AndrijaNestorovic 10620

Brus,23.06.2020. Opštinska izborna Komisija u Brusu donela je odluku o ponavljanju glasanja za izbor odbrnika Skupštine opštine Brus na biračkom mestu u Blaževu, koje će biti održano 28. juna 2020. godine.

Odluku prenosimo u celini:

Na osnovu čl. 50. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br129/07, 34/10 – odluka US, 54/11, 12/20, 16/20-atentično tumačenje i 68/20) ), Opštinska izborna komisija opštine Brus, na sednici održanoj 22. juna 2020. godine, donela je

O D L U K U

o ponavljanju glasanja za izbor odbrnika Skupštine opštine Brus na biračkom mestu br.1-Osnovna škola Blaževo

Ponavlja se glasanje za izbor odbornika Skupštine opštine Brus na biračkom mestu br.1-Osnovna škola Blaževo zbog nepravilnosti u sprovođenju izbora.

Kao dan ponovljenog glasanja za izbor odbornika Skupštine opštine Brus na biračkom mestu br.1-Osnovna škola Blaževo utvrđuje se 28. jun 2020. godine.

Na ponovljenom glasanju učestvuju pet izbornih lista i to:
– Aleksandar Vučić-Za našu decu.
– IVICA DAČIĆ-Socijalistička partija Srbije(SPS)-Jedinstvena Srbija(JS)-Dragan Marković-Palma
– Grupa građana«ZA MODERAN BRUS»MILUTIN JELIČIĆ-JUTKA
– PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA-MILAN KRKOBABIĆ
– ZA BRUS, DR DRAGUTIN RADISAVLjEVIĆ-DUTA

Ponavljanje glasanja za odbornika Skupštine opštine Brus obaviće se na istom biračkom mestu koje je bilo određeno za glasanje 21.juna 2020. godine odnosno u prostorijama Osnovne škole u Blaževu.

Organi i tela koji sprovode ponovljeno glasanje su:

– Opštinska izborna komisija u stalnom sastavu, proširena opunomoćenim predstavnicima podnosioca izbornih lista

– birački odbori u stalnom sastavu i birački odbor u proširenom sastavu koji su sprovodili glasanje 21.juna 2020.godine

Primopredaju izbornog materijala za ponovljeno glasanje za izbor odbornika Skupštine opštine Brus na biračkom mestu br.1, obaviće Opštinska izborna komisija na isti način koji je bio određen za primopredaju izbornog materijala za glasanje odražano 21.juna 2020. godine.

Ovu odluku objaviti u „Službenom listu opštine Brus”.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 50. st 1. Zakona o lokalnim izborima predviđeno je da se ponovni izbori sprovode se ako izborna komisija ili Upravni sud ponište izbore zbog nepravilnosti u sprovođenju izbora, u slučajevima utvrđenim zakonom.

Članom 50. st 2. istog zakona predviđeno je da ako se izbori ponište na pojedinom biračkom mestu, glasanje se ponavlja samo na tom biračkom mestu.

Prilikom utvrđivanja rezultata izbora za odbornike Skupštine opštine Brus održanih dana 21. juna 2020. godine Opštinska izborna komisija opštine Brus je utvrdila nepravilnosti u sprovođenju izbora na biračkom mestu broj 1-Osnovna škola Blaževo.

Naime, nepravilnosti su se ogledale u sledećem: uvidom u zapisnik o radu biračkog odbora utvrđeno je da je prema uvidu u birački spisak na biračkom mestu broj 1. glasalo 326 birača, a prilikom utvrđivanja rezultata izbora utvrđeno da se u glasačkoj kutiji nalazi 333 glasačkih listića, što je za 7 glasačkih listića više od broja birača koji su glasali. Takođe u zapisniku o radu biračkog odbora stoji da su 8 glasačkih listića dati pripadnicima vojske koji nisu imali pravo da glasaju na lokalnim izborima za izbor odbornika Skupštine opštine Brus održanih 21. juna 2020. godine.

Iz svega navedenog očigledno je utvrđena nepravilnost u sprovođenju izbora na biračkom mestu broj 1-Osnovna škola Blaževo pa je Opštinska izborna komisija opštine Brus odlučila kao pod 1. u izreci ove Odluke.

Članom 50. st 3. i st 4 Zakona o lokalnim izborima predviđeno da se na biračkim mestima na kojima izborni postupak nije sproveden u skladu s ovim zakonom, izbori se ponavljaju u roku od sedam dana od utvrđivanja nepravilnosti u izbornom postupku, na način i po postupku utvrđenim za sprovođenje izbora i da ponovne izbore raspisuje izborna komisija.

Članom 50 st.5 istog zakona predviđeno je da se onovni izbori sprovode se po listi kandidata koja je utvrđena za izbore koji su poništeni, osim kad su izbori poništeni zbog nepravilnosti u utvrđivanju izborne liste.

Shodno navedenim članovima odlučeno je kao pod 2,3,4,5 i 6 izreke ove Odluke.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BRUS
BROJ 013-45/2020
22.jun.2020.godine

Predsednik Opštinske izborne komisije opštine Brus
Andrija Nestorović, dipl.pravnik


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Vražja rabota 46d
Dragi Blaževčani i meštani okolnih sela, budite bez brige, Vi ste se nedavno pobrinuli za njihovu decu, sada imate svoje bliske ljude u vrhu bruske politike a i šire, podrazumeva se. Oni će Vam rešiti SVE, pre svega glasanje (i to pošteno), put, crkvu i SVE ostale probleme. Budite zdravo i dobro. Srećno!
| 0 0
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE