DrPanic170815
Predsednik Skupštine opštine Brus, dr Miroslav Panić, zakazao je 34. sednicu Skupštine opštine za petak, 29. januar 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova u maloj sali Doma kulture u Brusu i predložio sledeći Dnevni red:

- Razmatranje predloga Odluke o usvajanju Plana generalne regulacije za izgradnju cevovoda sirove vode od bunarskog vodozahvata do postrojenja za preradu vode za piće - za vodosnabdevanje turističkih lokaliteta na Kopaoniku- opština Brus sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana.

- Razmatranje predloga Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - opštini Brus za 2015. godinu.

- Razmatranje predloga izmene Odluke o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

- Razmatranje predloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Brus.

- Razmatranje predloga Deklaracije Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!

- Razmatranje predloga Izveštaja Državne revizorske institucije Republike Srbije o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Brus za 2014. godinu.

- Razmatranje Programa rada Cenra za kulturu Brus za 2016. godinu.

- Razmatranje Plana i programa rada Narodne biblioteke Brus za 2016. godinu sa usklađenim finansijskim planom za 2016. godinu.

- Razmatranje Programa rada Centra za socijalni rad opštine Brus sa usklađenim finansijskim planom za 2016. godinu.

- Razmatranje Plana rada i finansijskog plana Turističke organizacije opštine Brus za 2016. godinu.

- Razmatranje usklađivanja Finansijskog plana organa opštine Brus za 2016. godinu sa Odlukom za budžetu opštine Brus za 2016. godinu.

- Razmatranje usklađivanja Finansijskog plana opštinskog pravobranilaštva opštine Brus za 2016. godinu sa Odlukom o budžetu opštine Brus za 2016. godinu.

- Razmatranje usklađivanja Finansijskog plana Štaba za vanredne situacije opštine Brus za 2016. godinu sa Odlukom o budžetu opštine Brus za 2016. godinu.

- Razmatranje usklađivanja Finansijskog plana i programa rada Mesnih zajednica opštine Brus za 2016. godinu sa odlukom o budžetu opštine Brus za 2016. godinu.

- Razmatranje usklađenog Finansijskog plana O.Š. „Vuk Karadžić" Blaževo za 2015. godinu.

- Razmatranje usklađenog finansijskog plana Srednje škole Brus za 2015. godinu sa odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu.

- Razmatranje Finansijskog plana O.Š. „Jovan Jovanovkć Zmaj" Brus za 201 6. godinu.

- Razmatranje Fknansijskog plana PU „Pahuljice" Brus za 2016. rodinu.

- Razmatranje izmene i dopune Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

- Razmatranje predloga Odluke o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju koridora infrastrukturnog energetskog objekta-razvodni gasovod Aleksandrovac, Brus, Kopaonik, Raška, Novi Pazar, Tutin, oznake RG 09-04, deonica na teritoriji opštine Brus.

- Razmarranje predloga izmene i dopune Odluke o određivanju nosioca isključivog prava za nabavku dobara, vršenje radova i pružanje usluga na teritoriji opštine Brus.

- Razmatranje predloga Odluke Nadzornog odbora JKP „Rasina" Brus broj 60/2016 od 13.01.2016. godine o izmeni i dopuni Odluke o cenama komunalnih usluga („Službeni list opštine Brus", broj 12/15) od 18.12.2015. godine.

- Razmatranje cenovnika JKP „Rasina" Brus za izvođenje radova na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži u 2016. godini.

- Razmatranje predloga Odluke o davanju poslovnog prostora Turističkoj organizaciji opštine Brus na korišćenje bez naknade. (materijal na samoj sednici).

- Razmatranje predloga izmene osnivačkog akta Turističke orgakizacije opštine Brus. (materijal na samoj sednici).

- Razmatranje Statuta Turističke organizacije opštine Brus. (materijal na samoj sednici).

- Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Brus.

- Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede u opštini Brus.

- Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede u opštini Brus. (materijal na samoj sednici)

- Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP„Rasina" Brus. (materijal na samoj sednici).

- Odbornička pitanja.


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE