehSrcaVP

Ko su konkretno korisnici usluga HO osmeh srca?

Naši korisnici usluge su stara lica iznad 65 godina starosti koja žive sama u domaćinstvu ili sa drugim licima nesposobnim za pružanje pomoći. Korisnici usluge mogu biti i odrasla lica sa hroničnim oboljenjima koja su teže ili teško pokretna, bez obzira na starosnu granicu i odrasle osobe sa invaliditetom.

Postoje li kriterijumi za prijem korisnika i koje usluge pruža HO "OSMEH SRCA"?

Kriterijumi prijema korisnika: godine starosti, zdravstveno stanje, socijalni status, prebivalište, potrebe korisnika, kapaciteti pružaoca usluge, osnov za prijem kao i drugi kriterijumi. 

Koje sve usluge pruža HO "OSMEH SRCA" licima koji ispunjavaju kriterijume?

Aktivnosti naše usluge POMOĆ U KUĆI za stara lica su propisane u Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite i usmerene su ka održanju i unapređenju kvaliteta života naših korisnika. U odnosu na procenjeno stanje korisnika, njegove potrebe i mogućnosti, sadržaj usluge se prilagođava za svakog korisnika i definiše se u individualnom planu usluga.
Naši korisnici mogu računati na veliku lepezu usluga u cilju unapređenju kvaliteta života. To su usluge pomoći u obezbeđivanju ishrane, koja obuhvata nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, pripremu lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju, zatim pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana, pomoć u zagrevanju prostorija, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba. Nabavka i nadgledanje, kao i kontrola vitalnih funkcija korisnika usluge... 
Sve planirane usluge mogu se dopunjavati i prilagođavati potrebama korisnika u određenom vremenskom periodu i u skladu sa specifičnostima koje se pojave u datom trenutku.

Da li su usluge namenjene i za korisnike koji žive sa radno sposobnim članovima domaćinstva?

Da, namenjene i ukoliko potencijalni korisnik usluge živi sa radno sposobnim članovim domaćinstva ali u tom slučaju usluga se može pružiti pod uslovima da porodica iz objektivnih razloga (zaposlenost) nije u mogućnosti da pruži takvu vrstu pomoći.

Gde i na koji način se mogu obratiti potencijalni korisnici usluga HO "OSMEH SRCA" za više informacija?

Potencijalni korisnici usluga mogu da se obrate nadležnom Centru za socijalni rad u svom mestu ili se mogu direktno obratiti i nama, u HO "OSMEH SRCA", pozivom na 065 433 97 67, a mi ćemo ih informisati i upoznati sa svime što je potrebno kako bi ostvarili usluge.

Prostorije HO "OSMEH SRCA" nalaze se u Brusu, ulica Bratislave Petrović - iznad Doma kulture, a prema rečima naše sagovornice u planu su i druge aktivnosti u cilju podrške građanima kojima je pomoć neophodno potrebna.
N.Miljković


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE