OpstinaBlace BlaceInfopress

U skladu sa Pravilnikom o uslovima za ostvarivanje novčane pomoći studentima i Odluke Opštinskog veća opštine Blace, dana 17. decembra 2018. godine načelnik Opštinske uprave raspisao je konkurs za novčanu pomoć studentima. Rok za podnošenje zahteva je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Konkursa na internet prezentaciji opštine Blace.

I Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti studenti akademskih i strukovnih studija na visokoškolskim ustanovama čiji su programi akreditovani od strane nadležnog Ministarstva.

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti sledeće kategorije studenata:

1) Prva kategorija su studenti prvog stepena studija - osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih studija – od II do IV godine studija.

Dodeljuje se do 80% od ukupnog broja odobrenih novčanih pomoći.

2) Druga kategorija su studenti drugog stepena studija – diplomskih akademskih studija (master), specijalističkih akademskih, specijalističkih strukovnih studija i integrisanih studija – od V do VI godine studija.

Dodeljuje se do 20% od ukupnog broja odobrenih novčanih pomoći.

II Uslovi za dodelu novčane pomoći:

Da student u školskoj godini za koju se dodeljuje novčana pomoć prvi put upisuje najmanje II (drugu) godinu na studijama prvog stepena studija;

Da student ima najmanje prosečnu ocenu 7,50 (sedam 50/100) iz prethodnih godina studija;

Da student ima prebivalište na teritoriji opštine Blace, odnosno boravište najmanje 3 godine za interno raseljena lica;

Da student nije u radnom odnosu (za kandidate koji su studenti na studijama drugog stepena).

Konkurs nije namenjen studentima I (prve) godine prvog stepena studija, apsolventima i studentima doktorskih studija.

III Potrebna dokumentacija:

- uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija sa naznačenom

prosečnom ocenom položenih ispita iz prethodnih godina studija i brojem ostvarenih ESPB, odnosno, za studente koji se prvi put upisuju na studije drugog stepena uverenje o diplomiranju na osnovnim studijama (uverenje overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa);

- uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine;

- štampani podaci sa elektronske lične karte ili overena fotokopija stare važeće lične karte;

- potvda o boravištu za interno raseljena lica (uslov - najmanje 3 godine prijavljenog boravišta na teritoriji opštine Blace);

- kopija svih pisanih strana indeksa ili overena potvrda visokoškolske ustanove da student nije izgubio godinu tokom studija;

- dokaz da student nije u radnom odnosu - izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (za kandidate koji su studenti na studijama drugog stepena);

- ugovor o zakupu stambenog prostora za studenta koji sa porodicom živi u iznajmljenom stambenom prostoru.

Tekst Konkursa možete pogledati OVDE.

Prijava za dodelu novčane pomoći OVDE
izvor:blace.org.rs foto:blaceinfopress.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE