ARRRO KS

Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice predviđena su dva seta usluga:

Prvi set odnosi se na usluge za mlade, koji podrazumeva pomoć stručnog lica iz Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obavezne obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Drugi set usluga namenjen je ženama preduzetnicama i sastoji se od pomoći stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 50%) i jedan od zakonskih zastupnika. Predviđena je podrška u vidu raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Javni poziv je otvoren do 27. septembra  2023. godine, a pravo učešća imaju:

Mladi potencijalni preduzetnici/preduzetnice:

  • starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1988. godine);
  • koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije (u registru privrednih društava i preduzetnika).

 Mladi preduzetnici/preduzetnice:

  • starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1988. godine);
  • koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre  najranije pet godina u odnosu na godinu objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina; U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina.
  • koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Žene preduzetnice:

  • novoosnovane i postojeće preduzetnice, kao i mikro i mala privredna društva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR), a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.
  • koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Savetodavne usluge podrazumevaju konsultacije koje ARRA pružaju u okviru ovog programa: pomoć u pripremi dokumentacije i izradi poslovnog plana pri prijavi za programe koji se odnose na početnike, žene i mlade koje realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije; pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija, savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora); savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe;

Ono što je posebno interensantno je I mogućnost konkursanja za nabavku opreme sa subvencijom I do 50% u zavisnoti od stepena razvijenosti opštine.

Detaljnije na satu Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okuga - link OVDE.


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE