KS tribinarebalans0521

Kruševac 07.05.2021. Održana je Javna tribina o rebalansu budžeta grada Kruševca na osnovu javnog poziva od 27. aprila 2021. godine a cilju uključivanja građana u postupak donošenja odluka.

Na osnovu člana 50. Statuta grada Kruševca i članova 6. i 10. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i uključivanju građana u postupak donošenja odluka, strateških dokumenata i drugih akata grada Kruševca, Gradska uprava grada Kruševca objavila je javni poziv i deo nacrta Odluke o rebalansu budžeta, kao i izmenjen Plan investicija za 2021. godinu na sajtu grada dana 27. 04. 2021. godine.

S tim u vezi organizovana je i ova javna tribina.

Razlozi za rebalans Odluke o budžetu grada Kruševca za 2021. godinu jesu:

– odredbe člana 54. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), u kome se kaže da se rashodi za zaposlene, energetske usluge, usluge komunikacija, komunalne usluge i rashodi za zakup imovine i opreme planiraju do iznosa koji dospeva na plaćanje u tekućoj budžetskoj godini;

– povećanje osnovice za obračun i isplatu plata iz novembra 2019. godine za 5% počev od plate za mart 2021. godine, a u skladu sa Zaključcima koje je donela Vlada Republike Srbije;

-povećanje cena električne energije za 3,4% počev od 01.02.2021. godine, uzimajući u obzir i to da su računi i za januar bili uvećani za naknadu za  podsticanje obnovljivih izvor energije.

Grad ove godine obeležava 650 godina od osnivanja, što je takođe uticalo na promenu prioriteta finansiranja.

 Akcenat je stavljen na finansiranje investicija uređenja centralnog trga „Kosovskih junaka“, podizanje spomenika i izgradnju parka „Knezu Lazaru“, rekonstrukciju  ulica, što je uticalo na izmenu Pregleda kapitalnih projekata grada Kruševca za period od 2021. do 2023. godine, koji je sastavni deo Odluke o budžetu grada Kruševca za 2021. godinu.

Tribina je završena bez primedbi i novih predloga.
izvor i foto:krusevac.ls.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE