JP Direkcija za grđevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus raspisala je Poziv za prikupljanje ponuda za fugovanje ugrađenih behaton ploča.
BrusTrotoar112015
JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za nabavku radova na fugiovanju ugrađenih behaton ploča na trotoarima u Brusu , pod uslovima iz ovog poziva i konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke (objavljeno 26.11.2015), do 10:30 časova poslednjeg dana roka. Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom pozivu, smatraće seneblagovremenim i biće odbijene kao neblagovremene, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, i dodatne uslove koji su u skladu sa članom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama precizirani konkursnom dokumentacijom .

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus , na adresi: ul. Kralja Petra I 120, 37220 Brus, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova. Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije može se vršiti svo vreme dok teče rok za podnošenje ponuda. Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke, ili se ista može dostaviti na osnovu pismenog zahteva zainteresovanih lica.

Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom koja je predmet ovog poziva mogu se dobiti u prostorijama JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili na telefon: 037/825-780.

BrusONLINE


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE