Javno komunalno preduzeće "Rasina" Brus raspisanim pozivom od 14. decembra 2015. godine poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za nabavku i ugradnju spoljne (dekorativne) rasvete za opštinu Brus.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva, utorak 22. decembar 2015. godine do 11:30 časova.

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije može se vršiti svo vreme dok teče rok za podnošenje ponuda u prostorijama JKP "Rasina", na adresi: ul. Kralja Petra I bb, 37220 Brus, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova a preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke.

Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana isteka roka za prijem ponuda, u 12:00 časova, u prostorijama JKP "Rasina" u Brusu.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma najniže ponuđena cena a odluka o dodeli ugovora biće doneta najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.


Naručilac zadržava pravo da odustane od dodele ugovora za predmetnu javne nabavku, ukoliko se izmene okolnosti pod kojima je pokrenut postupak javne nabavke, u slučaju prijema neispravnih, neodgovarajućih i neprihvatljivih ponuda ili odustane iz bilo kog drugog razloga.

Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom koja je predmet ovog poziva mogu se dobiti na telefon: 037/825-486

BrusONLINE


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Realista 244846936
Dok su bili ovi drugi bilo je sve pod konac xa xa xa
| 0 0
Svi za Brus 244848649
Javna nabavka raspisana 14.12. Odluka o cenama doneta na skupstini SO Brus 18.12.2015. A dekorativna rasveta nabavljena i postavljena jos 10.12. Cena je tri miliona dinara. Eto kako radi vlast. Prvo nesto kupe pa ide tender.
| 0 0
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE