Brus panorama 01a

Brus 10.07.2021. Odbornici Skupštine opštine Brus, na sednici održanoj 10. marta 2021. godine doneli su Odluku o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Brus.

Na sednici je tokom diskusije bilo upućeno i pitanje da li će ova odluka usloviti i promenu ličnih dokumenata stanovnika opštine Brus usled promene adrese - za sada nije poznato da li je dostavljen odgovor na pomenuto pitanje. Takođe jedno od vrlo bitnih pitanja je i numeracija objekata I na koji način će se vršiti.

U nastavku teksta je spisak naseljenih mesta na teritoriji opštine Brus sa utvrđenim nazivima ulica i drugih delova navedenih naseljenih mesta:

Naseljeno mesto BATOTE
Ulica Svetog Ilije

Ulica počinje od granice sa naseljenim mestom Lepenac, između k.p. br. 406 i k.p. br. 407, pruža se duž k.p. br. 10251/2, k.p. br. 10251/3, k.p. br. 10251/1 i preko dela k.p. br. 10250/1, prelazi preko k.p. br. 10242 i završava na k.p. br. 6777, između k.p. br. 10292 i k.p. br. 10246, sve u KO Batote.

Ulica Nikole Tesle
Ulica počinje ulice Svetog Ilije, na k.p. br. 282 KO Batote, dalje se pruža delom k.p. br. 10250/1 i duž k.p. br. 10250/2, obe u KO Batote, i završava na k.p. br. 10249/2 KO Batote,između k.p. br. 166/1 KO Donji Lipovac i k.p. br. 14/2 KO Batote. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Donji Lipovac.

Ulica Cara Lazara
Ulica počinje od ulice Svetog Ilije, na k.p. br. 4883, pruža se k.p. br. 3866, prelazi preko k.p.br. 3451/1, k.p. br. 3892, k.p. br. 3891 i k.p. br. 3890/1, prelazi na k.p. br. 3895, prelazi preko k.p. br. 3898, k.p. br. 3901, k.p. br. 3922, nastavlja duž k.p. br. 3915 i delom k.p. br. 10281/1, nastavlja delom k.p. br. 5385, prelazi preko k.p. br. 6718/1, nastavlja duž k.p. br. 10283, prelazi preko k.p. br. 7657, k.p. br. 7650 i k.p. br. 7638, preko k.p. br. 7619, k.p. br. 7559 i završava na k.p. br. 7561, sve u KO Batote.

Ulica Mihajla Pupina
Ulica počinje od ulice cara Lazara, između k.p. br. 5394 i k.p. br. 5389, pruža se preko k.p. br. 5391 i preko dela k.p. br. 10281/3 i završava se između k.p. br. 5447 i k.p. br. 5530, sve u KO Batote.

Ulica Vuka Karadžića
Ulica počinje između k.p. br. 830 i k.p. br. 521/3, pruža se duž k.p. br. 10253, prelazi preko k.p. br. 917, prelazi preko dela k.p. br. 10255, dela k.p. br. 3233 i dela k.p. br. 10333/1, prelazi preko k.p. br. 4521 i k.p. br. 4516 i završava na k.p. br. 10333/1, kod k.p. br. 4469, sve u KO Batote.

Ulica Dositeja Obradovića
Ulica počinje ulice Vuka Karadžića, između k.p. br. 3217 i k.p. br. 3259, pruža se duž k.p. br. 3253 i preko dela k.p. br. 10279 i završava se između k.p. br. 3343 i k.p. br. 3241, sve u KO Batote.

Ulica Miloša Obrenovića
Ulica počinje od ulice Vuka Karadžića, između k.p. br. 3193 i k.p. br. 3201, pruža se duž k.p. br. 3200, nastavlja preko dela k.p. br. 3233, do predložene ulice br.6, gde završava između k.p. br. 3252 i k.p. br. 3230, sve u KO Batote.

Ulica Svetog Nikolaja
Ulica počinje od ulice Vuka Karadžića, na k.p. br. 10255 između k.p. br. 966 i k.p. br. 921, pruža se preko dela k.p. br. 10255 i završava se između k.p. br. 1040 i k.p. br. 515, sve u KO Batote.

Zaselak Markovići
Zaselak obuhvata k.p. br. 7398/1, k.p. br. 7398/2, k.p. br. 7466, k.p. br. 7436, k.p. br. 7411, k.p. br. 7409 i k.p. br. 7407, sve u KO Batote.

Zaselak Boškovići
Zaselak se prostire između k.p. br. 8292, k.p. br. 8341, k.p. br. 8581, k.p. br. 9991 i k.p. br. 8293, sve u KO Batote.

Zaselak Janići
Zaselak se prostire između k.p. br. 8364, k.p. br. 8348, k.p. br. 9151, k.p. br. 9189, k.p. br. 8740/1 i k.p. br. 8200, sve u KO Batote.

Zaselak Miloševići
Zaselak obuhvata k.p. br. 8075 KO Batote.

Zaselak Mitrovići
Zaselak obuhvata k.p. br. 7796, deo k.p. br. 7794, k.p. br. 7802, k.p. br. 7820, k.p. br. 7774, k.p. br. 7769, k.p. br. 7966, k.p. br. 7967 i k.p. br. 7968, sve u KO Batote.

Zaselak Stojići
Zaselak obuhvata k.p. br. 6483, k.p. br. 6485, k.p. br. 6486 i k.p. br. 6487, sve u KO Batote.

Zaselak Jočići
Zaselak obuhvata deo između k.p.br.6502, k.p. br. 6329, k.p. br. i k.p. br. 7844 sve u KO Batote.

Zaselak Burgići
Zaselak obuhvata k.p. br. 8963, k.p. br. 8876/1, k.p. br. 8876/3, k.p. br. 8876/2, k.p. br. 8875, k.p. br. 9070 i k.p. br. 8857, sve u KO Batote.

Zaselak Milenkovići
Zaselak obuhvata k.p. br. 6891, k.p. br. 6893, k.p. br. 6892, k.p. br. 6895, k.p. br. 6907, k.p. br. 9606, k.p. br. 6897, k.p. br. 6899, k.p. br. 7040, k.p. br. 7115, k.p. br. 7105, k.p. br. 7104, k.p. br. 6890/2 i k.p. br. 6890/1, sve u KO Batote.

Zaselak Gradiški potok
Zaselak obuhvata k.p. br. 5090 i k.p. br. 5094, sve u KO Batote.

Zaselak Zdravkovići
Zaselak obuhvata k.p. br. 122, k.p. br. 128, k.p. br. 129, k.p. br. 130, k.p. br. 162, k.p. br. 166, k.p. br. 164, k.p. br. 167 i deo k.p. br. 165, sve u KO Batote.

Zaselak Milovanovići
Zaselak obuhvata k.p. br. 502 i k.p. br. 498, sve u KO Batote.

Zaselak Donji Savići
Zaselak obuhvata k.p. br. 3085 i k.p. br. 3078, sve u KO Batote.

Zaselak Gornji Savići
Zaselak obuhvata k.p. br. 2426/1, k.p. br. 2427,k.p. br. 2429, k.p. br. 2440, k.p. br. 2439, k.p. br. 2495, k.p. br. 2499, k.p. br. 2496, k.p. br. 2931, k.p. br. 2927, k.p. br. 2916, k.p. br. 2915, k.p. br. 2914, k.p. br. 2928, k.p. br. 2920, k.p. br. 2929, k.p. br. 2930, k.p. br. 2426/2, k.p. br. 2492i k.p. br. 2932, sve u KO Batote.

Zaselak Jezero
Zaselak obuhvata k.p. br. 2103, k.p. br. 2124, k.p. br. 2117, k.p. br. 2118, k.p. br. 2119 i k.p. br. 1991, sve u KO Batote.

Zaselak Mikuljanci
Zaselak obuhvata k.p. br. 1821, k.p. br. 1819, k.p. br. 1814, k.p. br. 1813, k.p. br. 1800, k.p. br. 1798, k.p. br. 1781, deo k.p. br. 1780, deo k.p. br. 1665 i deo k.p. br. 1673, sve u KO Batote.

Zaselak Gornji Parađani
Zaselak obuhvata k.p. br. 1228, k.p. br. 1236, k.p. br. 1237, k.p. br. 1242, k.p. br. 1238 i k.p. br. 1229, sve u KO Batote.

Naseljeno mesto BELO POLjE
Ulica Mramorska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Blaževo, između k.p. br. 552/1 i k.p. br. 1006, ide delom k.p. br. 1005, ulica se završava između k.p. br. 675i k.p. br.606, sve u KO Belo Polje. Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestomBlaževo.

Ulica Toplička
Počinje na raskršću Mramorske i Mileševske ulice, između k.p. br. 552/1 i k.p. br. 1006, ide celom dužinom k.p. br. 1005, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Iričići, između k.p. br. 162 i k.p. br. 155, sve u KO Belo Polje.
Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Iričići.

Ulica Mileševska
Počinje na raskršću Mramorske i Topličke ulice, na k.p. br. 1005, ide celom dužinom k.p. br. 825, ulica se završava na granici sa naseljenim mestomRadunje, između k.p. br. 870 i k.p. br. 822, sve u KO Belo Polje.

Ulica Milutina Milankovića
Počinje od Mramorske ulice, na k.p. br. 709, prelazi preko k.p. br. 707, ide delom duž k.p. br. 710, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 1004, nastavlja se delom duž k.p. br. 1003, ulica se završava između k.p. br. 31/2 i k.p. br. 286, sve u KO Belo Polje.

Ulica Branka Ćopića
Počinje od Mramorske ulice, između k.p. br. 554 i k.p. br. 586, ide celom dužinom k.p. br. 582/2, k.p. br. 657, skreće i ide delom duž k.p. br. 710, nastavlja se delom duž k.p. br. 1003, prelazi preko k.p. br. 277, ulica se završava na k.p. br. 445/1, sve u KO Belo Polje.

Ulica Braće Grim
Počinje od ulice Branka Ćopića, između k.p. br. 375 i k.p. br. 445/1, ide delom duž k.p. br. 1002, ulica se završava između k.p. br. 421 i k.p. br. 428, sve u KOBelo Polje.

Zaselak Velika Njiva
Zaselak obuhvata k.p. br. 19/2, k.p. br. 19/1, k.p. br. 19/3, k.p. br. 13/2, k.p. br. 13/1 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Belo Polje.

Naseljeno mesto BLAŽEVO
Ulica Mramorska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Belo Polje, između kp 552/1 (KO Belo Polje) i kp 1299, ide celom dužinom kp 849, k.p. br. 857, k.p. br. 1293, prelazi preko kp 1288, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1292, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Čokotar, između k.p. br. 222 i k.p. br.469, sve u KO Blaževo.
Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Belo Polje.

Ulica Dečanska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Čokotar, između k.p. br. 246 i k.p. br. 248, ide delom duž k.p. br. 1294, ulica se završava između k.p. br. 341 i k.p. br. 642, sve u KO Blaževo.

Ulica Majke Jevrosime
Počinje od Mramorske ulice, između k.p. br. 584 i k.p. br. 561, ide celom dužinom k.p. br. 538, ulica se završava na k.p. br. 1291, između k.p. br. 1288 i k.p. br. 200, sve u KO Blaževo.

Ulica Jug Bogdanova
Počinje od ulice majke Jevrosime, na k.p. br.1288, prelazi preko k.p. br. 983, ide celom dužinom k.p. br. 973, skreće i ide delom duž k.p. br.1296, nastavlja se delom duž k.p. br. 1297, ulica se završva između k.p. br. 1065 i k.p. br. 1152, sve u KO Blaževo.

Ulica Svetogorska
Počinje od Jug Bogdanove ulice, na k.p. br. 1115, prelazi preko k.p. br. 1118, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Gradac, između k.p. br. 1121 i k.p. br. 1117, sve u KO Blaževo.
Napomena:Ulicaje zajednička sa naseljenim mestom Gradac.

Zaselak Rosulja
Zaselak obuhvata kp 197, k.p. br.198, k.p. br. 196, k.p. br. 209 i k.p. br. 113, sve u KO Blaževo.

Naseljeno mesto BOGIŠE
Ulica Bogomira Savića (1932-2004) Osnivač fonda “Treće dete“ u naseljenom mestu Bogiše i radnike njegove firme. Donator u svim dobrotvornim akcijama, veliki donator i inicijator izgradnje crkve u Bogišu.
Počinje između k.p. br. 407 i k.p. br. 433, ide delom duž k.p. br. 1937, prelazi preko k.p. br. 934, k.p. br. 923/3, k.p. br. 921/2 i k.p. br. 921/1, delom duž k.p. br. 943, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 958/2, ide celom dužinom k.p. br. 1368, prelazi preko k.p. br. 1372/1 i k.p. br. 1373, nastavlja se delom duž k.p. br. 1938, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 1597, ide delom duž k.p. br. 1537, k.p. br. 1538/1, ulica se završava na k.p. br. 1577/2, sve u KO Bogiše.

Ulica Mileševska
Počinje na raskrskršću ulice Bogomira Savića, između k.p. br. 433 i k.p. br. 491/1, ide celom dužinom k.p. br. 489, nastavlja se delom duž k.p. br. 1935, prelazi preko k.p. br. 143/1, k.p. br. 589/11 i završava se na k.p. br. 589/10, sve u KO Bogiše.

Ulica Cara Uroša
Počinje na raskršću ulice Bogomira Savića i Mileševske, između k.p. br. 407 i k.p. br. 345, ide delom duž k.p. br. 1937, nastavlja se delom duž k.p. br. 1938, prelazi preko k.p. br. 1144, ulica se završava između k.p. br. 1140 i k.p. br. 1145, sve u KO Bogiše.

Ulica Cvijićeva
Počinje od ulice Bogomira Savića, između k.p. br. 1628/2 i k.p. br. 1324, ide delom duž k.p. br. 1940, ulica se završava između k.p. br. 1634/1 i k.p. br. 1307, sve u KO Bogiše.

Naseljeno mesto BOZOLjIN:
Ulica Drumska

Počinje na k.p.br. 729, prelazi preko k.p.br. 730, k.p.br. 874, k.p.br. 877, k.p.br. 879, k.p.br. 880, k.p.br. 881, nastavlja se delom duž k.p.br. 2192, prelazi preko k.p.br. 1294 i k.p.br. 1289, nastavlja se delom duž k.p.br. 1636, ulica se završava između k.p.br. 1270 i k.p.br. 1639, sve u KO Bozoljin.

Ulica Braće Jugovića
Počinje od Drumske ulice, na k.p.br. 1272, prelazi preko k.p.br. 1284, k.p.br. 1275, k.p.br. 1277, k.p.br. 1279, k.p.br. 1256, k.p.br. 1257, k.p.br. 1245, k.p.br. 1244, nastavlja se delom duž k.p.br. 2188, prelazi preko k.p.br. 1045, k.p.br. 1039, k.p.br. 1033, ulica se završava na k.p.br. 1032, sve u KO Bozoljin.

Ulica Vojislava Ilića
Počinje od Drumske ulice, između k.p.br. 673 i k.p.br. 873, ide delom duž k.p.br. 2192, skreće i ide delom duž k.p.br. 966, ulica se završava na k.p.br. 960, sve u KOBozoljin.

Ulica Karađorđevića
Počinje od predložene Drumske ulice, na k.p.br. 881, prelazi preko k.p.br. 1427, k.p.br. 1428, k.p.br. 1422, k.p.br. 1421, k.p.br. 1430, ide delom duž k.p.br. 1501, prelazi preko k.p.br. 1529, k.p.br. 1528, ulica se završava na k.p.br. 1523, sve u KO Bozoljin.

Ulica Nikole Tesle
Počinje na granici sa naseljenim mestom Đerekare, između k.p.br. 462 i k.p.br. 592, ide delom duž k.p.br. 2190, nastavlja se celom dužinom k.p.br. 490, ulica se završava između k.p.br. 501 i k.p.br. 500, sve u KO Bozoljin.

Ulica Cara Dušana
Počinje od granice sa naseljenim mestom Đerekare, na k.p.br. 462, prelazi preko k.p.br. 466, k.p.br. 472, k.p.br. 469, k.p.br. 432, k.p.br. 429, k.p.br. 438, k.p.br. 439, k.p.br. 158, k.p.br. 133, k.p.br. 135, k.p.br. 132, k.p.br. 129, k.p.br. 180, k.p.br. 177, k.p.br. 176, k.p.br. 170, k.p.br. 174, k.p.br. 370, k.p.br. 369, k.p.br. 373, k.p.br. 363, k.p.br. 364, k.p.br. 1815, k.p.br. 1826, k.p.br. 1825, k.p.br. 1787, k.p.br. 1779, k.p.br. 1781, k.p.br. 1779, ulica se završava na k.p.br. 1791, sve u KO Bozoljin.

Ulica Kosovska
Počinje od predložene ulice Cara Dušana, između k.p.br. 469 i k.p.br. 472, prelazi preko k.p.br. 470, k.p.br. 431, ide delom duž k.p.br. 2190, prelazi preko k.p.br. 398, k.p.br. 160, k.p.br. 401, k.p.br. 402, k.p.br. 405, k.p.br. 407, k.p.br. 409, k.p.br. 414, k.p.br. 412, k.p.br. 1166, k.p.br. 1165, k.p.br. 527, k.p.br. 528, k.p.br. 1115, k.p.br. 1112, k.p.br. 1111, k.p.br. 541, k.p.br. 452, k.p.br. 544, k.p.br. 545, k.p.br. 1092, k.p.br. 1091, k.p.br. 1085, ulica se završava na k.p.br. 1084, sve u KO Bozoljin.

Zaselak Ilići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p.br. 814, k.p.br. 808, k.p.br. 809 i k.p.br. 813, sve u KO Bozoljin.

Zaselak Petrovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p.br. 1438, k.p.br. 1443, k.p.br. 1444, k.p.br. 1462, k.p.br. 1463, k.p.br. 1445, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Bozoljin.

Naseljeno mesto BORANCI:
Ulica Mileševska

Počinje od granice sa naseljenim mestom Domiševina, između k.p.br. 385 i k.p.br. 384, ide celom dužinom k.p.br. 411/1, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Kovizle, između k.p.br. 415 i k.p.br. 410/2, sve u KO Boranci.
Napomena:Ulica je zajednička sa susedninm naseljenim mestima Kovizle i Domiševina.

Ulica Lovačka
Počinje od Mileševske ulice, između k.p.br. 359 i k.p.br. 358, prelazi preko k.p.br. 357/2, nastavlja se celom dužinom k.p.br. 354, prelazi preko k.p.br. 476, k.p.br. 477, k.p.br. 478 i k.p.br. 479, ide celom dužinom k.p.br. 1073, nastavlja se delom duž k.p.br. 1074, skreće i prelazi preko k.p.br. 1075, k.p.br. 182, k.p.br. 178, k.p.br. 212, ulica se završava na k.p.br. 221, sve u KO Boranci.

Ulica Obilićeva
Počinje od Lovačke ulice, između k.p.br. 192 i k.p.br. 658, ide celom dužinom k.p.br. 659, prelazi preko k.p.br. 265, ulica se završava na k.p.br. 237, sve u KO Boranci.

Ulica Knez Mihailova
Počinje od Lovačke ulice, na k.p.br. 531, prelazi preko k.p.br. 731, k.p.br. 719, k.p.br. 715, k.p.br. 717, nastavlja se delom duž k.p.br. 1076, skreće i ide preko k.p.br. 868, k.p.br. 864, nastavlja se delom duž k.p.br. 857, ulica se završava između k.p.br. 753/2 i k.p.br. 860, sve u KO Boranci.

Ulica Jovana Dučića
Počinje od Lovačke ulice, na k.p.br. 471, prelazi preko k.p.br. 470 i k.p.br. 467, ide delom duž k.p.br. 436, ulica se završava na k.p.br. 440 i k.p.br. 439, sve u KO Boranci.

Naseljeno mesto BOTUNjA:
Ulica Svetog Trifuna
Počinje na granici sa naseljenim mestom Mala Vrbnica, između k.p. br. 2717 i k.p. br. 2715/1, ide celom dužinom k.p. br. 2716, skreće i ide delom duž k.p. br. 2863, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 743, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Raklja, između k.p. br. 745 i k.p. br. 689/1, sve u KO Botunja.

Ulica Nikole Tesle
Počinje od uliceSvetog Trifuna, između k.p. br. 1383 i k.p. br. 2760, ide delom duž 2865, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 1406, prelazi preko k.p. br. 2516/4, sve u KO Botunja.

Ulica Radosava Popovića - Predak porodice Popović koja živi u ovoj ulici i koja je dala 13 sveštenika bruskoj crkvi. Pop Radosav je bio jedan od vođa Prvog srpskog ustanka, koji je spasio čitav kraj od Turaka, i postoje dva pisma kojemu je pisao lično Karađorđe Petrović.Živeo je u 19. veku.
Počinje od uliceSvetog Trifuna, između k.p. br. 2749 i k.p. br. 2623/7, ide delom duž k.p. br. 2616, skreće i ide delom duž k.p. br. 2605/4 i završava se na k.p. br. 2605/4, sve u KO Botunja.

Ulica Svetosavska
Počinje od uliceSvetog Trifuna, između k.p. br. 2623/3 i k.p. br. 2671, ide delom duž k.p. br. 2863, nastavlja se delom duž k.p. br. 2879, ulica se završava između k.p. br. 2333/1 i k.p. br. 1122 (KO Pokrp), sve u KO Botunja.

Ulica Vinogradarska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Mala Vrbnica, između k.p. br. 1306 i k.p. br. 1345, ide celom dužinom k.p. br. 1693, ulica se završava između k.p. br. 163 i k.p. br. 321, sve u KO Crvena Jabuka.

Ulica Đurđevdanska
Počinje od Svetosavske ulice, između k.p. br. 1122 i k.p. br. 1121, ide celom dužinom k.p. br. 2181, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2182, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 2096, nastavlja se delom duž k.p. br. 2186, ulica se završava između k.p. br. 866 (KO Crvena Jabuka) i k.p. br. 2115, sve u KO Pokrp.

Ulica Predraga Milisavljevića - Rođen 05.05.1925.godine u Botunji, umro 16.11.1996.godine u Beogradu. Poznati filmski režiser, 1964. godine snimio film o Botunji „Selo malo sputno“.
Počinje od uliceSvetog Trifuna, između k.p. br. 1285 i k.p. br. 1303, ide celom dužinom k.p. br. 1301, ulica se završava između k.p. br. 1300 i k.p. br. 1330/1, sve u KO Botunja.

Ulica Milivoja Kojića - Rođen 17.03.1935. godine, umro 29.02.1996. godine. Odbornik koji je 1968. Godine doveo vodovod sa Željina u selo.
Počinje od ulice Svetog Trifuna, između k.p. br. 887 i k.p. br. 906/1, ide delom duž k.p. br. 909, ulica se završava između k.p. br. 732 i k.p. br. 898, sve u KO Botunja.

Zaselak Lapčevići –Najbrojnija porodica.
Zaselak se nalazi na k.p. br. 262/1, u KO Pokrp.

Zaselak Poljana -Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 513, k.p. br. 512, k.p. br. 510, k.p. br. 471 i k.p. br. 1612, sve u KO Botunja.

Zaselak Pokrp -Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 327/1, k.p. br. 343/3, k.p. br. 344/2 i k.p. br. 344/1, sve u KO Pokrp.

Naseljeno mesto BRĐANI:
Ulica Despota Stefana

Počinje od granice sa naseljenim mestom Tršanovci, između k.p. br. 163 i k.p. br. 164, ide delom duž k.p. br. 3929, nastavlja se delom duž k.p. br. 3930, skreće i ide delom duž k.p. br. 3936, ulica se završava između k.p. br. 2846 i k.p. br. 2950/2, sve u KO Brđani.

Ulica Nikole Putnika
Počinje od ulice despota Stefana, između k.p. br. 694 i k.p. br. 1531, ide celom dužinom k.p. br. 3937, ulica se završava kod predložene ulice broj 1, između k.p. br. 1558 i k.p. br. 1549, sve u KO Brđani.

Ulica Kralja Aleksandra
Počinje od ulice despota Stefana, između k.p. br. 1482 i k.p. br. 727, ide celom dužinom k.p. br. 3935, ulica se završava između k.p. br. 1411 i k.p. br. 1357, sve u KO Brđani.

Ulica Jovana Jovanovića Zmaja
Počinje od ulice despota Stefana, između k.p. br. 1424 i k.p. br. 2878, ide delom duž k.p. br. 3933, ulica se završava između k.p. br. 1091 i k.p. br. 1117/1, sve u KO Brđani.

Ulica Ibarska
Počinje od ulice Jovana Jovanovića Zmaja, između k.p. br.1359 i k.p. br. 1115, ide celom dužinom k.p. br. 1370, ulica se završava između k.p. br. 3401 i k.p. br. 1375, sve u KO Brđani.

Ulica Ognjene Marije
Počinje od ulice despota Stefana, između k.p. br. 2949 i k.p. br. 2948, ide delom duž k.p. br. 3946, ulica se završava između k.p. br. 3613 i k.p. br. 3218, sve u KO Brđani.

Ulica Crkvene vodice –Izvor vode za seosku crkvu.
Počinje od ulice Ognjene Marije, između k.p. br. 3235 i k.p. br. 3222, prelazi preko k.p. br. 3225, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3226, prelazi preko k.p. br. 3232, nastavlja se delom duž k.p. br. 3949, ulica se završava između k.p. br. 3184/1 i k.p. br. 3180, sve u KO Brđani.

Ulica Miloja Zakića
Počinje od granice sa naseljenim mestom Lepenac, između k.p. br. 3706/2 i k.p. br. 3841/1, ide delom duž ivice k.p. br. 3958 (k.p. br. reka), pored k.p. br. 3693/3, k.p. br. 3696, k.p. br. 3701, k.p. br. 3722, k.p. br. 3723,ulica se završava između k.p. br. 3724 i k.p. br. 3852, sve u KO Brđani.

Ulica Jug Bogdanova
Počinje od ulice despota Stefana, između k.p. br. 215 i k.p. br. 536, ide delom duž k.p. br. 3929, nastavlja se delom duž k.p. br. 3930, ulica se završava između k.p. br. 325/1 i k.p. br. 493, sve u KO Brđani.

Ulica Palih boraca -Borci poginuli u I svetskom ratu.
Počinje od ulice Despota Stefana, između k.p. br. 535 i k.p. br. 511, ide delom duž k.p. br. 3930, ulica se završava kod predložene ulice broj 9, između k.p. br. 492 i k.p. br. 538, sve u KO Brđani.

Ulica Milana Rakića
Počinje od ulice Palih boraca, između k.p. br. 515 i k.p. br. 511, ide delom duž k.p. br. 495. ulica se završava između k.p. br. 484 i k.p. br. 496, sve u KO Brđani.

Zaselak Vučkovići –Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 870, k.p. br. 1228, k.p. br. 869, k.p. br. 1223, k.p. br. 1183, k.p. br. 1185, k.p. br. 1224 ik.p. br. 883, sve u KO Brđani.

Zaselak Kneževići –Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2005/1, k.p. br. 2021, k.p. br. 2022, k.p. br. 2023, k.p. br. 2006, k.p. br. 2009, k.p. br. 1928, k.p. br. 1924, k.p. br. 1925, k.p. br. 1919, k.p. br. 1909, k.p. br. 2008, k.p. br. 1927 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Brđani.

Zaselak Palurovići –Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvata k.p. br. 2658, k.p. br. 2657, k.p. br. 2659, k.p. br.2655 i 2656, sve u KO Brđani.

Naseljeno mesto BRZEĆE:
Ulica Sv. Metodija
(postojeća), matični broj:707058000003
Počinje od centra sela Brzeće do kapije Nacionalnog parka Kopaonik. Ulica je deo državnog puta IIA reda.

Ulica Mramorska (postojeća), matični broj:707058000004
Počinje od centra sela Brzeće do Mramora.

Ulica Kopaonička
Počinje od granice sa naseljenim mestom Livađe, između k.p. br. 256/2 i k.p. br. 1882/3, ide celom dužinom k.p. br. 1895/1, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1895/2, ulica se završava na raskršću postojećih ulica Sv. Metodija i Mramorske, između k.p. br. 846 i k.p. br. 784, sve u KO Brzeće.
Napomena: Ulica je deo državnog puta IIA reda, prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Bore Stankovića
Počinje od Kopaoničke, između k.p. br. 345 i k.p. br. 377, ide celom dužinom k.p. br. 371, nastavlja se delom duž k.p. br. 365/1, prelazi preko k.p. br. 365/4, ulica se završava na k.p. br. 259/1, sve u KO Brzeće.

Ulica Gazimestanska
Počinje od Kopaoničke, između k.p. br. 1882/2 i k.p. br. 331, ide celom dužinom k.p. br. 1894/1, ulica se završava kod postojeće ulice Sv. Trojice, između k.p. br. 877/1 i k.p. br. 822, sve u KO Brzeće.

Ulica Bela reka
Počinje od postojeće Mramorske ulice, između k.p. br. 155/3 i k.p. br. 1078/2, ide delom dužinom k.p. br. 1077/2, celom dužinom k.p. br. 1077/1, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1127, ide delom duž k.p. br. 1900 (mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele), ulica se završava na k.p. br. 1884/2, između k.p. br. 1900 i k.p. br. 84/1, sve u KO Brzeće.

Ulica Balkanska
Počinje od postojeće Mramorske ulice, između k.p. br.1369/2 i k.p. br. 1369/4, prelazi preko k.p. br. 1375/1, k.p. br. 1376, k.p. br. 1417, k.p. br. 1416, k.p. br. 1415, k.p. br. 1436,k.p. br. 1439, k.p. br. 1537, k.p. br. 1538, k.p. br. 1534, ulica se završava na k.p. br. 1533/1, sve u KO Brzeće.

Zaselak Jaram
Zaselak obuhvata k.p. br. 8/9, k.p. br. 8/18, k.p. br. 8/3, k.p. br. 8/19 i k.p. br. 8/13, sve u KO Brzeće.

Naseljeno mesto BRUS:
Ulica Balkanska (postojeća) matični broj 707066000001
Ulica Bratislave Petrović (postojeća) matični bro 707066000002
Ulica Vojvode Mišića (postojeća) matični broj 707066000003
Ulica Goranskih brigada (postojeća) m atični broj 707066000004
Ulica Lole Ribara (postojeća) matični broj 707066000006
Ulica Jovana Jovanovića Zmaja (postojeća) matični broj 707066000007
Ulica Josipa Pančića (postojeća) matični broj 707066000008
Ulica Kopaonička (postojeća) matični broj 707066000009
Ulica Lovački put (postojeća) matični broj 707066000010
Ulica Kralja Petra Prvog (postojeća) matični broj 707066000011
Ulica Mike Đorđevića (postojeća) matični broj 707066000012
Ulica Milete Mitrovića (postojeća) matični broj 707066000013
Ulica Omladinskih brigada (postojeća) matični broj 707066000014
Ulica Oslobodilačka (postojeća) matični broj 707066000015
Ulica Prvomajska (postojeća) matični broj 707066000016
Ulica Radnička (postojeća) matični broj 707066000018
Ulica Rasadnička (postojeća) matični broj 707066000019
Ulica Rasinska (postojeća) matični broj 707066000020
Ulica 10. avgusta (postojeća) matični broj 707066000021
Ulica 8. marta (postojeća) matični broj 707066000027
Ulica Kneza Miloša (postojeća) matični broj 707066000028
Ulica Cara Lazara (postojeća) matični broj 707066000029
Ulica Kruševačka (postojeća) matični broj 707066000030
Ulica Stari put (postojeća) matični broj 707066000031
Ulica Ive Andrića (postojeća) matični broj 707066000032
Ulica Nikole Pašića (postojeća) matični broj 707066000033
Ulica Cara Dušana (postojeća) matični broj 707066000034
Ulica Obilićeva (postojeća) matični broj 707066000035
Ulica Vuka Karadžića (postojeća) matični broj 707066000036
Ulica Njegoševa (postojeća) matični broj 707066000037
Ulica Stevana Nemanje (postojeća) matični broj 707066000038
Ulica Kosovska (postojeća) matični broj 707066000039
Ulica Devet Jugovića (postojeća) matični broj 707066000040
Ulica Vojvode Putnika (postojeća) matični broj 707066000041
Ulica Vidovdanska (postojeća) matični broj 707066000042
Ulica Desanke Maksimović (postojeća) matični broj 707066000043
Ulica Solunskih boraca (postojeća) matični broj 707066000044
Ulica Vojvode Stepe (postojeća) matični broj 707066000045
Ulica Karađorđeva (postojeća) matični broj 707066000047
Ulica Svetog Save (postojeća) matični broj 707066000048
Ulica Drenovački put (postojeća) matični broj 707066000049
Ulica Kralja Aleksandra (postojeća) matični broj 707066000050
Ulica Nikole Tesle (postojeća) matični broj 707066000051
Ulica Beogradska (postojeća) matični broj 707066000052
Ulica Bože Jeličića (postojeća) matični broj 707066000054
Ulica Carice Milice (postojeća) matični broj 707066000055
Ulica Cvetka Jeličića (postojeća) matični broj 707066000056
Ulica Hajduk Veljka (postojeća) matični broj 707066000057
Ulica Milana Kneževića (postojeća) matični broj 707066000058
Ulica Milosava Stevovića (postojeća) matični broj 707066000059
Ulica Radoslava Agatonovića (postojeća) matični broj 707066000060
Ulica Radovana Pecića (postojeća) matični broj 707066000061
Ulica Svetislava Azdejkovića (postojeća) matični broj 707066000062
Ulica Trg Nemanjića (postojeća) matični broj 707066000063

Ulica Stevana Sinđelića
Počinje od postojeće Rasinske ulice, između kp1126 i kp 1058, ide delom duž kp 1245, ulica se završava na granici sa naseljenimmestom Mala Grabovnica, između kp 1057 i kp 1127, sve u KO Brus.Napomena:Ulicaje zajednička sa naseljenim mestom MalaGrabovnica.

Ulica Majke Jevrosime
Počinje od postojeće ulice Vuka Karadžića, izmeđukp 76/2 i kp 138, ide delom duž kp 1249, skreće i ide celom dužinom kp 144, ulica sezavršava na granici sa naseljenim mestom Mala Grabovnica, između kp 159 i kp160/1, sve u KO Brus. Napomena:Ulicaje zajednička sa naseljenim mestom Mala grabovnica.

Ulica Svete Petke
Počinje od postojeće ulice Stari put, između kp1477 i kp 1472, ide celom dužinom kp 1475 i kp 1474, ulica se završava na granicisa naseljenim mestom Mala Grabovnica, između kp 1473 i kp 1580, sve u KO Brus. Napomena:Ulicaje zajednička sa naseljenim mestom Mala Grabovnica.

Ulica Starine Novaka
Počinje od postojeće ulice Cara Lazara, između kp1724 (KO Brus) i kp 1879/3 (KO Kobilje), ide pored granice sa naseljenim mestomKobilje, delom duž kp 1852 (KO Kobilje), ulica se završava između kp 1694 (KO Brus)i kp 1876/3 (KO Kobilje). Napomena:Ulicaje zajednička sa naseljenim mestom Kobilje

Naseljeno mesto BUDILOVINA:
Ulica Bruski put

Počinje od granice sa naseljenim mestom Milentija, između k.p. br. 1838/31 i k.p. br. 1307, ide celom dužinom k.p. br. 1843, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1850, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Boturići, između k.p. br. 84/2 i k.p. br. 84/1, sve u KO Budilovina. Napomena: Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Maksima Gorkog
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 61 i k.p. br. 868/1, ide delom duž k.p. br. 57/1, ulica se završava između k.p. br. 16/3 i k.p. br. 878/1, sve u KO Budilovina.

Ulica Mojkovačka
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 866 i k.p. br. 865/3, ide celom dužinom k.p. br. 858, prelazi preko i završava se na k.p. br. 855/7, sve u KO Budilovina.

Ulica Rastka Nemanjića
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 1006 i k.p. br. 1841, ide između k.p. br. 1006 i k.p. br. 1841, između k.p. br. 1841 i k.p. br. 1004/2, skreće levo i ide celom dužinom k.p. br. 996, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1689/4, ulica se završava između k.p. br. 1689/2 i k.p. br. 1689/3, sve u KO Budilovina.

Ulica Milana Obrenovića
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 1062/3 i k.p. br. 1064, ide delom duž k.p. br. 1063/1, skreće levo i ide celom dužinom k.p. br. 1073, nastavlja se delom duž i završava se na k.p. br. 1076/2, sve u KO Budilovina.

Ulica Moravska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Milentija, između k.p. br. 1744/1 i k.p. br. 1744/2, ide celom dužinom k.p. br. 1744/4, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1847/1, ulica se završava između k.p. br. 1743/5 i k.p. br. 1743/1, sve u KO Budilovina.

Ulica Rasinska
Počinje od ulice Bruski put, na k.p. br. 1240, ide delom duž k.p. br. 1246/1, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1251/3, ide celom dužinom k.p. br. 1249/5, k.p. br. 1248/6, k.p. br. 1248/5, k.p. br. 1247/3, prelazi preko k.p. br. 1840, nastavlja se delom dužk.p. br. 578, skreće desno i ide celom dužinom k.p. br. 589, ulica se završava na k.p. br. 582/5, između k.p. br. 582/1 i k.p. br. 582/4, sve u KO Budilovina.

Ulica Aleksandrovačka
Počinje od granice sa naseljenim mestom Boturići, između k.p. br. 262/3 i k.p. br. 259/2, ide celom dužinom k.p. br. 1844, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Donji Vratari, između k.p. br. 409 i k.p. br. 407, sve u KO Budilovina. Napomena: Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Putnička
Počinje od Aleksandrovačke ulice, između k.p. br. 245/2i k.p. br. 246/1, ide celom dužinom k.p. br. 183, ulica se završava između k.p. br. 184 i k.p. br. 186, sve u KO Budilovina.

Zaselak Rosulje –Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1341/4, k.p. br. 1314/2, k.p. br. 1322 i k.p. br. 1321, sve u KO Budilovina.

Naseljeno mesto VELIKA GRABOVNICA:
Ulica Grabovnička
Počinje od granice sa naseljenim mestom Kobilje, između k.p. br. 524 i k.p. br. 523, ide celom dužinom k.p. br. 3821, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3823, delom duž k.p. br. 1527, prelazi preko k.p. br. 3799, ide celom dužinom k.p. br. 2133, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2196, prelazi preko k.p. br. 3801, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2025, k.p. br. 2659, prelazi preko k.p. br. 3801, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2626, celom dužinom k.p. br. 2725, nastavlja se delom duž k.p. br. 3817, ulica se završava između k.p. br. 2793 i k.p. br. 3284/1, sve u KO Velika Grabovnica. (Ulica je nastala spajanjem predloženih ulica 1 i 4).

Ulica Dečanska
Počinje od Grabovničke ulice, između k.p. br. 506/3 i k.p. br. 705/2, ide delom duž k.p. br. 3809, skreće i ide delom duž k.p. br. 3808, ulica se završava između k.p. br. 325 i k.p. br. 381/2, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Despota Đurđa
Počinje od Grabovničke ulice, između k.p. br. 3210/4 i k.p. br. 2148/2, ide celom dužinom k.p. br. 2315, prelazi preko k.p. br. 3799, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2392, celom dužinom k.p. br. 2381, k.p. br. 147, k.p. br. 136, k.p. br. 144, k.p. br. 143, prelazi preko k.p. br. 3799, k.p. br. 74, ulica se završava na k.p. br. 71, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Cara Dušana
Počinje od Grabovničke ulice, na k.p. br. 2735/11, nastavlja se delom duž k.p. br. 2727, prelazi preko k.p. br. 2729/1, ulica se završava na k.p. br. 2729/1, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Kralja Milana
Počinje od Grabovničke ulice, između k.p. br. 2612/2 i k.p. br. 2627, ide delom duž k.p. br. 2584, ulica se završava između k.p. br. 2581 i k.p. br. 2642, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Cara Lazara
Počinje od Grabovničke ulice, na k.p. br. 2817/2, prelazi preko k.p. br. 2801, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3294, prelazi preko k.p. br. 3291/2, k.p. br. 3290, k.p. br. 3291/1, ide celom dužinom k.p. br. 2713, nastavlja se delom duž k.p. br. 2711, ulica se završava na k.p. br. 3356, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Trgovačka
Počinje od Grabovničke ulice, između k.p. br. 2027 i k.p. br. 2026, ide delom duž k.p. br. 3815, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 3814/2, ulica se završava na k.p. br. 3505, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Padinska
Počinje od Grabovničke ulice, između k.p. br. 1462/2 i k.p. br. 1462/3, ide celom dužinom k.p. br. 1462/1, prelazi preko k.p. br. 1581/2, ide delom duž k.p. br. 1756, prelazi preko k.p. br. 1754, k.p. br. 1755, k.p. br. 1771, k.p. br. 1772, k.p. br. 1728, k.p. br. 1774, k.p. br. 1727, k.p. br. 1776, k.p. br. 1828/1, k.p. br. 1702, k.p. br. 1704, k.p. br. 1828/19, k.p. br. 1712, k.p. br. 1713, k.p. br. 1675, 1828/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 1698, ulica se završava između k.p. br. 1677 i k.p. br. 1682, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Potočarska
Počinje od Padinske ulice, između k.p. br. 1760 i k.p. br. 1754, ide delom duž k.p. br. 1756, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3714/1, ulica se završava između k.p. br. 1842 i k.p. br. 1828/13, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Ognjene Marije
Počinje od Padinske ulice, između k.p. br. 1753/2 i k.p. br. 1753/6, ide delom duž k.p. br. 1753/3, prelazi preko k.p. br. 1584/2, k.p. br. 1582/2, k.p. br.1579/2, k.p. br. 1578/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 1599, prelazi preko k.p. br. 1587, k.p. br. 1597, k.p. br.1600, nastavlja se delom duž k.p. br. 1599, ulica se završava između k.p. br. 1601 i k.p. br. 1598,sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Bruski put
Počinje od granice sa naseljenim mestom Kobilje, između k.p. br. 825/2 i k.p. br. 837/1, ide celom dužinom k.p. br. 3820, ulica se završava između k.p. br. 1994/2 (KO Kobilje) i k.p. br. 926/9, u KO Velika Grabovnica. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Kobilje.

Ulica Lovačka
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 1708/4 (KO Kobilje), i k.p. br. 837/1, ide celom dužinom k.p. br. 825/1, prelazi preko k.p. br. 811, nastavlja se delom duž k.p. br. 806, skreće i ide delom duž k.p. br. 3812, skreće i ide delom duž k.p. br. 1064, ulica se završava između k.p. br. 1069/2 i k.p. br. 1080/4, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Kraljice Natalije
Počinje od Lovačke, između k.p. br. 816/2 i k.p. br. 872/2,ide delom duž k.p. br. 3810, skreće i ide delom duž k.p. br. 3811, ulica se završava između k.p. br. 1029 i k.p. br. 898, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Milana Rakića
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 837/5 i k.p. br. 925, ide celom dužinom k.p. br. 924, prelazi preko k.p. br. 928/1, ulica se završava na k.p. br. 928/2, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Kosovska
Počinje od Lovačke ulice, između k.p. br. 755 i k.p. br. 1065, ide delom duž k.p. br. 3812, skreće i ide k.p. br. 3813, ulica se završava izmeđuk.p. br. 1272/1 i k.p. br. 1148/2, sve u KO Velika Grabovnica.

Ulica Svetogorska
Počinje od Trgovačke ulice, na k.p. br. 1950, prelazi preko k.p. br. 1951, nastavlja se delom duž k.p. br. 3815, ulica se završava između k.p. br. 3428 i k.p. br. 3527, sve u KO Velika Grabovnica.

Zaselak Pepelište - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2944/2, k.p. br. 2967, k.p. br. 2966/3, k.p. br. 2964, k.p. br. 2978, k.p. br. 2965, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Velika Grabovnica.

Zaselak Đurkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2790,k.p. br. 2772, k.p. br. 2765, 2797/5, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Velika Grabovnica.

Zaselak Čolići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 420/1, k.p. br. 408/2, k.p. br. 408/1 i k.p. br. 420/1, sve u KO Velika Grabovnica.

Zaselak Maksići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 3053, k.p. br. 3063, k.p. br. 2816/4, k.p. br. 2816/2, sve u KO Velika Grabovnica.

Naseljeno mesto VITOŠE:
Ulica Višnjićeva
Počinje na granici sa naseljenim mestom Boranci, između k.p. br. 128 i k.p. br. 130, ide celom dužinom k.p. br. 129, prelazi preko k.p. br. 130, k.p. br. 3131, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 166, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 370, ulica se završava između k.p. br. 373 i k.p. br. 358, sve u KO Vitoše.

Ulica Vojvode Stepe
Počinje od Višnjićeve ulice, između k.p. br. 380 i k.p. br. 379, ide delom duž k.p. br. 975, prklazi preko k.p. br. 531, k.p. br. 532, k.p. br. 536, k.p. br. 535, k.p. br. 513, k.p. br. 512, k.p. br. 511, ide delom duž k.p. br. 977, prelazi preko i završava se na k.p. br. 610, sve u KO Vitoše.

Ulica Despota Đurđa
Počinje od Višnjićeve ulice, između k.p. br. 170 i k.p. br. 367, ide delom duž k.p. br. 973, ulica se završava između k.p. br. 362 i k.p. br. 184, sve u KO Vitoše.

Naseljeno mesto VLAJKOVCI:
Ulica Kopaonička
Počinje od granice sa naseljenim mestom Graševci, između k.p. br. 44/1 i k.p. br. 38, ide celom dužinom k.p. br. 2019/1, prelazi preko k.p. br. 2004, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2018/1, ide celom dužinom k.p. br. 2014/1, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Paljevštica,između k.p. br. 2002 i k.p. br. 646, sve u KO Vlajkovci. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestima Graševci i Paljevštica, predstavlja deo državnog puta IIA reda.

Ulica Graševačka
Počinje od granice sa naseljenim mestom Graševci, između k.p. br. 1299 i k.p. br. 1300, ide celom dužinom k.p. br. 2022, prelazi preko k.p. br. 2005, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2020, ulica se završava kod predložene ulice broj 1, između k.p. br. 996 i k.p. br. 1008, sve u KO Vlajkovci. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Graševci.

Ulica Braće Jerković
Počinje od Kopaoničke ulice, na k.p. br. 2002, ide delom duž k.p. br. 2007, skreće i ide delom duž k.p. br. 1124, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1128/6, prelazi preko k.p. br. 1130/1, ulica se završava na k.p. br. 1130/2, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Voćarska
Počinje od Kopaoničke ulice, između k.p. br. 839/1 i k.p. br. 841/1, ide delom duž k.p. br. 849, prelazi preko k.p. br. 2002, nastavlja se delom duž k.p. br. 2017, prelazi preko k.p. br. 1071, k.p. br. 1073, k.p. br. 1539, k.p. br. 1538/6, k.p. br. 1544/4, k.p. br. 1547, k.p. br. 1548/1, k.p. br. 1543, nastavlja se delom duž k.p. br. 2027, prelazi preko k.p. br. 1540/2, k.p. br. 1548/2, k.p. br. 1549, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1556, prelazi preko k.p. br. 1610, ide delom duž k.p. br. 2028, ulica se završava između k.p. br. 802/54 i k.p. br. 1715/1, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Kraljice Ane
Počinje od Voćarske ulice, na k.p. br. 1555, prelazi preko k.p. br. 1554/1, k.p. br. 1552, k.p. br. 1499, nastavlja se delom duž k.p. br. 1491/2, prelazi preko k.p. br. 1490/2, k.p. br. 1489, k.p. br. 1632, k.p. br. 1633, k.p. br. 1634, k.p. br. 1641, k.p. br. 1642, k.p. br. 1661, k.p. br. 1660, k.p. br. 1657, k.p. br. 1656/2, k.p. br. 1687, k.p. br. 1688, k.p. br. 1697/2, k.p. br. 1702/1, k.p. br. 1653, k.p. br. 1704, k.p. br. 1940, k.p. br. 1938, ulica se završava na k.p. br. 1939/2, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Patrijarha Pavla
Počinje na granici sa naseljenim mestom Graševci, između k.p. br. 1387/1 i k.p. br. 1327/5, ide delom duž k.p. br. 2025, ulica se završava između k.p. br. 1361/2 i k.p. br. 1397, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Kralja Dragutina
Počinje od ulice Patrijarha Pavla, između k.p. br. 1346 i k.p. br. 1333/3, ide celom dužinom k.p. br. 1337, ulica se završava između k.p. br. 1338/1 i k.p. br. 1336/1, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Kneza Vojislava
Počinje od granice sa naseljenim mestom Livađe, na k.p. br. 729/1, prelazi preko k.p. br. 729/20, k.p. br. 729/21, k.p. br. 729/22, k.p. br. 729/1, k.p. br. 728, k.p. br. 726, nastavlja se delom duž k.p. br. 2016, ulica se završava između k.p. br. 793/2 i k.p. br. 795/9, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Obilićeva
Počinje od Kopaoničke ulice, između k.p. br. 486/1 i k.p. br. 579/4, ide delom duž k.p. br. 2013, prelazi preko k.p. br. 568, k.p. br. 486/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 541, ulica se završava između k.p. br. 486/1 i k.p. br. 542, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Kopaoničkih žrtava
Počinje od Kopaoničke ulice, između k.p. br. 879 i k.p. br. 897, ide delom duž k.p. br. 2012, prelazi preko k.p. br. 474/1, ulica se završava na k.p. br. 471/3, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Stefana Prvovenčanog
Počinje od ulice Kopaoničkih žrtava, između k.p. br. 470 i k.p. br. 890, ide delom duž k.p. br. 2012, prelazi preko k.p. br. 474/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 2012, prelazi preko k.p. br. 916/2, k.p. br. 915/2, k.p. br. 474/12, k.p. br. 474/1, k.p. br. 924/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 453, ulica se završava na k.p. br. 452, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Branka Miljkovića
Počinje od ulice Stefana Prvovenčanog, na k.p. br. 474/1, prelazi preko k.p. br. 915/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 918, ide delom duž k.p. br. 2012, skreće, ide prek.p. br. k.p. br. 950, nastavlja se delom duž k.p. br. 366, ulica se završava između k.p. br. 375 i k.p. br. 368, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Savska
Počinje od ulice Stefana Prvovenčanog, između k.p. br. 454 i k.p. br. 426, ide delom duž k.p. br. 453, prelazi preko k.p. br. 415, ulica se završava na k.p. br. 414, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Jovana Rajića
Počinje od Savske ulice, na k.p. br. 424, ide preko k.p. br. 422, nastavlja se delom duž k.p. br. 2012, skreće i ide delom duž k.p. br. 2010, ulica se završava između k.p. br. 270 i k.p. br. 393/1, sve u KO Vlajkovci.

Ulica Profesora Vujića
Počinje od Kopaoničke ulice, na k.p. br. 67/1, prolazi preko k.p. br. 1274/2, k.p. br. 1274/1, k.p. br. 1274/8, ide delom duž k.p. br. 67/13, prolazi preko k.p. br. 67/1, k.p. br. 331, k.p. br. 68, nastavlja se delom duž k.p. br. 2008, prelazi preko k.p. br. 327, k.p. br. 324, k.p. br. 322, k.p. br. 320, k.p. br. 318, k.p. br. 316, k.p. br. 161, skreće i ide delom duž k.p. br. 2008, nastavlja se delom duž k.p. br. 297, ulica se završava između k.p. br. 173 i k.p. br. 300, sve u KO Vlajkovci.

Naseljeno mesto GORNjE LEVIĆE:
Ulica Dečanska

Počinje od granice sa naseljenim mestom Radmanovo, između k.p. br. 824 i k.p. br. 25, ide delom duž k.p. br. 3414 i završava se između k.p. br. 1621/2 i k.p. br. 1603, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Carice Milice
Počinje od Dečanske ulice, između k.p. br. 1824 i k.p. br. 1868, ide delom duž k.p. br. 3414, ulica se završava između k.p. br. 2185 i k.p. br. 2184, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Branka Radičevića
Počinje od ulice carice Milice, između k.p. br. 2375 i k.p. br. 2309, ide delom duž k.p. br. 3415, prelazi preko k.p. br. 2576/3, k.p. br. 2334, k.p. br. 2576/3, nastavlja se delom duž k.p. br. 3415, ulica se završava na k.p. br. 1805/2, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Majke Jevrosime
Počinje od granice sa naseljenim mestom Donje Leviće, između k.p. br. 3032 i k.p. br. 3180, ide celom dužinom k.p. br. 3419, ulica se završava između k.p. br. 2213 i k.p. br. 2607, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Marka Kraljevića
Počinje od ulice majke Jevrosime, između k.p. br. 2648/2 i k.p. br. 2740/1, ide delom duž k.p. br. 3418, ulica se završava između k.p. br. 3289 i k.p. br. 2680, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Hajduk Veljkova
Počinje od ulice majke Jevrosime, između k.p. br. 3044 i k.p. br. 3026, ide celom dužinom k.p. br. 3421, ulica se završava između k.p. br. 2963 i k.p. br. 3075, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Suvoborska
Počinje od Dečanske ulice, između k.p. br. 1211 i k.p. br. 1207, idecelom dužinom k.p. br. 1208, skreće i ide delom duž k.p. br. 3411, ulica se završava između k.p. br. 1535 i k.p. br. 1539, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Balkanska
Počinje na k.p. br. 3411, prelazi preko k.p. br. 2833/1, k.p. br. 2854, k.p. br. 2828, k.p. br. 2857, nastavlja se delom duž k.p. br. 3412, ulica se završava između k.p. br. 581 i k.p. br. 554, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Cetinjska
Počinje od Balkanske ulice, ide delom duž k.p. br. 3411, prelazi preko k.p. br. 2899, nastavlja se delom duž k.p. br. 3410, skreće i ide delom duž k.p. br. 432, prelazi preko 448, k.p. br. 447, k.p. br. 435, k.p. br. 436, k.p. br. 437, ulica se završava na k.p. br. 353, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Radnička
Počinje između k.p. br. 141 i k.p. br. 152, ide delom duž k.p. br. 3407, skreće i ide preko k.p. br. 640 i k.p. br. 271, ulica se završava između k.p. br. 273, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Proleterska
Počinje od Radničke ulice, na k.p. br. 169, prelazi preko k.p. br. 170, k.p. br. 173, nastavlja se delom duž k.p. br. 3408, nastavlja se delom duž k.p. br. 221, ulica se završava između k.p. br. 216 i k.p. br. 293, sve u KO Gornje Leviće.

Ulica Gospodara Vučića
Počinje od granice sa naseljenim mestom Kneževo, između k.p.br. 1673 i k.p. br. 1675, ide delom duž k.p. br. 1674, ulica se završava između k.p. br. 1070 i k.p. br. 1777, sve u KO Gornje Leviće.
Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Kneževo.

Zaselak Mutara -Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2576/4, k.p. br. 2576/5, k.p. br. 2576/1 i k.p. br. 1805/1, sve u KO Gornje Leviće. Napomena: Zaselak je zajednički sa naseljenim mestom Đerekare.

Zaselak Bare - Katastarski naziv potesa.Zaselak obuhvata k.p. br. 836, k.p. br. 1757 i k.p. br. 837, sve u KO Gornje Leviće.

Naseljeno mesto GORNjI LIPOVAC:
Ulica Svetog Jovana
Ulica počinje na kp 3900 KO Gornji Lipovac, na granici sa naseljenim mestom Graševci, dalje se pruža preko kp 3648 KO Graševci, prelazi preko kp 1663 KO Gornji Lipovac pa se vraća na kp 3648 KO Graševci, pruža se duž kp 1470 KO Gornji Lipovac i završava na kp 1473 KO Gornji Lipovac.

Ulica Svetog Arhangela Mihaila
Počinje od ulice Svetog Jovana, na kp 1625, pruža se duž kp 3900 mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele i završava se na kp 1545, sve u KO Gornji Lipovac.

Ulica Svetog Petra
Ulica počinje od granice sa naseljenim mestom Donji Lipovac, između kp 1154 i kp 1237, pruža se duž kp 3890/1 i završava između kp 91 i kp 184, sve u KO Gornji Lipovac.

Ulica Lipovačka - Po imenu naseljenog mesta - Donji Lipovac.
Ulica počinje između kp 2080 i kp 2127, pruža se duž kp 3916, prelazi preko dela kp 3903, prelazi preko kp 2108 i kp 2107, vraća se na kp 3903, pruža se delom kp 1913/2 i kp 3902 i završava se na kp 1929 između kp 1938 i kp 1927, sve u KO Gornji Lipovac.

Zaselak Gornji Miljojkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata kp 1373, kp 1399/2, 1399/1, kp 1400, kp 1371/3 i deo kp 1372, sve u KO Gornji Lipovac.

Zaselak Živkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata kp 1772/2, KO Gornji Lipovac.

Zaselak Donji Miljojkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata kp 1581, kp 1580, kp 1571, kp 1570, kp 1568/3, kp 1568/2 i kp 1558, sve u KO Gornji Lipovac.

Zaselak Deljansko brdo - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata kp 2155/2, kp 2154/2, kp 2152 i kp 2153, sve u KO Gornji Lipovac.

Zaselak Obradovići - Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvata deo kp 2587, kp 2593, kp 2594, kp 2595/1 i kp 2595/2, sve u KO Gornji Lipovac.

Zaselak Radmanovci - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata deo kp 2192, KO Gornji Lipovac.

Zaselak Deljani - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata kp 1960, kp 1959, kp 1958 i kp 1961, sve u KO Gornji Lipovac.

Naseljeno mesto GRAD:
Ulica Ustanička

Počinje između k.p. br 567 i k.p. br 626/1, ide delom duž k.p. br 946, skreće desno i ide celom dužinom k.p. br 161/5, k.p. br 160/2, k.p. br 161/4, k.p. br 155/4, k.p. br 152/3, k.p. br 150/3, k.p. br 149/3 i k.p. br 148/3, skreće desno i ide delom duž k.p. br 944, ulica se završava između k.p. br 122 i k.p. br 138, sve u KO Grad.

Ulica Alekse Šantića
Počinje od Ustaničke ulice, između k.p. br 626/2 i k.p. br 567, ide delom duž k.p. br 943, nastavlja se celom dužinom k.p. br 885/7, prelazi preko k.p. br 891/2 i k.p. br 890/2, ide između k.p. br 895/2 i k.p. br 895/1, nastavlja se celom dužinom k.p. br 896/3, k.p. br 900/2 i k.p. br 901/3, ide delom duž k.p. br 943, nastavlja se celom dužinom k.p. br 906/3, ulica se završava između k.p. br 906/2 i k.p.br 909, sve u KO Grad.

Ulica Takovska
Počinje od Ustaničke ulice, između k.p. br 626/1 i k.p. br 626/2, ide celom dužinom k.p. br 626/3, k.p. br 627/3, nastavlja se celom dužinom k.p. br 591, celom dužinom k.p. br 748/10, k.p. br 742/3, k.p. br 745/3, skreće levo i ide delom duž k.p. br 946, ide celom dužinom k.p. br 775/2, prolazi između k.p. br 767 i k.p. br 766/1, ulica se završava na k.p. br 766/2, sve u KO Grad.

Naseljeno mesto GRADAC:
Ulica Mramorska

Počinje u susednom naseljenom mestu Blaževo, između k.p. br. 847 (KO Blaževo) i k.p. br. 1056 (KO Gradac), ide celom dužinom k.p. br. 849 (KO Blaževo) i k.p. br. 857 (KO Blaževo), ulica se završava između k.p. br. 860 (KO Blaževo) i k.p. br. 861 (KO Blaževo). Napomena: Ulicaje zajednička sa naseljenim mestom Blaževo.

Ulica Vuka Karadžića
Počinje od Mramorske ulice, na granici sa naseljenim mestom Blaževo, između k.p. br. 504/10 i k.p. br. 502/2, ide delom duž k.p. br. 493, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 504/11, nastavlja se delom duž k.p. br. 1052, prelazi preko k.p. br. 621, nastavlja sedelom duž k.p. br. 1053, ulica se završava između k.p. br. 622 i k.p. br. 617/1, sve u KO Gradac.

Ulica Vidovdanska
Počinje od ulice Vuka Karadžića, na k.p. br. 548, ide celom dužinom k.p. br. 517/1, prelazi preko k.p. br. 512/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 1051, skreće i ide delom duž k.p. br. 1054, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 695, nastavlja se delom duž k.p. br. 1051, prelazi preko k.p. br. 15/4, k.p. br. 14, k.p. br. 933, k.p. br. 937, k.p. br. 940, k.p. br. 943, k.p. br. 949, ulica se završava na k.p. br. 945, sve u KO Gradac.

Ulica Vase Pelagića
Počinje od Vidovdanske ulice, prelazi preko k.p. br. 517/3 i k.p. br. 512/4, sve u KO Gradac.

Ulica Laze Kostića
Počinje od ulice Vuka Karadžića, između k.p. br. 502/1 i k.p. br. 504/1, ide delom duž k.p. br. 493, prelazi preko k.p. br. 443, k.p. br. 442, k.p. br. 428/1, k.p. br. 450, k.p. br. 429, k.p. br. 425, k.p. br. 421, k.p. br. 165, k.p. br. 166, nastavlja se delom duž k.p. br. 1049, ulica se završava na k.p. br. 41, sve u KO Gradac.

lica Svetogorska
Počinje od ulice Laze Kostića, na k.p. br. 170, prelazi preko k.p. br. 168, k.p. br. 156, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Blaževo. Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Blaževo.

Naseljeno mesto GRAŠEVCI:
Ulica Kopaonička
Počinje od granice sa naseljenim mestom Žiljci, između k.p. br. 132 i k.p. br. 119/1, ide celom dužinom k.p. br. 3630, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3631, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Vlajkovci, između k.p. br. 1186/25 i k.p. br. 1189/6, sve u KO Graševci.
Napomena: Ulica je zajednička sa susednim naseljenim mestima Žiljci i Vlajkovci. Ulica predstavlja deo državnog puta IIA reda.

Ulica Graševačka
Počinje od Kopaoničke ulice, između k.p. br. 1315 i k.p. br. 1370, ide celom dužinom k.p. br. 3632, prelazi preko k.p. br. 3629, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2975, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Vlajkovci, između k.p. br. 2976 i k.p. br. 2974/2, sve u KO Graševci.
Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Vlajkovci.

Ulica Svetog Đorđa
Počinje od Graševačke ulice, između k.p. br. 2976 i k.p. br. 1300 (KO Vlajkovci), ide delom duž k.p. br. 3646, ulica se završava između k.p. br. 3228/2 i k.p. br. 1327/5 (KO Vlajkovci), ostalo u KO Graševci.

Ulica Adama Simića - Rođen 11. maja 1894. godine, umro 14. avgusta 1979. godine. Učesnik na Solunskom frontu.
Počinje od ulice Svetog Đorđa, između k.p. br. 3017/1 i k.p. br. 3228/2, ide delom duž k.p. br. 3647, ulica se završava između k.p. br. 3165 i k.p. br. 3264, sve u KO Graševci.

Ulica Kralja Petra
Počinje od Kopaoničke ulice, između k.p. br. 1221/3 i k.p. br. 1221/4, ide celim dužinama k.p. br. 1221/7, k.p. br. 1221/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 1199/1, prelazi preko k.p. br. 1212, nastavlja se delom duž k.p. br. 1200, skreće i ide delom duž k.p. br. 1090, nastavlja se delom duž k.p. br. 3638, ulica se završava između k.p. br. 758 i k.p. br. 862, sve u KO Graševci.

Ulica Svetog Dimitrija
Počinje od ulive kralja Petra, izmeđuk.p. br. 1205 i k.p. br. 1211, ide delom duž k.p. br. 1200, ulica se završava između k.p. br. 1123 i k.p. br. 1201, sve u KO Graševci.

Ulica Cara Konstantina
Počinje od ulice kralja Petra, između k.p. br. 1098 i k.p. br. 997, ide delom duž k.p. br. 3640, ulica se završava između k.p. br. 984 i k.p. br. 1115/2, sve u KO Graševci.

Ulica Svetog Luke
Počinje od Kopaoničke ulice, na k.p. br. 491/2, prelazi preko k.p. br. 3627, ide celom dužinom k.p. br. 431, skreće i ide delom duž k.p. br. 1764, skreće, prelazi preko k.p. br. 1778, k.p. br. 1777, k.p. br. 1774, k.p. br. 1771, ide delom duž k.p. br. 3642, nastavlja se delom duž k.p. br. 1787, prelazi preko k.p. br. 1865/1, k.p. br. 1786, k.p. br. 1886, k.p. br. 1872, k.p. br. 1850, k.p. br. 1848, k.p. br. 1875, k.p. br. 1880, k.p. br. 1882, k.p. br. 1885, ide delom duž k.p. br. 3642, skreće i ide delom duž k.p. br. 1894, prelazi preko k.p. br. 1900, k.p. br. 1912, k.p. br. 1915, između k.p. br. 1918 i k.p. br. 1917, prelazi preko k.p. br. 1921, k.p. br. 1922, k.p. br. 1924, nastavlja se delom duž k.p. br. 3642, ulica se završava između k.p. br. 2206 i k.p. br. 2082, sve u KO Graševci.

Ulica Svetog Marka
Počinje od ulice Svetog Luke, između k.p. br. 1866 i k.p. br. 1850, ide celom dužinom k.p. br. 1851, skreće i ide delom duž k.p. br. 3643, ulica se završava između k.p. br. 2061 i k.p. br. 1831, sve u KO Graševci.

Ulica Svetog Ilije
Počinje od ulice Svetog Luke, između k.p. br. 1924 i k.p. br. 2034, ide delom duž k.p. br. 3642, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 2038, skreće i ide delom duž k.p. br. 2083, ulica se završava između k.p. br. 2079 i k.p. br. 2036, sve u KO Graševci.

Ulica 16. novembra - Obnavljanje hrama Svetog velikomučenika Georgija – Đurđic, seoska slava.
Nalazi se na granici naseljenog mesta Drenova, između k.p.br. 2417 i k.p.br.600 KO Drenova, delom duž k.p.br. 3645, ulica se završava između k.p.br. 2371 i k.p.br. 594 KO Drenova, ostalo sve u KO Graševci. Napomena: Ulica je delom zajednička sa naseljenim mestom Drenova.

Zaselak Lukići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 27, k.p. br. 26, k.p. br. 28, k.p. br. 30 i k.p. br. 29, sve u KO Graševci.

Zaselak Milenkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 568, k.p. br. 566, k.p. br. 567, k.p. br. 660 i k.p. br. 665, sve u KO Graševci.

Zaselak Grbići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 224, k.p. br. 294, k.p. br. 289, k.p. br. 315, k.p. br. 278 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Graševci.

Zaselak Grujići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2129, u KO Graševci.

Zaselak Markovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2167, k.p. br. 2169, k.p. br. 1570, k.p. br. 2171, k.p. br. 2170, k.p. br. 2166, k.p. br. 2173, sve u KO Graševci.

Zaselak Stanići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1459, k.p. br. 1468, k.p. br. 2818, k.p. br. 2819, k.p. br. 2815, k.p. br. 2814 i k.p. br. 2734, sve u KO Graševci.

Zaselak Bare - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2937, k.p. br. 2941/1, k.p. br. 2941/2, k.p. br. 2922, sve u KO Graševci.

Zaselak Mitići
Zaselak obuhvata k.p. br. 3031, k.p. br. 3034, k.p. br. 2854, k.p. br. 2853 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Graševci.

Zaselak Simići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2803, k.p. br. 2740 i k.p. br. 2804, sve u KO Graševci.

Zaselak Todorovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 3156, k.p. br. 3157 i k.p. br. 3155, sve u KO Graševci.

Zaselak Jabučari
Zaselak obuhvata k.p. br. 3360/2, k.p. br. 3366, k.p. br. 3365/1, k.p. br. 3365/2, k.p. br. 3357/4, k.p. br. 3357/5, k.p. br. 3355, k.p. br. 3352/2, k.p. br. 3352/3 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Graševci.

Zaselak Smiljkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvta k.p. br. 3453, k.p. br. 3502, k.p. br. 3452, k.p. br. 3508, k.p. br. 3511/2, k.p. br. 3511/1, k.p. br. 3513, k.p. br. 3538/1, k.p. br. 3518, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Graševci.

Naseljeno mesto DOMIŠEVINA:
Ulica Mileševska

Počinje od granice sa naseljenim mestom Radunje 533 i k.p. br. 528, ide celom dužinom k.p. br. 529, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 620, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Boranci, između k.p. br. 621 i k.p. br. 1107, sve u KO Domiševina. Napomena: Ulica je zajednička sa susednim naseljenim mestom Boranci.

Ulica Stevana Sremca
Počinje od Mileševske ulice, na k.p. br. 630, prelazi preko k.p. br. 937/1, k.p. br. 936, nastavlja se delom duž k.p. br. 1100, ulica se završava između k.p. br. 656 i k.p. br. 688, sve u KO Domiševina.

Ulica Strahinjića Bana
Počinje između k.p. br. 365 i k.p. br. 281, ide delom duž k.p. br. 1099, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 784, celom dužinom k.p. br. 742, celom dužinom k.p. br. 729, prelazi preko k.p. br. 708, nastavlja se delom duž k.p. br. 1100, skreće i ide delom duž k.p. br. 705, ulica se završava između k.p. br. 703 i k.p. br. 708, sve u KO Domiševina.

Ulica Branislava Nušića
Počinje od ulice Strahinjića Bana, između k.p. br. 742 i k.p. br. 796, ide delom duž k.p. br. 774, prelazi preko k.p. br. 756, nastavlja se delom duž k.p. br. 1102, skreće i ide delom duž k.p. br. 1104, ulica se završava između k.p. br. 882 i k.p. br. 997, sve u KO Domiševina.

Ulica Đure Jakšića
Počinje od ulice Strahinjića Bana, između k.p. br. 250 i k.p. br. 281, ide delom duž k.p. br. 1099, prelazi preko k.p. br.260, k.p. br. 103, k.p. br. 106, k.p. br. 108, nastavlja se delom duž k.p. br. 1097, nastavlja se delom duž k.p. br. 61, ulica se završava između k.p. br. 1095 i k.p. br. 41/2, sve u KO Domiševina.

Ulica Pančićeva
Počinje od ulice Đure Jakšića, između k.p. br. 260 i k.p. br. 265, ide delom duž k.p. br. 1099, nastavlja se delom duž k.p. br. 1098, skreće i prelazi preko k.p. br. 315, k.p. br. 319, k.p. br. 326, k.p. br. 304, ide delom duž k.p. br. 1105, ulica se završava između k.p. br. 304 i k.p. br. 846, sve u KO Domiševina.

Ulica Laze Kostića
Počinje od ulice Đure Jakšića, između k.p. br. 46 i k.p. br. 87, ide delom duž k.p. br. 61, ulica se završava između k.p. br. 57 i k.p. br. 23, sve u KO Domiševina.

Naseljeno mesto DONjE LEVIĆE
Ulica Toplička

Počinje od granice sa naseljenim mestom Sudimlja, između k.p. br. 1223 i k.p. br. 1238, ide celom dužinom k.p. br. 1235, prelazi preko k.p. br. 1445, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1453, ulica se završava između k.p. br. 551 i k.p. br. 1442, sve u KO DonjeLeviće. Napomena: Ulicaje zajednička sa naseljenim mestom Sudimlja.

Ulica Aleksandra Pavlovića (1936-2015) Kmet sela.
Počinje između k.p. br. 80 i k.p. br. 794, ide delom duž k.p. br. 1457, skreće i ide delom duž k.p. br. 1458, ulica se završava između k.p. br. 762 i k.p. br. 875, sve u KO Donje Leviće.

Ulica Dragana Miletića - Odbornik, živeo u periodu od 1963-2002. godine.
Počinje od ulice Aleksandra Pavlovića, na k.p. br. 380, prelazi preko k.p. br. 381, k.p. br. 384, k.p. br. 385, nastavlja se delom duž k.p. br. 1457, prelazi preko k.p. br. 1446, k.p. br. 394, k.p. br. 400, k.p. br. 392, k.p. br. 404, nastavlja se delom duž k.p. br. 692, ide preko k.p. br. 695, k.p. br. 701, k.p. br. 702, k.p. br. 639, k.p. br. 638, ide delom duž k.p.br. 1454, ulica se završava između k.p. br. 1325 i k.p. br. 1329, sve u KO Donje Leviće.

Zaselak Mitrovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 249, k.p. br. 282, k.p. br. 281, k.p. br. 261, k.p. br. 253 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Donje Leviće.

Zaselak Gašići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 500, k.p. br. 461, k.p. br. 501 i k.p. br. 462, sve u KO Donje Leviće.

Zaselak Livadice
Zaselak obuhvata k.p. br. 48, k.p. br. 38 i k.p. br. 37, sve u KO Donje Leviće.

Zaselak Poljanice
Zaselak obuhvata k.p. br. 1121 i k.p. br. 1117, sve u KO Donje Leviće.

Naseljeno mesto DONjI LIPOVAC
Ulica Svetog Đorđa
Počinje između k.p. br. 875 i k.p. br. 889, ide delom duž k.p. br. 833, nastavlja se delom duž k.p. br. 3890/2, prelazeći na susedne katastarske parcele 1147, k.p. br. 1146, k.p. br. 905, k.p. br. 1145, k.p. br. 906, k.p. br. 1144, nastavlja se delom duž k.p. br. 3890/2, prelazi granicu naseljenog mesta, ulica se završava na k.p. br. 1141/1 (u KO Gornji Lipovac), sve u KO Donji Lipovac.

Ulica Nikole Tesle
Počinje na granici sa naseljenim mestom Batote, između k.p. br. 14/2 i k.p. br. 466/1 (KO Donji Lipovac), ide delom duž k.p. br. 10249/2, ulica se završava između k.p. br. 2 i k.p. br. 4, sve u KO Batote. Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Batote.

Zaselak Đokići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 502, k.p. br. 492/2, k.p. br. 492/1, k.p. br. 496/1 i k.p. br. 493, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Aleksići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 412, k.p. br. 411, k.p. br. 410, k.p. br. 384, k.p. br. 414/5 i k.p. br. 408, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Babin nos - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 295, k.p. br. 293, k.p. br. 291, k.p. br. 289/1, k.p. br. 311, k.p. br. 312, k.p. br. 276, k.p. br. 275, k.p. br. 261, k.p. br. 262, k.p. br. 257, k.p. br. 252/2, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Oglavlje - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 741, k.p. br. 754, k.p. br. 762, k.p. br. 763, k.p. br. 760, k.p. br. 734 i k.p. br. 761, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Deljansko brdo - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1004, k.p. br. 1057, k.p. br. 1007/2, k.p. br. 1059/1, k.p. br. 1009/7, k.p. br. 1056,k.p. br. 1079, k.p. br. 1046/1, k.p. br. 1042/1, k.p. br. 1075, k.p. br. 1071, k.p. br. 1068/4, k.p. br. 1068/5 i k.p. br. 1062/2, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Deljani - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2264, k.p. br. 2265, k.p. br. 2255/4 i k.p. br. 2255/3 i k.p. br. 2257/1, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Grčaci - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2356, k.p. br. 2351, k.p. br. 2346, k.p. br. 2322, k.p. br. 2325, k.p. br. 961, k.p. br. 969/3, k.p. br. 969/4, k.p. br. 952, k.p. br. 947, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Jevrići
Zaselak obuhvata k.p. br. 676, k.p. br. 675, k.p. br. 3062, k.p. br. 3063 i k.p. br. 3104 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Šarenice - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 3139, k.p. br. 3143, k.p. br. 3137, k.p. br. 3147, k.p. br. 3148, k.p. br. 3194, k.p. br. 3343/1, k.p. br. 3341/1, k.p. br. 3358/7, k.p. br. 3342/3, k.p. br.3342/1, k.p. br. 3358/4, k.p. br. 3212, k.p. br. 3210, k.p. br. 3182, k.p. br. 3162, k.p. br. 3178, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Oravička čuka - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2438, k.p. br. 2479, k.p. br. 2478, k.p. br. 2829, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Donji Lipovac.

Zaselak Stože - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2713, k.p. br. 2758,k.p. br. 2757, 2644, k.p. br. 2646/2, k.p. br. 2646/1, k.p. br. 2647, k.p. br. 2743, k.p. br. 2747, k.p. br. 2656, k.p. br. 2655,k.p. br. 2672, sa susenim katastarskim parcelama, sve u KO Donji Lipovac.

Naseljeno mesto DRENOVA
Ulica Svetog Nikole
Počinje od granice sa naseljenim mestom Tršanovci, između k.p. br. 1490 i k.p. br. 106, ide delom duž k.p. br. 194, ulica se završava između k.p. br. 191 i k.p. br. 197, sve u KO Drenova.

Ulica Svetog Ćirila i Metodija
Počinje između k.p. br. 499/1i k.p. br. 499/2, ide delom duž k.p. br. 476/2, nastavlja se delom duž k.p. br. 1493, skreće i ide delom duž k.p. br. 1495, ulica se završava između k.p. br. 770 i k.p. br. 996, sve u KO Drenova.

Ulica Svetog Stefana
Počinje od ulice Svetog Ćirila i Metodija, između k.p. br. 638 i k.p. br. 760/1, ide delom duž k.p. br. 1496, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 661/2, vraća se i nastavlja delom duž k.p. br. 1496, skreće i ide delom duž k.p. br. 645, nastavlja se delom duž k.p. br. 700, ulica se završava između k.p. br. 693 i k.p. br. 1049, sve u KO Drenova.

Ulica 16.novembra - Obnavljanje hrama Svetog velikomučenika Georgija - Đurđic, seoska slava.
Počinje od ulice Svetog Ćirila i Metodija, između k.p. br. 574 i k.p. br. 779, ide celom dužinom k.p. br. 780, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 595, prolazi pored granice sa naseljenim mestom Graševci, ide delom duž k.p. br. 3645 (KO Graševci), ulica se završava između k.p. br. 601 i k.p. br. 2418 (KO Graševci), ostalo u KO Drenova. Napomena: Ulica je delom zajednička sa naseljenim mestom Graševci.

Ulica Brđanska
Nalazi se na granici sa naseljenim mestom Tršanovci, između k.p.br. 97 KO Drenova i k.p.br. 2077/3 KO Tršanovci, delom duž k.p.br. 2076/2 KO Tršanovci, ulica se završava između k.p.br. 2083 i k.p.br. 2084 KO Tršanovci. Napomena: Ulica je delom zajednička sa naseljenim mestom Tršanovci.

Zaselak Vuča - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 75, k.p. br. 70, k.p. br. 95, k.p. br. 79 i k.p. br. 74, sve u KO Drenova.

Zaselak Donji Vučkovići
Zaselak obuhvata k.p. br. 176, k.p. br. 140, k.p. br. 141, k.p. br. 127, k.p. br. 129, k.p. br. 128, k.p. br. 110 i k.p. br. 126, sve u KO Drenova.

Zaselak Gornji Vučkovići
Zaselak obuhvata k.p. br. 1079/5, k.p. br. 1089, k.p. br. 1088 i k.p. br. 1095, sve u KO Drenova.

Zaselak Vukosavljevići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1079, k.p. br. 1238, k.p. br. 1240, k.p. br. 1239, k.p. br. 1241, k.p. br. 1242, k.p. br. 1244, k.p. br. 1234, k.p. br. 1079/4 i k.p. br. 1210, sve u KO Drenova.

Naseljeno mesto DRTEVCI:
Ulica Drenovački put

Počinje na granici sa naseljenim mestom Brus, između k.p. br. 1852 (KO Brus) i k.p. br. 160 (KO Drtevci), ide delom duž k.p. br. 433/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 432, ulica se završava između k.p. br. 188/1 (KO Drtevci) i k.p. br. 2144 (KO Brus).

Zaselak Selište –Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 332, k.p. br. 333, k.p. br. 337/3, k.p. br. 337/4, k.p. br. 337/5, k.p. br. 341/1, k.p. br. 334 i k.p. br. 341/3, sve u KO Drtevci.

Naseljeno mesto DUPCI
Ulica Kruševačka
Počinje na granici sa naseljenim mestom Razbojna, između k.p. br. 3239 i k.p. br. 3240, ide celom dužinom k.p. br. 4221, prelazi preko k.p. br. 4218, nastavlja se celomdužinom k.p. br. 2884, ide celim dužinama k.p. br. 3070, k.p. br. 3089, k.p. br. 3125, k.p. br. 4232, k.p. br. 4233, k.p. br. 4234, k.p. br. 4235 i k.p. br. 1465, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Lepenac, između k.p. br. 1458 i k.p. br. 1466, sve u KO Dupci. Napomena: Ulica je zajednička sa susednim naseljenim mestima, predstavlja deo državnog puta IIA reda.

Ulica Dobrice Ćosića
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 2062 i k.p. br. 2059/2, ide celom dužinom k.p. br. 2060, prelazi preko k.p. br. 4222, nastavlja se delom duž k.p. br. 1757, prelazi delom preko k.p. br. 1759, ulica se završava između k.p. br. 2140/3 i k.p. br. 1766, sve u KO Dupci.

Ulica Durmitorska
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 2094 i k.p. br. 3104, ide delom duž k.p. br. 4227, prelazi preko k.p. br. 4222, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2180, ulica se završava između k.p. br. 2187/1 i k.p. br. 2204, sve u KO Dupci.

Ulica Čedomira Đokića - Rođen 1889. godine u Dupcima. Učesnik rata od 1912-1914. godine i u proboju Solunskog fronta. Umro je u Dupcima 27. septembra 1971. godine.
Počinje od Durmitorske ulice, između k.p. br. 2151 i k.p. br. 2184, ide celom dužinom k.p. br. 2163, ulica se završava između k.p. br. 2162 i k.p. br. 2192, sve u KO Dupci.

Ulica Višegradska
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 2815/1 i k.p. br. 2737/2, ide celom dužinom k.p. br. 4224, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Strojinci, između k.p. br. 2643/1 i k.p. br. 2635/2, sve u KO Dupci.

Ulica Jovana Dučića
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 3017/5 i k.p. br. 2923, ide celom dužinom k.p. br. 2924, nastavlja se duž k.p. br. 4217, prelazi preko k.p. br. 2911 i vraća sena k.p. br. 4217, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Kovioci, između k.p. br. 2462 i k.p. br. 2461/1, sve u KO Dupci.

Ulica Šumadijska
Počinje od ulice Jovana Dučića, između k.p. br. 3002/1 i k.p. br. 2925/2, ide delom duž k.p. br. 4220, ulica se završava na k.p. br. 2932, sve u KO Dupci.

Ulica Milice Kostić - Rođena 1956. godine. Tragično nastradala 1974. godine, skokom sa 11-og sprata zgrade u Kruševcu, bežeći od petorice mladića, koji su pokušali da je siluju.
Počinje od ulice Jovana Dučića, između k.p. br. 2282 i k.p. br. 2462, ide duž granice sa naseljenim mestima Kovioci i Strojinci, ide delom duž k.p. br. 4215, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 4208 i celom dužinom k.p. br. 4256, ulica se završava između k.p. br. 2615/2 i k.p. br. 2979 (KO Strojinci), ostalo sve u KO Dupci. Napomena: Ulica je delom zajednička sa naseljenim mestom Strojinci.

Ulica Livadska
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br.3368/2 i k.p. br. 3150, ide delom duž k.p. br. 4227, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 3161/3, ulica se završava između k.p. br. 3161/4 i k.p. br. 3161/1, sve u KO Dupci.

Ulica Branislava Atanaskovića - Rođen 1922. godine, umro 1982. godine, od oca Bogoljuba i majke Rose. Nosilac partizanske spomenice 1941. godine.
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1988 i k.p. br. 1996/1, ide delom duž k.p. br. 4238, ulica se završava između k.p. br. 3491 i k.p. br. 3703, sve u KO Dupci.

Ulica Vidovdanska
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1986 i k.p. br. 1987/1, ide delom duž k.p. br. 4245, ulica se završava između k.p. br. 3669 i k.p. br. 3671/1, sve u KO Dupci.

Ulica Kralja Milutina
Počinje na granici sa naseljenim mestom Strojinci, između k.p. br. 2701/1 (KO Strojinci) i k.p. br. 1519/3, ide delom duž k.p. br. 4251, nastavlja se delom duž k.p. br. 1689/2, ulica se završava između k.p. br. 1681 i k.p. br. 1779, sve ostalo u KO Dupci. Napomena: Ulica je delom zajednička sa naseljenim mestom Strojinci.

Ulica Desanke Maksimović
Počinje od ulice Kralja Milutina, između k.p. br. 1430 i k.p. br. 1519/2, ide celom dužinom k.p. br. 4229, ulica se završava između k.p. br. 1487/1 i k.p. br. 1483/1, sve u KO Dupci.

Zaselak Kljajići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 3025, k.p. br. 3034, k.p. br. 3036 i k.p. br. 3026, sve u KO Dupci.

Zaselak Obla glava - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 3183/1, u KO Dupci.

Naseljeno mesto Đerekari
Ulica Mramorska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Ravnište, između k.p. br. 24 i k.p. br. 30, ide celom dužinom k.p. br. 601, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 602 i celom dužinom k.p. br. 603, ulica se završava na granici sa naseljenim mestomČokotar, između k.p. br. 568 i k.p. br. 567, sve u KO Đerekare. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Ravnište.

Ulica Cara Dušana
Počinje od Mramorske ulice, na k.p. br. 601, prelazi preko k.p. br. 1182 (KO Ravnište), k.p. br. 1193 (KO Ravnište), i k.p. br. 1196 (KO Ravnište), nastavlja se celom dužinom k.p. br. 23 (KO Đerekare), prelazi preko k.p. br. 20, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 75/3, ulica se završava na k.p. br. 77/6, između k.p. br. 77/8 i k.p. br. 77/5, sve u KO Đerekare.

Ulica Kneza Lazara
Počinje od Mramorske ulice, između k.p. br. 598 i k.p. br. 602, ide celom dužinom k.p. br. 266, prelazi preko k.p. br. 599, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 605, ulica se završava između k.p. br. 486 i k.p. br. 600, sve u KO Đerekare.

Ulica Svete Petke
Počinje od Mramorske ulice, na k.p. br. 577, prelazi preko k.p. br. 470 i k.p. br. 450/1, k.p. br. 450/2, k.p. br. 453, k.p. br. 458/1, k.p. br. 458/2, k.p. br. 459, k.p. br. 432, k.p. br. 430, nastavlja se delom duž k.p. br. 606, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 410, ulica se zvaršava između k.p. br. 408/2 i k.p. br. 411/3, sve u KO Đerekare.

Zaselak Mutara - Katstarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 522, k.p. br. 521 i k.p. br. 520, sve u KO Đerekare. Napomena: Zaselak je zajednički sa naseljenim mestom Gornje Leviće.

Naseljeno mesto Žarevo
Ulica Suva česma
Počinje od granice sa naseljenim mestom Šošiće, prelazi preko k.p. br. 1/1, k.p. br. 2/3, duž k.p. br. 132, preko k.p. br. 134, opet preko k.p. br. 2/3, preko k.p. br. 142, k.p. br. 149, k.p. br. 148, k.p. br. 155, pruža se duž k.p. br. 2178, zatim prelazi preko k.p. br. 1603 i završava na k.p. br. 2180, između k.p. br. 1624/2 i k.p. br. 1576, sve u KO Žarevo.

Ulica Vidosava Milića - Rođen 1894. godine, umro 1915.godine. Učesnik na Solunskom frontu. U selu podignut spomenik.
Počinje na k.p. br. 2181 između k.p. br. 382 i k.p. br. 392/2, pruža se delom k.p. br. 2181, nastavlja duž k.p. br. 451, prelazi preko k.p. br. 302, k.p. br. 473, k.p. br. 1292, k.p. br. 1294 i završava na k.p. br. 2187 između k.p. br. 1299 i k.p. br. 1269, sve u KO Žarevo.

Ulica Radivoja Đorđevića- Rođen 1810.godine, umro 1880. godine. Graničar. Prvi se doselio u selo.
Počinje na k.p. br. 934, prelazi preko k.p. br. 931, k.p. br. 973/5, k.p. br. 970, k.p. br. 978, k.p. br. 1003, pruža se delom k.p. br. 1026, nastavlja preko k.p. br. 1006, k.p. br. 1021, k.p. br. 1019, preko dela k.p. br. 2189, preko k.p. br. 1424/2 i završava na k.p. br. 1420 kod k.p. br.2189, sve u KO Žarevo.

Ulica 14. juli - Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan, seoska slava.
Počinje na k.p. br. 735, pruža se preko k.p. br. 736, k.p. br. 747, k.p. br. 749, k.p. br. 752, preko k.p. br. 754 prelazi na k.p. br. 780 duž koje se pruža i završava između k.p. br. 775 i k.p. br. 785, sve u KO Žarevo.

Zaselak Radmanovci - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 34, KO Žarevo.

Zaselak Savići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 55, k.p. br. 56 i k.p. br. 57, kao i delove k.p. br. 53 i k.p. br. 60, sve u KO Žarevo.

Zaselak Radovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1776, k.p. br. 1791, k.p. br. 1787, k.p. br. 1771 i k.p. br. 1772, sve u KO Žarevo.

Zaselak Đorđevići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1824, k.p. br. 1849, 1848, k.p. br. 1847 i k.p. br. 1863, sve u KO Žarevo.

Zaselak Mitrovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1905, k.p. br. 1901, k.p. br. 1900, k.p. br. 1916 i k.p. br. 1923, sve u KO Žarevo.

Zaselak Milići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2081/81, k.p. br. 2081/2, k.p. br. 2139, k.p. br. 2141, deo k.p. br. 2132 i k.p. br. 2138, sve uŽarevo.

Zaselak Grčići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 894/5, KO Žarevo.

Zaselak Strugari - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1522 i k.p. br. 265, KO Žarevo.

Zaselak Okruglica - Katastarski nazov potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1555 i k.p. br. 1547, KO Žarevo.

Naseljeno mesto Žilinci
Ulica Vinogradarska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Panjevac, između k.p. br. 1185 i k.p. br. 1125, ide celom dužinom k.p. br. 1150, prolazi pored granice sa naseljenim mestom Strojinci, ide delom duž k.p. br. 1489, ulica se završava između k.p. br. 110/2 (KO Strojinci) i k.p. br. 1417 (KO Žilinci). Napomena: Ulica je delom zajednička sa naseljenim mestom Strojinci.

Ulica Vuka Kardžića
Počinje od Vinogradarske ulice, između k.p. br. 1403 i k.p. br. 1316/5, ide delom duž k.p. br. 1483, ulica se završava između k.p. br. 1299 i k.p. br. 740/9, sve u KO Žilinci.

Ulica Trgovačka
Počinje od Vinogradarske ulice, između k.p. br. 1316/5 i k.p. br. 1401, ide delom duž k.p. br. 1482, skreće i ide delom duž k.p. br. 1290, ulica se završava između k.p. br. 1266 i k.p. br. 1303, sve u KO Žilinci.

Ulica Zanatlijska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Zlatari, između k.p. br. 1448 (KO Žilinci) i k.p. br. 4093 (KO Zlatari), ide delom duž k.p. br. 1488, pored granice naseljenog mesta, ulica se završava između k.p. br. 187 (KO Žilinci) i k.p. br. 3662 (KO Zlatari). Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Zlatari.

Ulica Svetog Jovana
Počinje između k.p. br. 593 i k.p. br. 605, ide delom duž k.p. br. 1481, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 573, ide delom duž k.p. br. 282, ulica se završava između k.p. br. 281 i k.p. br. 280/1, sve u KO Žilinci.

Ulica Kruševačka
Počinje od ulice Svetog Jovana, na k.p. br. 564, ide delom duž k.p. br. 1480, ulica se završava između k.p. br. 547/1 i k.p. br. 439/1, sve u KO Žilinci.

Ulica Kosovskih junaka
Počinje od granice sa naseljenim mestom Panjevac, između k.p. br. 968/1 i k.p. br. 966, ide delom duž k.p. br. 1480, ulica se završava između k.p. br. 75 i k.p. br. 481, sve u KO Žilinci.

Naseljeno mesto Žiljci
Ulica Kopaonička

Počinje od postojeće ulice Bratislave Petrović iz naseljenog mesta Brus, između k.p. br. 409 i k.p. br. 285, ide celom dužinom k.p. br. 919/3, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1780, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Graševci, između k.p. br. 1777 i k.p. br. 1531, sve u KO Žiljci. Napomena: Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Hajduk Veljkova
Počinje od postojeće Hajduk Veljkove ulice u naseljenom mestu Brus, između k.p. br. 51/1 i k.p. br. 441, ide celom dužinom k.p. br. 1779/3, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Velika Grabovnica, između k.p. br. 26/1 i k.p. br. 7/1, sve u KO Žiljci. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Brus.

Ulica Kneza Višeslava
Počinje od Kopaoničke ulice, između k.p. br. 741/3 i k.p. br. 741/1, ide celom dužinom k.p. br. 741/2, nastavlja se delom duž k.p. br. 1778, skreće i ide delom duž k.p. br. 1040, ulica se završava između k.p. br. 1054/4 i k.p. br. 1050/3, sve u KO Žiljci.

Ulica Jastrebačka
Počinje od Kopaoničke ulice, između k.p. br. 901/1 i k.p. br. 880, ide celom dužinom k.p. br. 827, ulica se završava između k.p. br. 841 i k.p. br. 819, sve u KO Žiljci.

Zaselak Pavlovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvta k.p. br. 575, k.p. br. 571, k.p. br. 574, k.p. br. 579, k.p. br. 573 i k.p. br. 572, sve u Žiljci.

Zaselak Stojanovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1525/1, k.p. br. 1522, k.p. br. 1523, k.p. br. 1519, k.p. br. 1520, k.p. br. 1521, k.p. br. 1149, k.p. br. 1150, k.p. br. 1525/2, k.p. br. 1418, sve u KO Žiljci.

Zaselak Stojanovićsko prisoje - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1441, k.p. br. 1458, k.p. br. 1430/1, k.p. br.1459/1, k.p. br. 1430/3, k.p. br. 1443 i k.p. br. 1451/2, sve u KO Žiljci.

Zaselak Brdo
Zaselak obuhvta k.p. br. 671, k.p. br. 675, k.p. br. 658/1, k.p. br. 658/4, k.p. br.630/6, k.p. br. 667, k.p. br. 665, k.p. br. 658/2, k.p. br. 655 i k.p. br. 668, sve u KO Žiljci.

Zaselak Brioni
Zaselak obuhvata k.p. br. 1233, k.p. br. 1232/1, 609 i 1255/2, sve u KO Žiljci.

Zaselak Agatonovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1632/1, k.p. br. 1633/1, k.p. br. 1641/2, k.p. br. 1638/2, k.p. br. 1635/3, k.p. br. 1635/1 i k.p. br. 1635/2, sve u KO Žiljci.

Naseljeno mesto Žunje
Ulica Toplička
Počinje između k.p. br. 2380 i k.p. br. 2296, ide delom duž k.p. br. 5152, prelazi preko k.p. br. 4445, nastavlja se delom duž k.p. br. 5182, prelazi preko k.p. br. 4431, k.p. br. 4433, k.p. br. 5183, ide celom dužinom k.p. br. 4428, ulica se zvaršava na k.p. br. 4442, sve u KO Žunje.

Ulica Kraljice Marije
Počinje od Topličke ulice, između k.p. br. 4427 i k.p. br. 4079, ide delom duž k.p. br. 5183, nastavlja se delom duž k.p. br. 5188, ulica se završava između k.p. br. 3778/2 i k.p. br. 3942, sve u KO Žunje.

Ulica Pop Lukina
Počinje od Topličke ulice, između k.p. br. 4425 i k.p. br. 4378, ide delom duž k.p. br. 5184 Ulica se završava između k.p. br. 4401/1 i k.p. br. 4149, sve u KO Žunje.

Ulica Vojvode Mišića
Počinje od Topličke ulice, između k.p. br. 4348 i k.p. br. 4262, ide celom dužinom k.p. br. 4329, skreće i ide delom duž k.p. br. 5185, ulica se zvaršava između k.p. br. 4362 i k.p. br. 4502, sve u KO Žunje.

Ulica Hilandarska
Počinje od Topličke ulice, između k.p. br. 2471 i k.p. br. 4432, ide delom duž k.p. br. 5182 (prelazeći na susedne katastarske parcele 4075, k.p. br. 2473, k.p. br. 4037, k.p. br. 4028), skreće i ide delom duž k.p. br. 3975/2, ulica se završava između k.p. br. 4041 i k.p. br. 3975/1, sve u KO Žunje.

Ulica Gavrila Principa
Počinje od Topličke ulice, između k.p. br. 2353 i k.p. br. 4445, ide delom duž k.p. br. 4446, skreće i ide delom duž k.p. br. 5186, skreće i ide delom duž k.p. br. 1832, ulica se završava između k.p. br. 1835 i k.p. br. 1824, sve u KO Žunje.

Ulica Gospodara Vučića
Počinje od Topličke ulice, između k.p. br. 2370 i k.p. br. 2377/2, ide celom dužinom k.p. br. 2376, ulica se završava na k.p. br. 2421, sve u KO Žunje.

Ulica Kralja Milutina
Počinje od Topličke ulice, između k.p. br. 2295 i k.p. br. 1931, ide delom duž k.p. br. 5152, skreće i ide delom duž k.p. br. 5151, ulica se završava na k.p. br. 286, sve u KO Žunje.

Ulica Matice Srpske
Počinje od ulice kralja Milutina, između k.p. br. 2380 i k.p. br. 2295, ide delom duž k.p. br. 5165, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 2210, ulica se nastavlja delom duž k.p. br. 2225 i završava se na istoj, sve u KO Žunje.

Ulica Neznanog junaka
Počinje od ulice Matice srpske, između k.p. br. 2204, 2384, ide delom duž k.p. br. 5165, prolazi između k.p. br. 2164 i k.p. br. 2193, ulica se završava na k.p. br. 2192, sve u KO Žunje.

Ulica Nemanjina
Počinje od ulice kralja Milutina, na k.p. br. 2028, ide delom duž k.p. br. 2014, prelazi preko k.p. br. 2013, k.p. br. 1969, k.p. br. 1968, k.p. br. 1540, k.p. br. 1536, k.p. br. 1532, nastavlja se delom duž k.p. br. 1533, skreće i ide delom duž k.p. br. 5160, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 1472, ulica se završava između k.p. br. 1473 i k.p. br. 1471, sve u KO Žunje.

Ulica Radoja Dakića
Počinje od Nemanjine ulice, između k.p. br. 540/2 i k.p. br. 996, ide celom dužinom k.p. br. 997, prelazi preko k.p. br. 5197, nastavlja se delom duž k.p. br. 5155, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 833, nastavlja se delom duž k.p. br. 5155, prelazi preko k.p. br. 570, k.p. br. 704, k.p. br. 703, k.p. br. 575, k.p. br. 579, ulica se završava na k.p. br. 583, sve u KO Žunje.

Ulica Milunke Savić
Počinje od Nemanjine ulice, između k.p. br. 1459 i k.p. br. 1496, ide delom duž k.p. br. 5153, ulica se završava između k.p. br. 602 i k.p. br. 631, sve u KO Žunje.

Ulica Stefana Dečanskog
Počinje od ulice kralja Milutina, između k.p. br. 303 i k.p. br. 453, ide delom duž k.p. br. 5152, skreće i ide delom duž k.p. br. 315, skreće i ide celom dužinomk.p. br. 322, ulica se završava na k.p. br. 325, sve u KO Žunje.

Zaselak Savići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 5072, k.p. br. 5071, k.p. br. 5004, k.p. br. 5007 i k.p. br. 5006, sve u KO Žunje.

Zaselak Srednja čuka - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvta k.p. br. 3360, k.p. br. 3377, k.p. br. 3344, k.p. br. 3318, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Žunje.

Zaselak Pavlovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 3578, k.p. br. 3582, k.p. br. 3580 i k.p. br. 3561, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Žunje.

Zaselak Vučići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2986, k.p. br. 2976, k.p. br. 2980, k.p. br. 3143/1, k.p. br. 3143/3, k.p. br. 3142, k.p. br. 3134, k.p. br. 3113 i k.p. br. 3115, sve u KO Žunje.

Zaselak Reka - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 3234, k.p. br. 3246, k.p. br. 3244, k.p. br. 3236 i k.p. br. 3235, sve u KO Žunje.

Zaselak Brdo
Zaselak obuhvata k.p. br. 5119, k.p. br. 5122, k.p. br. 5120, k.p. br. 5121, k.p. br. 5124, k.p. br. 5128, k.p. br. 5125 i k.p. br. 5127, sve u KO Žunje.

Zaselak Jasik - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1099, k.p. br. 1092 i k.p. br. 1100, sve u KO Žunje.

Zaselak Virijevići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2536, k.p. br. 2538/2, k.p. br. 2540/3, k.p. br. 2540/2, k.p. br. 2544/1 i k.p. br. 2538/1, sve u KO Žunje.

Zaselak Rovići - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 872, k.p. br. 897, k.p. br. 900 i k.p. br. 894, sve u KO Žunje.

Naseljeno mesto Zlatari:
Ulica Kruševačka
Počinje između k.p. br. 5641 i k.p. br. 76, ide celom dužinom k.p. br. 5654, k.p. br. 5618, k.p. br. 5619, delom duž k.p. br. 5622, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 5656 i celom dužinom k.p. br. 5627/3, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Razbojna, između k.p. br. 5518 i k.p. br. 5601, sve u KO Zlatari. Napomena: Ulica je deo državnog puta I B reda, prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Koviočka
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 5437/2 i k.p. br. 5461, ide delom duž k.p. br. 5627/1, skreće i ide delom duž k.p. br. 5473, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 130, ulica se završava između k.p. br. 128/4 i k.p. br. 5479, sve u KO Zlatari.

Ulica Jezerska
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 4865 i k.p. br. 4732/1, ide delom duž k.p. br. 5623, ulica se završava između k.p. br. 4199 i k.p. br. 4352, sve u KO Zlatari.

Ulica Koste Živkovića - Rođen 1868. godine, umro1915 godine. Učesnik na Solunskom frontu.
Počinje od Jezerske ulice, između k.p. br. 4740 i k.p. br. 4735, ide celom dužinom k.p. br. 4737, nastavlja se delom duž k.p. br. 4656, ulica se završava između k.p. br. 4667 i k.p. br. 4652, sve u KO Zlatari.

Ulica Vidovdanska
Počinje od ulice Koste Živkovića, između k.p. br. 4317 i k.p. br. 4309/1, ide celom dužinom k.p. br. 4306, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 4488 i k.p. br. 4492, ulica se završava između k.p. br. 4489 i k.p. br. 4497, sve u KO Zlatari.

Ulica Zlatarska
Počinje od Vidovdanske ulice, između k.p. br. 4317 i k.p. br. 4484, ide delom duž k.p. br. 5624, ulica se završava između k.p. br. 4332 i k.p. br. 4462/1, sve u KO Zlatari.

Ulica Stare česme
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 3771/2 i k.p. br. 3774/3, ide celom dužinom k.p. br. 3784, ulica se završava između k.p. br. 3783 i k.p. br. 3782, sve u KO Zlatari.

Ulica Rasinska
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 3767/1 i k.p. br. 5637/1, ide delom duž k.p. br. 5621, ulica se završava između k.p. br. 3741/2 i k.p. br. 3750, sve u KO Zlatari.

Ulica Vinogradarska
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 3318 i k.p. br. 3319/2, ide delom duž k.p. br. 5620, nastavlja se delom duž k.p. br. 3331, ulica se završava na k.p. br. 3335, sve u KO Zlatari.

Ulica Zanatlijska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Strojinci, između k.p. br. 4118 (KO Zlatari) i k.p. br. 4120 (KO Zlatari), ide celom dužinom k.p. br. 4119 (KO Zlatari), nastavlja se delom duž k.p. br. 1488 (KO Žilinci), ulica se završava između k.p. br. 3672 (KO Zlatari) i k.p. br. 254 (KO Žilinci). Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Žilinci.

Ulica Svete Ane - 7. avgusta, seoska slava - Uspenije Svete Ane.
Počinje od granice sa naseljenim mestom Bogiše, između k.p. br. 5641 i k.p. br. 5260/1, ide celom dužinom k.p. br. 5643, , između k.p. br. 2232/1 i k.p. br. 2239/1, ide granicom k.p. br. 5635/1, prelazi preko k.p. br. 2064, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2012, prelazi preko k.p. br. 2008, k.p. br. 2020, k.p. br. 1431, k.p. br. 1427, k.p. br. 1198/1, k.p. br. 1205, ulica se završava na k.p. br. 1209, sve u KO Zlatari.

Naseljeno mesto Igroš
Ulica Spasovdanska
Počinje na granici sa naseljenim mestom Dobroljupci, između k.p. br. 3428 (KO Dobroljupci) i k.p. br. 6 (KO Igroš), ide celom dužinom k.p. br. 4950 (KO Igroš), nastavlja se delom duž k.p. br. 248, ulica se završava između k.p. br. 252 i k.p. br. 246, u KO Igroš. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Dobroljupci.

Ulica Gnjilanska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Panjevac, između k.p. br. 282 i k.p. br. 292, ide celom dužinom k.p. br. 263, k.p. br. 4920, ide celom dužinom k.p. br. 4931/1, ulica se završava kod granice sa naseljenim mestom Lepenac, na k.p. br. 4609, između k.p. br. 4610 i k.p. br. 4607, sve u KO Igroš. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Lepenac.

Ulica Nikole Tesle
Počinje od Vinogradarske ulice, između k.p. br. 2188 i k.p. br. 2462, ide delom duž k.p. br. 4932, nastavlja se delom duž k.p. br. 4934, skreće i ide delom duž k.p. br. 2554, celom dužinom k.p. br. 2539, nastavlja se delom duž k.p. br. 4937, skreće i ide delom duž k.p. br. 4938, ulica se završava između k.p. br. 3417 i k.p. br. 3455, sve u KO Igroš.

Ulica Ciriška
Počinje od ulice Nikole Tesle, između k.p. br. 2559/1 i k.p. br. 2556, ide celom dužinom k.p. br. 2558, nastavlja se delom duž k.p. br. 4919, skreće i ide delom duž k.p. br. 4933, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 2634, ulica se završava između k.p. br. 2638 i k.p. br. 2645, sve u KO Igroš.

Ulica Resavska
Počinje od Ciriške ulice, između k.p. br. 2565 i k.p. br. 2564, ide celom dužinom k.p. br. 2583, prelazi preko k.p. br. 4946, nastavlja se delom duž k.p. br. 2007, ulica se završava između k.p. br. 2008 i k.p. br. 2016, sve u KO Igroš

Ulica Kneza Lazara
Počinje od Vinogradarske ulice, između k.p. br. 4102 i k.p. br. 4429, ide delom duž k.p. br. 4929, ulica se završava između k.p. br. 3689 i k.p. br. 3693/2, sve u KO Igroš.

Ulica Kralja Petra prvog
Počinje od Vinogradarske ulice, između k.p. br. 2441 i k.p. br. 2839/1, ide celom dužinom k.p. br. 2421, prelazi preko k.p. br. 4947, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 4930, ulica se završava kod ulice kneza Lazara, između k.p. br.3680 i k.p. br. 3722, sve u KO Igroš.

Ulica Gorana Raičevića - Sportista, rođen 1963. godine. Poginuo u ratu na Kosovu i Metohiji, 1999. godine.
Počinje od granice sa naseljenim mestom Strojinci, između k.p. br. 4907 (KO Igroš) i k.p. br. 2532 (KO Strojinci), ide delom duž k.p. br. 4954 (KO Igroš), prelazi preko k.p. br. 4849 (KO Igroš), k.p. br. 4848/1 (KO Igroš), ide celom dužinom k.p. br. 4756 (KOIgroš), nastavlja se delom duž k.p. br. 4953 (KO Igroš), ulica se završava između k.p. br. 4785/2 (KO Igroš) i k.p. br. 2415/1 (KO Strojinci). Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Strojinci.

Ulica Vojvode Petra Bojovića
Počinje od ulice Gorana Raičevića, između k.p. br. 4862 i k.p. br. 4856, ide delom duž k.p. br. 4835, prelazi preko k.p. br. 4836, k.p. br. 4826/1, k.p. br. 4827, ide celom dužinom k.p. br. 4823, skreće i ide delom duž k.p. br. 4741, ulica se završava između k.p. br. 4736 i k.p. br. 4817, sve u KO Igroš.

Ulica Hajduk Veljkova
Počinje od ulice Gorana Raičevića, između k.p. br. 4801 (KO Igroš) i k.p. br. 1202 (KO Strojinci), ide pored granice naseljenog mesta, delom dužinom k.p. br. 4953 (KO Igroš), skreće i ide celom udžinom k.p. br. 4942 (KO Igroš), nastavlja se delom duž k.p. br. 4952 (KO Igroš), ulica se završava između k.p. br. 1698 i k.p. br. 363/2 (KO Strojinci). Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Strojinci.

Ulica Vidovdanska
Počinje od Hajduk Veljkove ulice, između k.p. br. 1709 i k.p. br. 1884, ide delom duž k.p. br. 4925, skrećei ide delom duž k.p. br. 1745, ulica se završava na k.p. br. 3015, sve u KO Igroš.

Ulica Nikole Pašića
Počinje od Hajduk Veljkove ulice, između k.p. br. 1470 i k.p. br. 1698, ide delom duž k.p. br. 4924, ulica se završava između k.p. br. 1553/1 i k.p. br. 1552, sve u KO Igroš.

Zaselak Čukar - Katastarski naziv potesa.Zaselak obuhvata k.p. br. 3319, k.p. br. 3318, k.p. br. 3292, k.p. br. 3321/2, k.p. br. 3302, k.p. br. 3300, k.p. br. 3288, k.p. br. 3328/3, k.p. br. 3315/2 i k.p. br. 3295, sve u KO Igroš.

Zaselak Vukojičići - Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvta k.p. br. 704, k.p. br. 53, k.p. br. 705, k.p. br. 39, k.p. br. 30, k.p. br. 32, k.p. br. 56/1, sve u KO Igroš. Napomena: Zaselak je zajednički sa naseljenim mestom Tršanovci.

Naseljeno mesto Iričići
Ulica Toplička

Počinje od granice sa naseljenim mestom Sudimlja, na k.p. br. 1517, ide celom dužinom k.p. br. 123, k.p. br. 173, delom duž k.p. br. 361, prelazi preko k.p. br. 882, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 752, celom dužinom k.p. br. 756, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Belo Polje, između k.p. br. 755 i k.p. br. 757, sve u KO Iričići. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestima Belo Polje i Sudimlja.

Ulica Isidore Sekulić
Počinje od Topličke ulice, između k.p. br. 455 i k.p. br. 478, ide delom duž k.p. br. 456, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 458, ulica se završava između k.p. br. 414 i k.p. br. 423, sve u KO Irinčići.

Ulica Izvorska
Počinje od Topličke ulice,na k.p. br. 348, prelazi preko k.p. br. 884, nastavlja se delom duž k.p. br. 201, skreće i i ide delom duž k.p. br. 886, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 577, skreće i ide delom duž k.p. br. 887, ulica se završava između k.p. br. 645 i k.p. br. 661, sveu KO Iričići.

Ulica Milana Rakića
Počinje od Izvorske ulice, između k.p. br. 530 i k.p. br. 298, ide delom duž k.p. br. 886, mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele, ulica se završava između k.p. br. 671 i k.p. br. 565, sve u KO Iričići.

Zaselak Milićevići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 246, k.p. br. 38, k.p. br. 43/1, k.p. br. 43/2, k.p. br. 49, k.p. br. 238/2, k.p. br. 238/1, k.p. br. 252, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Irinčići.

Zaselak Ledine - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 720, k.p. br. 776, k.p. br. 390/2, k.p. br. 781, k.p. br. 782, k.p. br. 792, k.p. br. 693/2, k.p. br. 961, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Iričići.

Naseljeno mesto Kneževo
Ulica Svetog Ćirika
Počinje između k.p. br. 146/1 i k.p. br. 163, ide delom duž k.p. br. 482, nastavlja se delom duž k.p. br. 483, prelazeći na k.p. br. 210, ulica se završava između k.p. br. 217 i k.p. br. 389, sve u KO Kneževo.

Ulica Karađorđeva
Počinje između k.p. br. 18 i k.p. br. 21, ide delom duž k.p. br. 484, prelazi preko k.p. br. 358/1, k.p. br. 349, k.p. br. 353, k.p. br. 351, nastavlja se delom duž k.p. br. 485, prelazi preko k.p. br. 264, ulica se završava na k.p. br. 263, sve u KO Kneževo.

Ulica Svetog Jovana
Počinje od Karađorđeve ulice na k.p. br. 358/1, prelazi preko k.p. br. 358/8 i k.p. br. 364, ulica se završava na k.p. br. 363, sve u KO Kneževo.

Ulica Kralja Milana
Počinje od Karađorđeve ulice, između k.p. br. 277 i k.p. br. 328, ide delom duž k.p. br. 278, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 268, ulica se završava na k.p. br. 248/3, sve u KO Kneževo.

Ulica Gospodara Vučića
Počinje od granice sa naseljenim mestom Gornje Leviće, na k.p. br. 459, prelazi preko k.p. br. 449, k.p. br. 447, ulica se završava na k.p. br. 443/1, sve u KO Kneževo. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Gornje Leviće.

Naseljeno mesto Kobilje
Ulica Bruski put
Počinje od granice sa naseljenim mestom Brus, između k.p. br. 1766 (KOBrus) i k.p. br. 2064, ide celom dužinom k.p. br. 2042/4, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1994/2, prolazi kroz naseljeno mesto Velika Grabovnica, i ide celom dužinom k.p. br. 3020 (KO Velika Grabovnica), nastavlja se celom dužinom 1710/1, celom dužinom k.p. br. 1609, prelazi preko k.p. br. 1610, ide celom dužinom k.p. br. 1348, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Velika Grabovnica, između k.p. br. 1355 i k.p. br. 1353, sve u KO Kobilje. Napomena: Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Svetog Nikole
Počinje od ulice Bruski put, na k.p. br. 2519/1, ide celom dužinom k.p. br. 1423, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2532, skreće i ide delom duž k.p. br. 2530, ulica se završava između k.p. br. 180 i k.p. br. 1208, sve u KO Kobilje.

Ulica Rasinska
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 1689/5 i k.p. br. 1711/2, ide celom dužinom k.p. br. 1712, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1763/2, ulica se završava između k.p. br. 1752 i k.p. br. 1515, sve u KO Kobilje.

Ulica Starine Novaka
Počinje na granici sa naseljenim mestom Brus, između k.p. br. 1897/3 i k.p. br. 1724 (KO Brus), ide delom duž k.p. br. 1852, ulica se završava između k.p. br. 1847 i k.p. br. 1841/2, sve u KO Kobilje.

Ulica Nikole Tesle
Počinje na k.p. br. 2348, prelazi preko k.p. br. 2332/1, ide delom duž k.p. br. 2525, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 2400, nastavlja se delom duž k.p. br. 2525, skreće i ide delom duž k.p. br. 2535, skreće i ide delom duž k.p. br. 741, prelazi preko k.p. br. 733, k.p. br. 737, k.p. br. 727, prolazi između k.p. br. 725 i k.p. br. 726, ide celom dužinom k.p. br. 711, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Mala Grabovnica, između k.p. br. 712/2 i k.p. br. 740/1, sve u KO Kobilje.

Ulica Svetislava Azdejkovića - Rođen 1865. Godine, u Kobilju, bogosloviju završio u Kijevu, službovao u Nišu. Bio je prvi esperantista Balkana.
Počinje od granice sa naseljenim mestom Mala Grabovnica, između k.p. br. 712/2 i k.p. br. 706, ide celom dužinom k.p. br. 704, nastavlja se delom duž k.p. br. 2527, skreće i ide delom duž k.p. br. 622, skreće i ide delom duž k.p. br. 634, prolazi između k.p. br. 633 i k.p. br. 631/1, preko k.p. br. 630/1, ide delom duž k.p. br. 2527, ulica se završava između k.p. br. 623/1 i k.p. br. 611/1, sve u KO Kobilje.

Zaselak Vukovići - Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvata k.p. br. 443, k.p. br. 444, k.p. br. 434, k.p. br. 430, k.p. br. 431, k.p. br. 436 i k.p. br. 446/2, sve u KO Kobilje.

Zaselak Radenkovići - Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvata k.p. br. 348, k.p. br. 354, k.p. br. 349, k.p. br. 78, k.p. br. 80, k.p. br. 79, k.p. br. 77, k.p. br. 73, k.p. br. 76 i k.p. br. 71, sve u KO Kobilje.

Zaselak Jeličići - Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvata k.p. br. 534,k.p. br. 533, k.p. br. 1006, k.p. br. 522, k.p. br. 529, k.p. br. 319, k.p. br. 523 i k.p. br. 1003, sve u KO Kobilje.

Zaselak Azdejkovići - Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvata k.p. br. 2246, k.p. br. 880, k.p. br. 905/2, k.p. br. 895, k.p. br. 2238, k.p. br. 881 i k.p. br. 2244, sve u KO Kobilje.

Naseljeno mesto Kovizla
Ulica Borisava Pekića

Počinje od granice sa naseljenim mestom Boranci, na k.p. br. 1, prelazi preko k.p. br. 4, nastavlja se delom duž k.p. br. 665, skreće i ide delom duž k.p. br. 666, ulica se završava između k.p. br. 95 i k.p. br. 248, sve u KO Kovizle.

Ulica Vuka Karadžića
Počinje od ulice Borisava Pekića, između k.p. br. 250 i k.p. br. 79, ide delom duž k.p. br. 665, prelazi preko k.p. br. 268 i k.p. br. 267, nastavlja se delom duž k.p. br. 668, ulica se završava između k.p. br. 264/1 i k.p. br. 257, sve u KO Kovizle.

Ulica Mileševska
Počinje od granice sa naseljenim mestom Boranci, između k.p. br. 415 (KO Boranci) i k.p. br. 664/2 (KO Kovizle), ide celom dužinom k.p. br. 664/1, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 670, mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele, sve u KO Kovizle. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Boranci.

Naseljeno mesto Kovioci
Ulica Gorana Raičevića - Sportista, rođen 1963. godine. Poginuo u ratu na Kosovu i Metohiji, 1999. godine.
Počinje od granice sa naseljenim mestom Zlatari, između k.p. br 103 i k.p. br 101, ide celom dužinom k.p. br 4204, nastavlja se celom dužinom k.p. br 4207, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Strojinci, između k.p. br 775 i k.p. br 81, sve u KO Dupci.Napomena:Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica 12. juli - Sveti apostoli Petar i Pavle – Petrovdan, seoska slava.
Počinje od ulice Gorana Raičevića, na k.p. br 608, prelazi preko k.p. br 4203, ide delom duž k.p. br 4210, nastavlja se celom dužinom k.p. br 4211, ulica se završava između k.p. br 941/1 i k.p. br 901, sve u KO Dupci.

Ulica Radovana Lazića (1968-2006) Pripadnik službe unutrašnjih poslova, učesnik rata na Kosovu i Metohiji.
Počinje od 12. juli, između k.p. br 1066/1 i k.p. br 1065/2, ide delom duž k.p. br 4209, ulica se završava između k.p. br 1374/1 i k.p. br 2314, sve u KO Dupci.

Ulica Kneza Lazara
Počinje od ulice 12. juli, između k.p. br 989 i k.p. br 1043, ide celom dužinom k.p. br 4213, skreće i ide delom duž k.p. br 4212, ulica se završava između k.p. br 377 i k.p. br 244/1, sve u KO Dupci.

Ulica Kovačka
Počinje od ulice Gorana Raičevića, između k.p. br 429/1 i k.p. br 431/2, ide celom dužinom k.p. br 431/7, prelazi preko k.p. br 430, k.p. br 4203, k.p. br 414, ulica se završava na k.p. br 413/1, sve u KO Dupci.

Ulica Koviočka
Počinje na granici sa naseljenim mestom Zlatari, između k.p. br 5474/2 (KO Zlatari) i k.p. br 129 (KO Dupci), ide celom dužinom k.p. br 130 (i susednom k.p. br 129), ulica se završava između k.p. br 130 i k.p. br 134, sve u KO Dupci.

Zaselak Radmanovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br 2321/1, u KO Dupci.

Naseljeno mesto Kočine
Ulica Ivana Radmanovića - Rođen 08.08.1932. godine, u selu Lepanac. Živeo i radio u Parizu do 12.03.1996. godine gde je i preminuo. Dao najveći zajam za Srbiju. Poznat je kao veliki humanitarac, davao i pomagao bolesnima i siromašnima.
Počinje između k.p. br 35 i k.p. br 85, ide delom duž k.p. br 949/1, skreće i ide delom duž k.p. br 204/1, ulica se završava između k.p. br 209 i k.p. br 258, sve u KO Kočine.

Zaselak Borislava Pavlovića - Rođen 07.01.1924. godine, u selu Kočine. Završio šumarski fakultet, živeo i radio u Beogradu, gde je jedno vreme bio pomoćnik ministra. Preminuo 08.11.1983. godine u Beogradu. Prvi fakultetski obrazovan čovek iz Kočina.
Zaselak obuhvata k.p. br 396/1, k.p. br 393, k.p. br 283, k.p. br 305, k.p. br 399, k.p. br 270, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Kočine.

Zaselak Gorana Milosavljevića - Rođen 11.05.1972. godine. Dao život za otadžbinu. Preminuo 10.02.1992. godine na Čirkin polju, opština Prijedor. Narodni heroj.
Zaselak obuhvta k.p. br 700/1, k.p. br 485/1, k.p. br 502, k.p. br 591, k.p. br 593, k.p. br 595/1 i k.p. br 693, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Kočine.

Naseljeno mesto Kriva Reka
Ulica Mačkovačka - Katastarska opština Mačkovac.
Počinje na k.p.br. 733/3, prelazi preko k.p.br. 733/3, nastavlja se delom duž k.p.br. 1379, ulica se završava između k.p.br. 605 i k.p.br. 661, sve u KO Mačkovac.

Ulica 15. septembra - Sveti Jovan Posnik, seoska slava.
Počinje od Mačkovačke ulice, između k.p.br. 685 i k.p.br. 688, ide celom dužinom k.p.br. 666, prelazi preko k.p.br. 690, nastavlja se delom duž k.p.br. 548, ulica se završava između k.p.br. 551 i k.p.br. 547, sve u KO Mačkovac.

Ulica 21. novembra - Sabor Svetog arhangela Mihaila – Aranđelovdan, seoska slava.
Počinje od Mačkovačke ulice, između k.p.br. 684 i k.p.br. 589, ide celom dužinom k.p.br. 561, nastavlja se delom duž k.p.br. 511, ulica se završava između k.p.br. 520 i k.p.br. 493, sve u KO Mačkovac.

Ulica 12. oktobra - Prepodobni Kirijak Otšelnik – Miholjdan, seoska slava.
Počinje između k.p.br. 866 i k.p.br. 735, ide delom duž k.p.br. 1378, skreće i ide celom dužinom k.p.br. 888, prelazi preko k.p.br. 1118 (sve u KO Mačkovac), nastavlja se delom duž k.p.br. 3807, mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele, dalje ide celom dužinom k.p.br. 1334, nastavlja se delom duž k.p.br. 3808, ulica se završava između k.p.br. 1365/2 i k.p.br. 1510/2, (sve u KO Kriva Reka). Napomena: Ulica prolazi kroz dve katastarske opštine.

Ulica 9. decembra - Prepodobni Alimpije Stolpnik, seoska slava.
Počinje od ulice 12. oktobra, između k.p.br. 890 i k.p.br. 1116/4, ide delom duž k.p.br. 1373, prelazi preko k.p.br. 916/1, k.p.br. 916/4, k.p.br. 925, k.p.br. 926, k.p.br. 928, k.p.br. 929, k.p.br. 936, k.p.br. 942, k.p.br. 943, k.p.br. 947, nastavlja se celom dužinom k.p.br. 1068/1, ulica se završava između k.p.br. 1057/1 i k.p.br. 1034, sve u KO Mačkovac.

Ulica 22. maja - Prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, seoska slava.
Počinje od ulice 12. oktobra, na k.p.br. 1707, ide celom dužinom k.p.br. 3818, nastavlja se delom duž k.p.br. 2095, skreće i ide delom duž k.p.br. 3812, prelazi preko k.p.br. 2084, k.p.br. 2090, k.p.br. 2089, nastavlja se celom dužinom k.p.br. 2229, prelazi preko k.p.br. 2669, k.p.br.2245, k.p.br. 2668, k.p.br. 2677/5, k.p.br. 2679/1, nastavlja se delom duž k.p.br. 3811, ulica se završava između k.p.br. 2700 i k.p.br. 2731/2, sve u KO Kriva Reka.

Ulica 19. decembra - Sveti Nikolaj, arhiepiskop mirlikijski Čudotvorac – Nikoljdan, seoska slava.Počinje od ulice 22. maja, između k.p.br. 2112/1 i k.p.br. 2220, ide delom duž k.p.br. 3812, ulica se završava između k.p.br. 3165 i k.p.br. 2712, sve u KO Kriva Reka.

Ulica 7. januara - Roždestvo Hristovo - Božić.
Počinje od ulice12. oktobra, između k.p.br. 1565 i k.p.br. 1556, ide delom duž k.p.br. 3808, skreće i ide celom dužinom k.p.br. 2609/1, prelazi preko k.p.br. 1686/3, k.p.br. 1686/1, k.p.br. 1682/6, k.p.br. 1682/2, ulica se završava na k.p.br. 1682/1, sve u KO Kriva Reka.

Ulica Kopaonička
Počinje od ulice 7. januara, između k.p.br. 1559 i k.p.br. 1612, ide celom dužinom k.p.br. 3809, nastavlja se delom duž k.p.br. 2592, ide delom duž k.p.br. 2454, skreće i ide delom duž k.p.br. 3810/1, ulica se završava između k.p.br. 2455/1 i k.p.br. 2589/1, sve u KO Kriva Reka.

Ulica 2. avgusta - Sveti prorok Ilija - Ilindan, Sveti Ilija Gruzijski, seoska slava.
Počinje od ulice 12. oktobra, između k.p.br. 1322 i k.p.br. 1323, ide delom duž k.p.br. 3807, skreće i ide delom duž k.p.br. 3806, ulica se završava između k.p.br. 1244 i k.p.br. 1175, sve u KO Kriva Reka.

Ulica 31. oktobra - Sveti apostol i jevanđelist Luka, Sveti Petar Cetinjski, seoska slava.
Počinje od ulice 2. avgusta, između k.p.br. 1175 i k.p.br. 1170, ide delom duž k.p.br. 1174, prelazi preko k.p.br. 1182, k.p.br. 1187, k.p.br. 1190, nastavlja se delom duž k.p.br. 1115, ide celom dužinom k.p.br. 889, ulica se završava između k.p.br. 1062 i k.p.br. 915/1, sve u KO Kriva Reka.

Ulica 15. avgusta -Prenos moštiju Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, seoska slava.Počinje od ulice 12. oktobra, na k.p.br. 1771, ide delom duž k.p.br. 350, prelazi preko k.p.br. 373, k.p.br. 358, k.p.br. 348, k.p.br. 356, k.p.br. 360, nastavlja se delom duž k.p.br. 295 (sve u KO Kriva Reka), ide delom duž k.p.br. 862, ulica se završava između k.p.br. 859 i k.p.br. 865, (sve u KO Mačkovac). Napomena: Ulica prolazi kroz dve katastarske opštine.

Ulica 7. juli - Rođenje Svetog Jovana Preteče – Ivanjdan, seoska slava.
Počinje od ulice 12. oktobra, na k.p.br. 866, prelazi preko k.p.br. 864, k.p.br. 865, k.p.br. 855, k.p.br. 853, k.p.br. 51, k.p.br. 48 (sve u KO Mačkovac), nastavlja se preko k.p.br. 216/2, k.p.br. 216/1, k.p.br. 203, k.p.br. 207, k.p.br. 200/1, ide delom duž k.p.br. 3804, ulica se završava na k.p.br. 475, sve u KO Kriva Reka. Napomena: Ulica prolazi kroz dve katastarske opštine.

Ulica 4. septembra - Sveti mučenik Agatonik, seoska slava.
Počinje na granici sa naseljenim mestom Osreci, između k.p.br. 354 i k.p.br. 5231/1 (KO Osreci), prelazi preko k.p.br. 362/1, k.p.br. 355, k.p.br. 356, nastavlja se delom duž k.p.br. 1385, ulica se završava između k.p.br. 315 i k.p.br. 5285 (KO Osredci), ostalo u KO Mačkovac. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Osredci.

Zaselak Perići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p.br. 119, k.p.br. 118, k.p.br. 120, k.p.br. 116, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Mačkovac.

Zaselak Rilaci - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p.br. 176/2, k.p.br. 190, k.p.br. 192, k.p.br. 113, k.p.br. 189, k.p.br. 175, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Kriva Reka.

Zaselak Petrovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p.br. 161, k.p.br. 162 i k.p.br. 164, sve u KO Kriva Reka.

Zaselak Pršići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p.br. 749/1, k.p.br. 563, k.p.br. 542, k.p.br. 541, k.p.br. 620/1, k.p.br. 749/3, k.p.br. 747/3, k.p.br. 613/11, k.p.br. 614/3, k.p.br. 605/8, sa susednim katastarskimparcelama, sve u KO Kriva Reka.

Zaselak Maksići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p.br. 922, k.p.br. 927, k.p.br. 933 i k.p.br. 938, sve u KO Kriva Reka.

Zaselak Radmilovac - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p.br. 2497/2, k.p.br. 2497/3, k.p.br. 2497/1, k.p.br. 2498, k.p.br. 2500 i k.p.br. 2499, sve u KO Kriva Reka.

Zaselak Donji Stajići
Zaselak obuhvata k.p.br.1331/1, k.p.br. 1331/2, k.p.br. 1333, k.p.br. 1330/1, k.p.br. 1332/2, k.p.br. 1330/2, sve u KO Mačkovac.

Zaselak Gornji Stajići
Zaselak obuhvata k.p.br. 1295/8, k.p.br. 1295/7, k.p.br. 1289/4, k.p.br. 1289/3, k.p.br. 1289/1, k.p.br. 1290/3, k.p.br. 1297/3, k.p.br. 1295/11, sa susednimkatastarskim parcelama, sve u KO Mačkovac.

Zaselak Rendara
Zaselak obuhvata k.p.br. 2833/28, k.p.br. 3041/54, k.p.br. 2833/76, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Kriva Reka.

Zaselak Srebrnac
Zaselak obuhvata k.p.br. 3447/29, k.p.br. 3449/14, k.p.br. 3443/18, k.p.br. 3443/20, k.p.br. 3447/24 i k.p.br. 3447/5, sve u KO Kriva Reka.

Zaselak 11:naziv:BazaZaselak obuhvata k.p.br. 3595/2, k.p.br. 3596, k.p.br. 3607/2, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Kriva Reka.

Naseljeno mesto Lepenac
Ulica Kruševačka
Počinje na granici sa naseljenim mestom Tršanovci, između k.p. br. 331 i k.p. br. 332/3, ide celom dužinom k.p. br. 7010, prelazi preko k.p. br. 7048/1, celom dužinom k.p. br. 7027, prelazi preko k.p. br. 7062, celom dužinom k.p. br. 7028, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 7021, i celom dužinom k.p. br. 2765, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Dupci, između k.p. br. 2764/1 i k.p. br. 2776, sve u KO Lepenac. Napomena: Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta i deo je državnog puta IIA reda.

Ulica Živojina Pavličevića (1876-1915) Učesnik Prvog svetskog rata, solunski borac.
Počinje od Kruševačke ulice, na granici sa naseljenim mestom Tršanovci, između k.p. br. 331 (KO Lepenac) i k.p. br. 1877 (KO Tršanovci), ide delom duž k.p. br. 2132 (KO Tršanovci), ulica se završava između k.p. br. 302/2 (KO Lepenac) i k.p. br. 1861 (KO Tršanovci). Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Tršanovci.

Ulica Svetog Nikole
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 44/2 i k.p. br. 685, ide delom duž k.p. br. 7053, ulica se završava između k.p. br. 25 i k.p. br. 880, sve u KO Lepenac.

Ulica Svetog Stefana
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 4066 i k.p. br. 772, ide delom duž k.p. br. 7055, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 854, ulica se završava na k.p. br. 859, sve u KO Lepenac.

Ulica Ive Andrića
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 4033/1 i k.p. br. 4092, ide delom duž k.p. br. 7013, ulica se završava između k.p. br. 837 i k.p. br. 835, sve u KO Lepenac.

Ulica Gnjilanska
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1929/2 i k.p. br. 1864/1, ide celom dužinom k.p. br. 7014, celom dužinom k.p. br. 1096, delom duž k.p. br. 1118 i celom dužinom k.p. br. 1035, sve u KO Lepenac. Napomena: Ulica prolazi i kroz naseljeno mesto Igroš.

Ulica Kneza Lazara
Počinje od Gnjilanske ulice, između k.p. br. 1069 i k.p. br. 1222, ide delom duž k.p. br. 7017 (mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele), ulica se završava između k.p. br. 1206 i k.p. br. 1699, sve u KO Lepenac.

Ulica Jovana Jovanović Zmaja
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 2099 i k.p. br. 2109, ide celom dužinom k.p. br. 2101, prelazi preko k.p. br. 7017, k.p. br. 2059, k.p. br. 2058, k.p. br. 2056, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2169, prelazi preko k.p. br. 7059, ide celom dužinom k.p. br. 2232, delom duž k.p. br. 7025, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2392/2, ulica se završava između k.p. br. 2387 i k.p. br. 2323, sve u KO Lepenac.

Ulica Kralja Petra prvog
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 3553 i k.p. br. 3418, ide celom dužinom k.p. br. 3567, ulica se završava između k.p. br. 3566 i k.p. br. 3432/2, sve u KO Lepenac.

Ulica Cara Dušana
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 3269/2 i k.p. br. 3250/2, ide celom dužinom k.p. br. 7024, ulica se završava između k.p. br. 3205 i k.p. br. 3203, sve u KO Lepenac.

Ulica Batotska
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 3844 i k.p. br. 3568, ide celom dužinom k.p. br. 7032, k.p. br. 7033, k.p. br. 7036, prelazi preko k.p. br. 7069, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 5317, celom dužinom k.p. br. 5358, prelazi preko k.p. br. 7062, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Batote, na k.p. br. 7062, sve u KO Lepenac.

Ulica Svetog Arhangela Mihaila
Počinje od Batotske ulice, između k.p. br. 4980 i k.p. br. 4991, ide celom dužinom k.p. br. 4989, prelazi preko k.p. br. 7062, nastavlja se delom duž k.p. br. 7070, ulica se završava između k.p. br. 5657 i k.p. br. 5644, sve u KO Lepenac.

Zaselak Vilimonovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 5413, k.p. br. 5416, k.p. br. 5418, k.p. br.5421, k.p. br. 5417 i k.p. br. 5415, sve u KO Lepenac.

Zaselak Rakićevići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvta k.p. br. 5236, k.p. br. 5268, k.p. br. 5239, k.p. br. 5189, k.p. br. 5186, k.p. br. 5240, k.p. br. 5287, k.p. br. 5275, sve u KO Lepenac.

Zaselak Parađani - Katastarski naziv potesa.Zaselak obuhvata k.p. br. 6334, k.p. br. 6335, k.p. br. 6348, k.p. br.6347, k.p. br.6345, k.p. br. 6341, k.p. br. 6330, k.p. br. 6336, k.p. br. 6337, k.p. br. 6415, k.p. br. 6418, k.p. br. 6417, k.p. br. 5918, k.p. br.6124, k.p. br. 6128, k.p. br. 6131, k.p. br. 6136, k.p. br. 6135, k.p. br. 5908/2, k.p. br. 5908/1, k.p. br. 5919, sa susednimkatastarskim parcelama, sve u KO Lepenac.

Zaselak Gmijovicki breg - Katastarski naziv potesa.Zaselak obuhvata k.p. br. 5788, k.p. br. 5787, k.p. br. 5792, k.p. br. 5796, k.p. br. 5773, k.p. br. 5790, k.p. br. 5798, k.p. br. 5806, k.p. br. 6207/2, k.p. br. 6180, k.p. br. 6181 i k.p. br. 6178, sve u KO Lepenac.

Zaselak Stojići - Najbrojnija porodica. Zaselak obuhvata k.p. br. 3777, k.p. br. 3795, k.p. br. 3803, k.p. br. 3804, k.p. br. 3819 i k.p. br. 3796, sve u KO Lepenac.

Zaselak Mečkarsko brdo - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvta k.p. br. 4731, k.p. br. 4693, k.p. br. 4545, k.p. br. 4714/2, k.p. br. 4714/1, k.p. br. 4710, k.p. br. 4709, k.p. br. 4549 i k.p. br. 4715, sve u KO Lepenac.

Zaselak Kod manastira - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 555, k.p. br. 560, k.p. br. 558 i k.p. br. 4312/2, sve u KO Lepenac.

Zaselak Panjevlje - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvta k.p. br. 911, k.p. br. 910, k.p. br. 907, k.p. br. 996, k.p. br. 999 i k.p. br. 998, sve u KO Lepenac.

Naseljeno mesto Livađe
Ulica Draže Mihailovića

Počinje između kp 616 i kp 657, ide delom duž kp 988, ulica se završava na kp 290, sve u KO Livađe.

Ulica Filipa Višnjića
Počinje od predložene ulice Draže Mihailovića, na kp 527/5, prelazi preko kp 527/3, kp 527/1, kp 525, nastavlja se delom duž kp 987, skreće i ide delom duž kp 990, ulica se završava između kp 50/1 i kp 382, sve u KO Livađe.

Ulica Gobeljska - Mesto zvano Gobelja.
Počinje od predložene ulice Filipa Višnjića, između kp 418 i kp 404/1, ide celom dužinom kp 417, skreće i ide delom duž kp 383, prelazi preko i završava se na kp 384, sve u KO Livađe.

Ulica Kopaonička
Počinje od granice sa naseljenim mestom Radmanovo, između kp 260 i kp 24/1, ide celom dužinom kp 414, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Brzeće, između kp 214 i kp 413, sve u KO Gočmanci. Napomena: Ulica je deo državnog puta IIA reda, zajednička je sanaseljenim mestima Radmanovo i Brzeće.

Ulica Ruska
Počinje na granici sa naseljenim mestom Brzeće, kod predložene ulice broj 4, na kp 214, prelazi preko kp 212, kp 217, kp 218, kp 221, kp 225, kp 223/2, nastavlja se delom duž kp 415, skreće i ide delom duž kp 416, prelazi preko kp 120, kp 121/3, ulica se završava na kp 24/1, sve u KO Gočmanci.

Ulica Stepe Stepanovića
Počinje od državnog puta IIA reda, na kp 40, ide granicom kp 40, skreće i ide delom duž kp 987, ulica se završava između kp 80/1 i kp 41/1, sve u KO Livađe.

Ulica Milana Toplice
Počinje od predložene ulice Stepe Stepanovića, na kp 80/1, prelazi preko kp 80/17, kp 80/10, kp 80/11, kp 79/4, kp 79/1, 117/1, nastavlja se celom dužinom kp 116/4, prelazi preko kp 986, kp 19/1 , kp 18/1, kp 7/4, ulica se završava na kp 8/3, sve u KO Livađe.

Zaselak Ivanovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata kp 291/2, kp 289, kp 290, kp 277, kp 276, kp 278/1, kp 278/2, kp 274/5 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Gočmanci.

Naseljeno mesto Mala Vrbnica:
Ulica Župski put
Počinje od granice sa naseljenim mestom Botunja, između k.p. br. 402 i k.p. br. 441/1, ide celom dužinom k.p. br. 1808, nastavlja se delom duž k.p. br. 1807, ulica se završava između k.p. br. 1826 i k.p. br. 47/1, sve u KO Mala Vrbnica.

Ulica Rečka
Počinje od ulice Župski put, između k.p. br. 333 i k.p. br. 346, ide celom dužinom k.p. br. 347, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 854, celom dužinom k.p. br. 799, celom dužinom k.p. br. 768, celom dužinom k.p. br. 729, prelazi preko k.p. br. 574, nastavlja se delom duž k.p. br. 573, skreće i ide preko k.p. br. 588, k.p. br. 572, k.p. br. 570, k.p. br. 546, ulica se završava na k.p. br. 547, sve u KO Mala Vrbnica.

Ulica Svete Petke
Počinje od ulice Župski put, između k.p. br. 441/2 i k.p. br. 441/1, ide delom duž k.p. br. 494, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1809, ide celom dužinom k.p. br. 635, prelazi preko k.p. br. 632, nastavlja se delom duž k.p. br. 592, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 616 i celom dužinom k.p. br. 602/9, ulica se završava između k.p. br. 602/4 i k.p. br. 602/3, sve u KO Mala Vrbnica.

Ulica Slavska
Počinje između k.p. br. 50 i k.p. br. 1438, ide delom duž k.p. br. 1812, skreće i ide delom duž k.p. br. 1308, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 1407, ide delom duž k.p. br. 1573, prolazi pored granice sa naseljenim mestom Mala Grabovnica, ide delom duž k.p. br. 1817, mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele, ulica se završava između k.p. br. 1716/3 i k.p. br. 1800/1, sve u KO Mala Vrbnica.

Zaselak Dub - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 282, k.p. br. 267, k.p. br. 265 i k.p. br. 263, sve u KO Mala Vrbnica.

Zaselak Vukadinovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 500, k.p. br. 501, k.p. br. 496 i k.p. br. 499, sve u KO Mala Vrbnica.

Zaselak Vučkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 59, k.p. br. 58, k.p. br. 64 i k.p. br. 74, sve u KO Mala Vrbnica.

Zaselak Vesići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1231, k.p. br. 1224, k.p. br. 1493, k.p. br. 1491, k.p. br. 1496, k.p. br. 1495, k.p. br. 1492, k.p. br. 1225 i k.p. br. 1232/1, sve u KO Mala Vrbnica.

Naseljeno mesto Mala Grabovnica:
Ulica Svete Petke

Počinje od granice sa naseljenim mestom Brus, na k.p. br. 1014, prelazi preko k.p. br. 1012, ide delom duž k.p. br. 1010,prelazi preko k.p. br. 1018, k.p. br. 1016, k.p. br. 1025/1, k.p. br. 1026/1, k.p. br. 1026/2, k.p. br. 1031, k.p. br. 1033, ulica se završava na k.p. br. 1035, sve u KO Mala Grabovnica.Napomena:Ulica je nastavak ulice Svete Petkeu naseljenom mestu Brus.

Ulica Stevana Sinđelića
Počinje na granici sa naseljenim mestom Brus, između k.p. br. 804/1 i k.p. br. 787/7, ide delom duž k.p. br. 1068/1, ulica se završava između k.p. br. 781 i k.p. br. 13/1, sve u KO Mala Grabovnica.Napomena: Ulicaje nastavak ulice Stevana Sinđelićau naseljenom mestu Brus.

Ulica Majke Jevrosime
Počinje na granici sa naseljenim mestom Brus, između k.p. br. 558/1 i k.p. br. 645/1, ide celom dužinom k.p. br. 655/1, ulica se završava između k.p. br. 657 i k.p. br. 550, sve u KO Mala Grabovnica. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Brus.

Ulica Goranskih brigada
Počinje na granici sa naseljenim Brus, ide duž granice sa naseljenim mestom Kobilje, između k.p. br. 2509/10 (KO Kobilje) i k.p. br. 584/1, ide delom duž k.p. br. 2356/1 (KO Kobilje), ulica se završava između k.p. br. 2357 (KO Kobilje) i k.p. br. 581/2, u KO Mala Grabovnica.Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestomBrus.

Ulica Milete Mitrovića
Predložena ulica je produžetak postojeće ulice Milete Mitrovića iz naseljenog mesta Brus. Obuhvata objete na k.p. br. 814/1, k.p. br. 813/1, k.p. br. 815, k.p. br. 818/1 i k.p. br. 817/1, sve u KO Mala Grabovnica.

Ulica Milosava Stevovića
Predložena ulica je produžetak postojeće ulice Milosava Stevovića iz naseljenog mesta Brus. Obuhvata objete na k.p. br. 686/2, k.p. br. 686/1, k.p. br. 689, k.p. br. 693 i k.p. br. 694, sve u KO Mala Grabovnica.

Zaselak Zdravići - Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvata k.p. br. 198/1, k.p. br. 202/1, k.p. br. 220, k.p. br. 218, k.p. br. 214/1 i k.p. br. 209, sve u KO Mala Grabovnica.

Zaselak Radevac - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1048/3, k.p. br. 1048/2, k.p. br. 1048/1, k.p. br. 1057/1, k.p. br. 1062, k.p. br. 1056/2, k.p. br. 1056/3, k.p. br. 1054/7, k.p. br. 1054/2, k.p. br. 1058/3 i k.p. br. 1058/5, sve u KO Mala Grabovnica. Napomena: Zaselak je zajednički sa zaseokom Radevac u naseljenom mestu Tršanovci.

Zaselak Brdo - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 114/1, k.p. br. 117, k.p. br. 119/1 i k.p. br. 128, sve u KO Mala Grabovnica.

Zaselak Slave - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 6/1, k.p. br. 6/2, k.p. br. 53, k.p. br. 54, k.p. br. 56, k.p. br. 55, k.p. br. 52, sve u KO Mala Grabovnica.

Naseljeno mesto Milentija:
Ulica Bruski put

Počinje od granice sa naseljenim mestom Ribari, između k.p. br. 338 i k.p. br. 1130, ide celom dužinom k.p. br. 1078, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 654, prelazi preko k.p. br. 1386/1, ide celom dužinom k.p. br. 452, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Budilovina, između k.p. br. 451 i k.p. br. 463/2, sve u KO Milentija. Napomena: Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Travnička
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 657/2 i k.p. br. 1003, ide celom dužinom k.p. br. 1389/1, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1390, mestimično prelazeći preko k.p. br. 980/2, k.p. br. 979/10, k.p. br. 979/9, k.p. br. 977, k.p. br. 975, k.p. br. 972, prelazi preko k.p. br. 576, ulica se završava na k.p. br. 571/1, sve u KO Milentija.

Ulica Čika Ljubina
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 1076 i k.p. br. 1080, ide delom duž k.p. br. 1391, skreće desno i ide celom dužinom k.p. br.1051, nastavlja se delom duž k.p. br. 1387, ulica se završava kod predložene ulice broj 2, između k.p. br. 1015/2 i k.p. br. 1017, sve u KO Milentija.

Ulica Ratarska
Počinje od Čika Ljubine ulice, između k.p. br. 1048 i k.p. br. 1050, ide preko k.p. br. 1049, skreće desno i ide delom duž k.p. br. 1391, ulica se završava između k.p. br. 1231/10 i k.p. br. 1375/3, sve u KO Milentija.

Ulica Skadarska
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 456/19 i k.p. br. 456/3, ide celom dužinom k.p. br. 464, prelazi preko k.p. br. 1386/1, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 522, ide celom dužinom k.p. br. 559, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 563, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Osreci, između k.p. br. 566 i k.p. br. 568, sve u KO Milentija. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Osredci.

Ulica Žarka Zrenjanina
Počinje od Skadarske ulice, između k.p. br. 460/8 i k.p. br. 468,ide celom dužinom k.p. br. 471, prelazi preko k.p. br. 1386/1, ulica se završava na k.p. br. 654, između k.p. br. 653 i k.p. br. 409/1, sve u KO Milentija.

Ulica Dimitrija Tucovića
Počinje od Skadarske ulice, između k.p. br. 571/1 i k.p. br. 579, ide delom duž k.p. br. 576, skreće i ide delom duž k.p. br. 750, ulica se završava između k.p. br. 751/2 i k.p. br. 754, sve u KO Milentija.

Ulica Petra Kočića
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 438/4 i k.p. br. 451, ide celom dužinom k.p. br. 440, prelazi preko k.p. br. 1385/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 7, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 69/4, celom dužinom k.p. br. 71/1, celom dužinom k.p. br. 122/3 i celom dužinom k.p. br. 74, ulica se završava između k.p. br. 113 i k.p. br. 75, sve u KO Milentija.

Ulica Takovska
Počinje od ulice Petra Kočića, između k.p. br. 33/1 i k.p. br. 69/5, ide delom duž k.p. br. 7, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 132, ulica se završava na k.p. br. 131/4, sve u KO Milentija.

Ulica Kosovska
Počinje na granici sa naseljenim mestom Ribari, između k.p. br. 245 (KO Milentija) i k.p. br. 187 (KO Ribari), ide delom duž k.p. br. 1397 (KO Milentija) , ulica se završava između k.p. br. 190 (KO Ribari) i k.p. br. 232 (KO Milentija). Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Ribari.

Zaselak Rosulje - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 457/2, k.p. br. 457/1 i k.p.br. 457/7, sve u KO Milentija.

Naseljeno mesto Osredci
Ulica Skadarska
Počinje između k.p. br. 2957 i k.p. br. 3649/1, ide delom duž k.p. br. 5330, mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Milentija, između k.p. br. 19 i k.p. br. 51, sve u KO Osredci.Napomena:Ulicaje zajednička sa naseljenim mestom Milentija.

Ulice Milana Toplice
Počinje od Skadarske ulice, između k.p. br. 19 i k.p. br. 49, ide celom dužinom k.p. br. 27, prelazi preko k.p. br. 5326/1, k.p. br. 421, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 425, prelazi preko k.p. br. 436, preko k.p. br. 5326/1, k.p. br. 465, k.p. br. 468, k.p. br. 472/2, k.p. br. 506, k.p. br. 526/1, delom duž k.p. br. 510, prelazi preko k.p. br. 534, k.p. br. 532, k.p. br. 559, ulica se završava na k.p. br. 535/1, sve u KO Osredci.

Ulica Nevesinjska
Počinje od Skadarske ulice, između k.p. br. 3805 i k.p. br. 3802/1, ide delom duž k.p. br. 3701, prelazi preko k.p.br. 3783/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 5344, ulica se završava između k.p. br. 3998/1 i k.p. br. 4038/1, sve u KO Osredci.

Ulica Radoja Domanovića
Počinje od Nevesinjske ulice, između k.p. br. 3783/1 i k.p. br. 3792, ide delom duž k.p. br. 3791, nastavlja se delom duž k.p. br. 3670, prelazi preko k.p. br. 3676/3, k.p. br. 3675/2, k.p. br. 3672/1, k.p. br. 3694, k.p. br. 3691/1, k.p. br. 3691/2, k.p. br. 3691/5, k.p. br. 3701, ulica se završava na k.p. br. 3700, sve u KO Osredci.

Ulica 4. septembra - Sveti mušenik Agatonik, seoska slava.
Počinje od Skadarske ulice, na k.p. br. 2958, prelazi preko k.p. br. 3004/1, ide delom duž k.p. br. 5330, mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele, prelazi preko k.p. br. 5088, k.p. br. 5087, nastavlja se delom duž k.p. br. 5207, preko k.p. br. 5224, (sve u KO Osredci), nastavlja se preko k.p. br. 354, k.p. br. 355, ulica se završava na k.p. br. 362/1 (sve u KO Mačkovac). Napomena: Ulicaje zajednička sa naseljenim mestom Kriva Reka i prolazi kroz dve katastarske opštine.

Ulica Vojvode Putnika
Počinje od ulice 4. septembra, između k.p. br. 2449 i k.p. br. 2439, ide celom dužinom k.p. br. 5341, skreće i ide delom duž k.p. br. 1998, prelazi preko k.p. br. 1979, nastavlja se delom duž k.p. br. 5337, nastavlja se delom duž k.p. br. 5338, ulica se završava između k.p. br. 1863 i k.p. br. 1848, sve u KO Osredci.

Ulica Deligradska
Počinje od ulice 4. septembra, na k.p. br. 2432, prelazi preko k.p. br. 4786, k.p. br. 4856, k.p. br. 4855, k.p. br. 4854, k.p. br. 4849, k.p. br. 4848, ide delom duž k.p. br. 5345, prelazeći na k.p. br. 4724, k.p. br. 4739, k.p. br. 4737, k.p. br. 4733, k.p. br. 4732, k.p. br. 4637, nastavlja se delom duž k.p. br. 5345, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 4561, prelazi preko k.p. br. 4565, ulica se završava na k.p. br. 4567/2, sve u KO Osredci.

Ulica Žička
Počinje od ulice 4. septembra, između k.p. br. 3545 i k.p. br. 3013/1, ide celom dužinomk.p. br. 3217/2, nastavlja se delom duž k.p. br. 5339, skreće i ide delom duž k.p. br. 5340, skreće i ide delom duž k.p. br. 5335, skreće i ide delom duž k.p. br. 5336, ulica se završava između k.p. br. 1586 i k.p. br. 1205, sve u KO Osredci.

Ulica Jug Bogdanova
Počinje od raskršća ulice 4. septembra i Žičke ulice, između k.p. br. 3217/11 i k.p. br. 3013/1, ide celom dužinom k.p. br. 5342/2, nastavlja se delom duž k.p. br. 5342/3, skreće i ide delom duž k.p. br. 3211, prelazi preko k.p. br. 3203, k.p. br. 3193, k.p. br. 3159, k.p. br. 3160, k.p. br. 3192, k.p. br. 3161, k.p. br. 3163, k.p. br. 3150, k.p. br. 3136, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3138, ulica se završava na k.p. br. 3139, sve u KO Osredci.

Ulica Kosovke devojke
Počinje od Žičke ulice, između k.p. br. 1603/1 i k.p. br. 2609/1, ide delom duž k.p. br. 5335, skreće i ide delom duž k.p. br. 1554, ulica se završava između k.p. br. 1553 i k.p. br. 1556, sve u KO Osredci.

Ulica Omladinska
Počinje od Žičke ulice, između k.p. br. 2670 i k.p. br. 2704, ide delom duž k.p. br. 5335, prelazi preko k.p. br. 2704, k.p. br. 2702/4, k.p. br. 2702/2, ide delom duž k.p. br. 3332, nastavlja se delom duž k.p. br. 5335, prelazi preko k.p. br. 2685/5, k.p. br. 2687/1, k.p. br. 2681, k.p. br. 26915, k.p. br. 2691/1, ulica se završava na k.p. br. 2691/2, sve u KO Osredci.

Zaselak Šelmići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 4281, k.p. br. 4292/3, k.p. br. 4292/4, k.p. br. 4292/5, sve u KO Osredci.

Zaselak Kneževići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 3731, k.p. br. 3744/1, k.p. br. 3745, k.p. br. 3744/3, k.p. br. 3742 i k.p. br. 3757, sve u KO Osredci.

Zaselak Anđelići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 3656, k.p. br. 3657/1, k.p. br. 3640, k.p. br. 3648/1, k.p. br. 3641/1, k.p. br. 3647/1, k.p. br. 3657/2, sve u KO Osredci.

Zaselak Lanišnica - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 4052/1, k.p. br. 4047, k.p. br. 4073, k.p. br. 4072, k.p. br. 4243, k.p. br. 4231, k.p. br. 4218, k.p. br. 4213, k.p. br. 4233, k.p. br. 4214, k.p. br. 4210, k.p. br. 4207, k.p. br. 4205, k.p. br. 4206, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Osredci.

Zaselak Rudina - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 4413, k.p. br. 4401, k.p. br. 4402, k.p. br. 4417, k.p. br. 4416 i k.p. br. 4414, sve u KO Osredci.

Zaselak Stanići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2844, k.p. br. 2843/2, k.p. br. 2843/1, k.p. br. 2849, k.p. br. 2854, k.p. br. 2971, k.p. br. 2973, k.p. br. 2979, k.p. br. 2981, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Osredci.

Zaselak Ćurčići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2879, k.p. br. 2883, k.p. br. 2888, k.p. br. 2889/1, k.p. br. 2889/2, k.p. br. 2896, k.p. br. 2887, k.p. br. 2905, k.p. br. 2891, k.p. br. 2892/1, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Osredci.

Zaselak Pejići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2741/3, k.p. br. 2741/2, k.p. br. 1051/6, k.p. br. 1051/15, k.p. br. 2741/1, k.p. br. 2741/4, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Osredci.

Zaselak Čuka - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1096, k.p. br. 1095/2, k.p. br. 1063/3, k.p. br. 1061/2, k.p. br. 1095/4, k.p. br. 10821, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Osredci.

Zaselak Jovkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1162/8, k.p. br. 1162/3, k.p. br. 1168, k.p. br. 1168/1, k.p. br. 1162/6, k.p. br. 1163/1, k.p. br. 1167, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Osredci.

Zaselak Bićani - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1237, k.p. br. 1239/1 i k.p. br. 1233, sve u KO Osredci.

Zaselak Miljakovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 908/1, k.p. br. 908/2, k.p. br. 861, k.p. br. 856, k.p. br. 854, k.p. br. 852, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Osredci.

Zaselak Blažići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 920/3, k.p. br. 919/5, k.p. br. 921/3, k.p. br. 922/8, k.p. br. 954/2, k.p. br. 925/1, k.p. br. 925/2, k.p. br. 922/4, k.p. br. 927/1, k.p. br. 929/1, k.p. br. 932, k.p. br. 931, k.p. br. 995/1 i k.p. br. 998, sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Osredci.

Naseljeno mesto Paljevštica
Ulica Kopaonička
Počinje od granice sa naseljenim mestom Vlajkovci, između k.p. br. 103/1 i k.p. br. 125/1, ide celom dužinom k.p. br. 104, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Livađe, između k.p. br. 390 i k.p. br. 117, sve u KO Paljevštica. Napomena: Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Avalska
Počinje od Kopaoničke ulice, na k.p. br. 390, prelazi preko k.p. br. 387, k.p. br. 384/1, ide celom dužinom k.p. br. 384/3, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 380/3, ide delom duž k.p. br. 376/2, ulica se završava između k.p. br. 376/1 i k.p. br. 365, sve u KOPaljevštica.

Zaselak Popadići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1/1, k.p. br. 441/1, k.p. br. 45/1 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Paljevštica.

Naseljeno mesto Ravni
Ulica Blački put

Počinje između k.p. br. 680 i k.p. br. 649/2, ide delom duž k.p. br. 678, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3320, k.p. br. 3085 i k.p. br. 3335, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Razbojna, između k.p. br. 3295 i k.p. br. 3217, sve u KO Ravni.

Ulica Karađorđeva
Počinje od ulice Blački put, između k.p. br. 766 i k.p. br. 748, ide celom dužinom k.p. br. 749, nastavlja se delom duž k.p. br. 3334, ulica se završava između k.p. br. 2987 i k.p. br. 2997, sve u KO Ravni.

Ulica Nadežde Petrović
Počinje od ulice Blački put, između k.p. br. 644 i k.p. br. 643, ide celom dužinom k.p. br. 648, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 794, skreće i idedelom duž k.p. br. 3319, ulica se završava između k.p. br. 1786 i k.p. br. 1795/2, sve u KO Ravni.

Ulica Omladinska
Počinje od ulice Nadežde Petrović, između k.p. br. 1102 i k.p. br. 1162, ide delom duž k.p. br. 3325, ulica se završava između k.p. br. 1959 i k.p. br. 1951/2, sve u KO Ravni.

Ulica Milana Toplice
Počinje od Omladinske ulice, između k.p. br. 1137/1 i k.p. br. 1963, ide celom dužinom k.p. br. 1135, ulica se završava između k.p. br. 1131 i k.p. br. 1967, sve u KO Ravni.

Ulica Oplenačka
Počinje od ulice Nadežde Petrović, između k.p. br. 1792 i k.p. br. 1932, ide celom dužinom k.p. br. 3327, ulica se završava između k.p. br. 1858 i k.p. br. 1873/1, sve u KO Ravni.

Ulica Višegradska
Počinje od ulice Blački put, između k.p. br. 677 i k.p. br. 650, ide delom duž k.p. br. 670, prelazi preko k.p. br. 668, k.p. br. 669, k.p. br. 264/2, nastavlja se delom duž k.p. br. 263, ulica se završava između k.p. br. 262 i k.p. br. 261, sve u KO Ravni.

Zaselak Erići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 210, k.p. br. 358 i k.p. br. 207, sve u KO Ravni.

Zaselak Čuka - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1315, k.p. br. 1328, k.p. br. 1325, k.p. br. 1368, k.p. br. 1377, k.p. br. 1379, k.p. br. 1362, k.p. br. 1364/1 i k.p. br. 1337/1, sve u KO Ravni.

Naseljeno mesto Ravnište:
Ulica Mramorska
Počinje na granici sa naseljenim mestom Đerekare, između k.p. br. 1180 i k.p. br. 1182, ide delom dužinom k.p. br. 1181 nastavlja se delom duž k.p. br. 1856, ulica se završava između k.p. br. 1003/2 i k.p. br. 1032, sve u KORavnište.Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Đerekare.

Ulica Despota Đurđa
Počinje od Mramorske ulice, na k.p. br. 1856, prelazi preko k.p. br. 1011, ide delom duž k.p. br. 1857, prelazi preko k.p. br. 979, k.p. br. 977, ulica se završava na k.p. br. 970/1, sve u KO Ravnište.

Ulica Vuka Karadžića
Počinje od Mramorske ulice, između k.p. br. 1112 i k.p. br. 1120, ide celom dužinom k.p. br. 1104, prelazi preko k.p. br. 1850, k.p. br. 1100, k.p. br. 1098, k.p. br. 1097, k.p. br. 1224, k.p. br. 1222, k.p. br. 1221, k.p. br. 1219, k.p. br. 1217, k.p. br. 1215, k.p. br. 1214, k.p. br. 1220, k.p. br. 1223, k.p. br. 1228, k.p. br. 1229, k.p. br. 1216, k.p. br. 1238/1, k.p. br. 1227, k.p. br. 1302, k.p. br. 1301, k.p. br. 1310, k.p.br. 1300, k.p. br. 1313, nastavlja se delom duž k.p. br. 1859, prelazi preko k.p. br. 648, k.p. br. 640/1, k.p. br. 638, k.p. br. 636, k.p. br. 586, k.p. br. 575, k.p. br. 576, vraća se i ide delom duž k.p. br. 1859, nastavlja se delom duž k.p. br. 529, prelazi preko k.p. br. 517, k.p. br. 499, k.p. br. 466, k.p. br. 469, ulica se završava na k.p. br. 471, sve u KO Ravnište.

Ulica Rudnička
Počinje između k.p. br. 284 i k.p. br. 287, ide delom duž k.p. br. 1854, ulica se završava između k.p. br. 159/1 i k.p. br. 144/1, sve u KO Ravnište.

Zaselak Velike livade - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1554, k.p. br. 1553, k.p. br. 1555, k.p. br. 1551, k.p. br. 1552, k.p. br. 1550, k.p. br. 1504, k.p. br. 1502, k.p. br. 1501i k.p. br. 1500, sve u KO Ravnište. Zaselak 2:naziv: Zaplanina -Katastarski naziv potesa.Zaselak obuhvata k.p. br. 1745, k.p. br. 1744, k.p. br. 1742, k.p. br. 1746 i k.p. br. 1743, sve u KO Ravnište.

Naseljeno mesto Radmanovo:
Ulica Kopaonička
Počinje od granice sa naseljenim mestom Livađe, između kp 110 i kp 823, ide celom dužinom kp 113, nastavlja se celom dužinom kp 130 i celom dužinom kp 501, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Livađe, između kp 521/1 i kp 499/26, sve u KO Radmanovo. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Livađe i deo je državnog puta IIA reda.

Ulica Lazareva - po knezu Lazaru.
Počinje od Kopaoničke ulice, na kp 133, nastavlja se delom duž kp 465, skreće i ide delom duž kp 416, ulica se završava između kp 406 i kp 405, sve u KO Radmanovo.

Ulica Svetosavska
Počinje od Kopaoničke ulice, na kp 333, ide između kp 332 i kp 334, nastavlja se delom duž kp 828, ulica se završava između kp 181 i kp 313/2, sve u KO Radmanovo.

Zaselak Pešter
Zaselak obuhvata kp 193/2, kp 199, kp 165/2, kp 61/2, kp 60, kp 164/11, kp 164/10, kp 72, kp 165/1, kp 77, kp 78, sve u KO Radmanovo.

Zaselak Bela Reka
Zaselak obuhvata kp 52, kp 51, kp 50 i kp 40, sve u KO Radmanovo.

Naseljeno mesto Radunje
Ulica Bagremova

Počinje između k.p. br. 346 i k.p.br. 563, ide delom duž k.p. br. 358, prelazi preko k.p. br. 755, nastavlja se delom duž k.p. br. 756, skreće i ide delom duž k.p. br. 762, ulica se završava između k.p. br. 23/1 i k.p. br. 688, sve u KO Radunje.

Zaselak Grčaci - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 615, k.p. br. 618, k.p. br. 612 i k.p. br. 621, sve u KO Radunje.

Naseljeno mesto Razbojna
Ulica Kruševačka

Počinje od granice sa naseljenim mestom Zlatari, između k.p. br. 67 i k.p. br. 66, ide celom dužinom k.p. br. 4049, prelazi preko k.p. br. 4076, prolazi delom kroz naseljeno mesto Ravni, preko k.p. br. 680 (KO Ravni), nastavlja se duž k.p. br. 4053, nastavlja se delom duž k.p. br. 4061, skreće i ide preko k.p. br. 2706, k.p. br. 2704, prelazi preko k.p. br. 4067, ulica se završava kod granice sa naseljenim mestom Dupci, na k.p. br. 2694, sve u KO Razbojna. (Ulica je nastala spajanjem predloženih ulica 1i 2). Napomena: Ulica je zajednička sa susednim naseljenim mestima Zlatari, Ravni i Dupci. Deo ulice je deo državnog puta IB reda i IIA reda.

Ulica Branka Radičevića
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1725/1 i k.p. br. 1649/1, ide celom dužinom k.p. br. 4058, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1190, skreće i ide delom duž k.p. br. 4057, ulica se završava između k.p. br. 999 i k.p. br. 1005, sve u KO Razbojna.

Ulica Blački put
Počinje od granice sa naseljenim mestom Ravni, između k.p. br. 929 i k.p. br. 925, ide celom dužinom k.p. br. 4056, nastavlja se celom dužinom k.p.br. 4066/2, ide celom dužinom k.p. br. 4066/1, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Džepnica, između k.p. br. 4068 i k.p. br. 586, sve u KO Razbojna. Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Ravni.

Ulica Jovana Dučića
Počinje od ulice Blački put, između k.p. br. 3835 i k.p. br. 3830, ide celom dužinom k.p. br. 3834, nastavlja se delom duž k.p. br. 3717, skreće i ide preko k.p. br. 3732, ulica se završava na k.p. br. 3731, sve u KO Razbojna.

Ulica Vuka Karadžića
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1485 i k.p. br. 2786, ide celom dužinom k.p. br. 1480, ulica se završava na k.p. br. 1472, sve u KO Razbojna.

Ulica Ivana Miladinovića - Rođen 1968. godine. Pripadnik vojske Srbije, pilot. Poginuo 13.03.2015. godine pri akciji spasavanja.
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1445 i k.p. br. 1443/1, ide delom duž k.p. br. 4060, ulica se završava između k.p. br. 1406 i k.p. br. 1472, sve uKO Razbojna.

Ulica Radivoja Virijevića (1889-1917) Pripadnik vojske Kraljevine Jugoslavije. Zarobljen u Razbojni, streljan u Čučalima.
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1601 i k.p. br. 1599, ide celom dužinom k.p. br. 1600, ulica se završava između k.p. br. 1614 i k.p. br. 1606/1, sve u KO Razbojna.

Ulica Ratka Virijevića - (1883-1916) Učesnik na Solunskom frontu, pripadnik vojske Kraljevine Jugoslavije, poginuo je prilikom povlačenja kroz Albaniju, imao je čin kaplara.
Počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1601 i k.p. br. 1642, ide celom dužinom k.p. br. 1639, ulica se završava između k.p. br. 1627 i k.p. br. 1638, sve u KO Razbojna.

Zaselak Pavlovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2407, k.p. br. 2397, k.p. br. 2387, k.p. br. 2404, k.p. br. 2332, k.p. br. 2340 i k.p. br. 2339, sve u KO Razbojna.

Zaselak Berda - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 406, k.p. br. 411, k.p. br. 413, k.p. br. 452 i k.p. br. 451, sve u KO Razbojna.

Zaselak Pitoma Livada - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2248, k.p. br. 2250 i k.p. br. 2251, sve u KO Razbojna.

Naseljeno mesto Ribari
Ulica Bruski put

Počinje od granice sa naseljenim mestom Velika Grabovnica, između k.p. br. 3259 i k.p. br. 3196, ide celom dužinom k.p. br. 3258, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3236, prilazi pored granice sa naseljenim mestom Velika Grabovnica, ide celom dužinom k.p. br. 423/1 (KO Velika Grabovnica), nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3086, celom dužinom k.p. br. 784, celom dužinom k.p. br. 804/2, celom dužinom k.p. br. 1026/2, celom dužinom k.p. br. 1091 i celom dužinom k.p. br. 72, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Milentija, između k.p. br. 71 i k.p. br. 126, sve u KO Ribari. Napomena: Ulicaprolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Vitomira Bekrića - Rođen 1933. godine u selu Ribari. Diplomirao je na poljoprivrednom fakultetu u Zemunu 1960. Godine a doktorirao 1975. godine na poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. Naučni savetnik instituta za kukuruz „Zemun polje“. Doktor Bekrić je bio ugledni istraživač i stručnjak u oblasti prerade i korišćenja kukuruza. Umro je 12. novembra 2014. godine.
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 53 i k.p. br. 55, ide celom dužinom k.p. br. 54, ide delom duž k.p. br. 3264, skreće levo i ide celom dužinom k.p. br. 3273, skreće i završava se na k.p. br. 1650, sve u KO Ribari.

Ulica Solunskih boraca
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 1061 i k.p. br. 1027, ide celom dužinom k.p. br. 3275, mestimično prelazeći na susedne k.p. br. 1059, k.p. br. 1041, k.p. br. 1047, k.p. br. 1667, k.p. br.1656, k.p. br. 1651, k.p. br. 1650, k.p. br. 1649, k.p. br. 1637/3, k.p. br. 1595/2, k.p. br. 1603, nastavlja se delom duž k.p. br. 1625, ide celom dužinom k.p. br. 1622, ulica se završava na k.p. br. 2032, sve u KO Ribari.

Ulica Svetog Đorđa
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 1742/2 i k.p. br. 1746, ide delom duž k.p. br. 3276/1, skreće desno i ide delom duž k.p. br. 3277, ulica se završava između k.p. br. 2336 i k.p. br. 2355, sve u KO Ribari.

Ulica Obilićeva
Počinje od ulice Bore Stankovića, između k.p. br. 1864 i k.p. br. 2544, ide delom duž k.p. br. 3276/1, ulica se završava između k.p. br. 2407 i k.p. br. 2458, sve u KO Ribari.

Ulica Cara Dušana
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 780/1 i k.p. br. 3286, ide preko k.p. br. 1784, nastavlja se delom duž k.p. br. 3279, ulica se završava između k.p. br. 2508 i k.p. br. 2604, sve u KO Ribari.

Ulica Tome Simića (19.10.1972-28.12.1991) Učesnik rata. Poginuo u Hrvatskim Karlovcima.
Počinjeod ulice Bruski put, između k.p. br. 3079 i k.p. br. 3085, prelazi preko k.p. br. 3079 i k.p. br. 3085, dalje nastavlja duž k.p. br. 3083, k.p. br. 3057, k.p. br. 3065, k.p. br. 3063, preko k.p. br. 3037, k.p. br. 3019/2, k.p. br. 3017, k.p. br. 3012, k.p. br. 3021, preko k.p. br. 2990, k.p. br. 2989, preko dela k.p. br. 3280 i završava na k.p. br. 2944, sve u KO Ribari.

Ulica Svetog Arhangela Mihaila
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 3220 i k.p. br. 3217/4, ide delom duž k.p. br. 3238, prelazi preko k.p. br. 3263, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 3128/2, k.p. br. 3142/2, k.p. br. 3159/2, skreće levo i ide delom duž k.p. br. 3270, ulica se završava između k.p. br. 685 i k.p. br. 3150, sve u KO Ribari.

Ulica Rasinska
Počinje od ulice Bruski put, između k.p. br. 1003 i k.p. br. 1026/2, ide k.p. br. 1026/1, skreće i ide delom duž k.p. br. 1014, prelazi preko k.p. br. 1022/3, k.p. br. 1021/2, k.p. br. 1022/5, k.p. br. 1017/5, k.p. br. 1016/7, k.p. br. 1016/3, nastavlja se delom duž k.p. br. 3272, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 957, ulica se završava između k.p. br. 152 i k.p. br. 958, sve u KO Ribari.

Ulica Svetog Romana
Počinje od Rasinske ulice, između k.p. br. 851 i k.p. br. 853, ide celom dužinom k.p. br. 852, nastavlja se delom duž k.p. br. 3271, ulica se završava između k.p. br. 752 i k.p. br. 733/1, sve u KO Ribari.

Ulica Kosovska
Počinje na granici sa naseljenim mestom Milentija, između k.p. br. 196 (KO Ribari) i k.p. br. 216 (KO Milentija), ide delom duž k.p. br. 3281, nastavlja se delom duž k.p. br. 3269, skreće i ide delom duž k.p. br. 3270, ulica se završava između k.p. br. 697 i k.p. br. 639, sve u KO Ribari. Napomena: Ulica ide delom duž granice sa naseljenim mestom Milentija.

Ulica Svetog Luke
Počinje od Kosovske ulice, između k.p. br. 187 i k.p. br. 220/2, ide delom duž k.p. br. 3269, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 250, ulica se završava između k.p. br. 254 i k.p. br. 2138 (KO Donji Vratari), sve u ko Ribari. Napomena: Ulica je delom zajednička sa naseljenim mestom Donji Vratari.

Ulica Miluna Krpića - Rođen 18.02.1921. godine. Poginuo na Sremskom frontu 16.04.1945. godine
Počinje od Kosovske ulice, između k.p. br. 475 i k.p. br. 438, ide delom duž k.p. br. 472, ulica se završava između k.p. br. 535 i k.p. br. 453/3, sve u KO Ribari.

Ulica Dačković Obrena - Rođen 1884. godine, stradao kao vojnik u Prvom balkanskom ratu, u 28. godini života, u borbi kod Merdara.
Počinje od Kosovske ulice, na k.p. br. 639, prelazi preko k.p. br. 640/1, k.p. br. 643, k.p. br. 644, k.p. br. 647, k.p. br. 666, k.p. br. 665, nastavlja se delom duž k.p. br. 3269, skreće i ide delom duž k.p. br. 610, prelazi preko k.p. br. 613, k.p. br. 605, k.p. br. 276, k.p. br. 277, k.p. br. 278, k.p. br. 327, ulica se završava na k.p. br. 326, sve u KO Ribari.

Zaselak Kozići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2175, k.p. br. 2169, k.p. br. 2161, k.p. br. 2182, k.p. br. 2181, k.p. br. 2170 i k.p. br. 2165, sve u KO Ribari.

Zaselak Vučkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2072, k.p. br. 2067/2, k.p. br. 2067/1, k.p. br. 2067/3, k.p. br. 2272 i k.p. br. 2271, sve u KO Ribari.

Zaselak Moskovljevići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 1964, k.p. br. 1965, k.p. br. 1957, k.p. br. 1963/1 i k.p. br. 1958, sve u KO Ribari.

Zaselak Orlovica - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 2886/2, k.p. br. 2886/3, k.p. br. 2890, k.p. br. 2890/1, k.p. br. 2886/1 i k.p. br. 2891/3, sve u KO Ribari.

Naseljeno mesto Stanulovići
Ulica Kamenička
Počinje na k.p. br. 282, prelazi preko k.p. br. 285/1, k.p. br. 285/3, k.p. br. 285/4, nastavlja se delom duž k.p. br. 1188, prelazi preko k.p. br. 227/3, k.p. br. 317, nastavlja se delom duž k.p. br. 1188, prelazi preko k.p. br. 475, k.p. br. 311, k.p. br. 314, k.p. br. 315, k.p. br. 345/1, nastavlja se delom duž k.p. br. 1187, prelazipreko i završava se na k.p. br. 55, sve u KO Stanulovići.

Ulica Hercegovačka
Počinje od Kameničke ulice, na k.p. br. 270/2, prelazi preko k.p. br. 271, k.p. br. 272, k.p. br. 1/1, k.p. br. 185, k.p. br. 184, k.p. br. 276, k.p. br. 277, k.p. br.279, k.p. br. 55, nastavlja se delom duž k.p. br. 1186, ulica se završava između k.p. br. 118 i k.p. br. 54, sve u KO Stanulovići.

Zaselak Jovanovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvta k.p. br. 854, k.p. br. 856, k.p. br. 858, k.p. br. 859, k.p. br. 863, k.p. br. 855, sve u KO Stanulovići.

Zaselak Trešnjica - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 936, u KO Stanulovići.

Zaselak Kovilovica - Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 535, k.p. br. 534, k.p. br. 531, k.p. br. 300, k.p. br. 299, k.p. br. 302, k.p. br. 303, k.p. br. 517, k.p. br. 515, k.p. br. 512, k.p. br. 305 sa susednim katastarskim parcelama, sve u KO Stnulovići.

Naseljeno mesto Strojinci
Ulica Gorana Raičevića - Sportista, rođen 1963. godine. Poginuo u ratu na Kosovu i Metohiji, 06. maja 1999. godine.
Počinje na granici sa naseljenim mestom Kovioci, između k.p. br. 783 i k.p. br. 787, ide celom dužinom k.p. br. 3020, nastavlja se duž granice sa naseljenim mestom Igroš, delom duž k.p. br. 3035, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 4756 (KO Igroš), prelazi preko k.p. br. 4848/1 (KO Igroš) i k.p. br. 4849 (KO Igroš), nastavlja se delom duž k.p. br. 3036, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Lepenac, ostalo u KO Strojinci. Napomena: Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Svetosavska
Počinje od ulice Gorana Raičevića, između k.p. br. 1526 i k.p. br. 1016, ide celom dužinom k.p. br. 1528, nastavlja se delom duž k.p. br. 3026, ulica se završava između k.p. br. 211 i k.p. br. 849, sve u KO Strojinci.

Ulica Đurđevdanska
Počinje od Svetosavske ulice, između k.p. br. 2066 i k.p. br. 2067, ide delom duž k.p. br. 2077, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 2042, prelazipreko k.p. br. 2040, k.p. br. 2039, k.p. br. 2026/1, k.p. br. 2021, k.p. br. 2013, nastavlja se delom duž k.p. br. 2012,skreće i ide delom duž k.p. br. 3027, ulica se završava na k.p. br. 2816, sve u KO Strojinci.

Ulica 24. novembra - Sveti mučenik Mina, seoska slava.
Počinje od Đurđevdanske ulice, između k.p. br. 2029 i k.p. br. 2162, ide delom duž k.p. br. 3027, skreće i ide delom duž k.p. br. 3030, ulica se završava između k.p. br. 2843 i k.p. br. 2858, sve u KO Strojinci.

Ulica Lovačka
Počinje od ulice Gorana Raičevića, između k.p. br. 1732 i k.p. br. 1684/1, ide delom duž k.p. br. 3024, nastavlja se delom duž k.p. br. 1752, ulica se završava između k.p. br. 1792 i k.p. br. 1750, sve u KO Strojinci.

Ulica 14. novembra - Sveti Kozma i Damjan – Vračevi, seoska slava.
Počinje od ulice Gorana Raičevića, između k.p. br. 2402/3 i k.p. br. 1802, ide delom duž k.p. br. 1832, ulica se završava između k.p. br. 2352 i k.p. br. 1831, sve u KO Strojinci.

Ulica 16. Novembra - Obnavljanje hrama Svetog velikomučenika Georgija – Đurđic, seoska slava.
Počinje od ulice Gorana Raičevića, između k.p. br. 2422/2 i k.p. br. 2422/1, ide delom duž k.p. br. 2387, skreće i ide delom duž k.p. br. 2357/5, ulica se završava između k.p. br. 2355/2 i k.p. br. 2356/8, sve u KO Strojinci.

Ulica Voćarska
Počinje od ulice Gorana Raičevića, između k.p. br. 1249 i k.p. br. 1221, ide celom dužinom k.p. br. 1199/2, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Igroš, između k.p. br. 1204/2 i k.p. br. 1233/3, sve u KO Strojinci.

Ulica Kralja Milutina
Počinje na granici sa naseljenim mestom Dupci, između k.p. br. 2787 (KO Strojinci) i k.p. br. 1632/1 (KO Dupci), ide delom duž k.p. br. 3038, ulica se završava između k.p. br. 2744 (KO Strojinci) i k.p. br. 1529/2 (KO Dupci). Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Dupci.

Ulica 26. jula - Sabor Svetog arhangela Gavrila, seoska slava.
Počinje od predložene ulice broj 9, između k.p. br. 2755 i k.p. br. 2775/1, ide delom duž k.p. br. 2760, ulica se završava između k.p. br. 2754 i k.p. br. 2759/1, sve u KO Strojinci.

Ulica Milice Kostić - Rođena 1956. godine. Tragično nastradala 1974. godine, skokom sa 11-og sprata zgrade u Kruševcu, bežeći od petorice mladića, koji su pokušali da je siluju.
Ulica počinje na granici sa naseljenim mestom Kovioci, između k.p. br. 1146 (KO Dupci) i k.p. br. 817/5 (KO Strojinci), ide delom duž k.p. br. 3022, skreće i ide celom dužinom k.p. br. 3040, pored granice sa naseljenim mestom Dupci, ulica se završava između k.p. br. 2973 (KO Strojinci) i k.p. br. 2593 (KO Dupci). Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Dupci.

Ulica Prvomajska
Počinje na granici sa naseljenim mestom Zlatari, između k.p. br. 140 i k.p. br. 142/1, ide celom dužinom k.p. br. 3010, ulica se završava između k.p. br. 100 i k.p. br. 62/12, sve u KO Strojinci.

Ulica Vinogradarska
Počinje od Prvomajske ulice, između k.p. br. 100 (KO Strojinic) i k.p. br. 1391 (KO Žilinci), ide delom duž k.p. br. 3031 (KO Strojinci), ulica se završava između k.p. br. 104/1 (KO Strojinci) i k.p. br. 1401 (KOŽilinci). Napomena:Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Žilinci.

Naseljeno mesto Sudimlja
Ulica Toplička
Počinje od granice sa naseljenim mestom Donje Leviće, između k.p. br. 145 i k.p. br. 1497, ide celom dužinom k.p. br. 1502, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1503 i celom dužinom k.p. br. 1258, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Iričići, između k.p. br. 1255 i k.p. br. 1500, sve u KO Sudimlja.
Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestima Iričići i Donje Leviće.

Ulica Kralja Petra
Počinje od Topličke ulice, na k.p. br. 1258, prelazi preko k.p. br. 1261, k.p. br. 1260, ide delom duž k.p. br. 1263, nastavlja se delom duž k.p. br. 1505, mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele, ulica se završava izmeđuk.p. br. 1132 i k.p. br. 308, sve u KO Sudimlja.

Ulica Ilije Birčanina
Počinje od ulice kralja Petra, na k.p. br. 1303, prelazi preko k.p. br. 1277, nastavlja se delom duž k.p. br. 1511, ulica se završava između k.p. br. 1089 i k.p. br. 1362, sve u KO Sudimlja.

Ulica Malinarska
Počinje od ulice kralja Petra, između k.p. br. 308 i k.p. br. 1118, ide delom duž k.p. br. 1506, skreće i ide delom duž k.p. br. 1509, nastavlja se delom duž k.p. br. 859, ulica se završava između k.p. br. 864 i k.p. br. 849/1, sve u KO Sudimlja.

Ulica Miroslava Antića
Počinje od Malinarske ulice, na k.p. br. 487, prelazi preko k.p. br. 490, k.p. br. 586, k.p. br. 598, k.p. br. 599, k.p. br. 1041, ulica se završava na k.p. br. 1035, sve u KO Sudimlja.

Ulica Ostroška
Počinje od Malinarske ulice, između k.p. br. 450 i k.p. br. 619, ide delom duž k.p. br. 1506, ulica se završava između k.p. br. 659 i k.p. br. 419, sve u KO Sudimlja.

Ulica Ivana Ribara
Počinje od Topličke ulice, na k.p. br. 93, prelazi preko k.p. br. 123, k.p. br. 120, k.p. br. 108, k.p. br. 107, ide delom duž k.p. br. 1501, mestimično prelazeći na susedne katastarske parcele, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 45, ulica se završava na k.p. br. 1501, između k.p. br. 44 i k.p. br. 37, sve u KO Sudimlja.

Zaselak Isailovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 757, k.p. br. 759 i k.p. br. 760, sve u KO Sudimlja.

Zaselak Pavlovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 773, k.p. br. 774 i k.p. br. 773, sve u KO Sudimlja.

Zaselak Nedeljkovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 785, k.p. br. 790, k.p. br. 793, k.p. br. 796 i k.p. br. 768, sve u KO Sudimlja.

Naseljeno mesto Tršanovci
Ulica Kruševačka
Ulica počinje od granice sa naseljenim mestom Brus, između k.p. br. 1140/3 i k.p. br. 1393, ide celom dužinom k.p. br. 2135/1, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 2136, ulica se završava na granici sa naseljenim mestom Lepenac, između k.p. br. 1999/2 i k.p. br. 1877, sve u KO Tršanovci.
Napomena: Ulica prolazi kroz više naseljenih mesta.

Ulica Tome Živančevića (1886-1962) - Učesnik Prvog svetskog rata, solunski borac.
Ulicapočinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1947/2 i k.p. br. 1499/1, ide delom duž k.p. br. 2151, ulica se završava između k.p. br. 1628 i k.p. br. 1907, sve u KO Tršanovci.

Ulica Voćarska
Ulica počinje od ulice Tome Živančevića, između k.p. br. 1507/3 i k.p. br. 1591, ide delom duž k.p. br. 1590, ulica se završava između k.p. br. 1522 i k.p. br. 1589/2, sve u KO Tršanovci.

Ulica Gorana Boškovića (1971-1999) - Učesnik rata 1999. godine, poginuo na Kosovu.
Ulica počinje od Kruševačke ulice, na k.p. br. 1533/2, nastavlja se celom dužinom k.p. br. 1536/4, ulica se završava na k.p. br. 1536/3, sve u KO Tršanovci.

Ulica Nićifora Cincarevića - Otac sedam solunskih boraca koji su poginuli na Solunskom frontu. Umro 1919. godine.
Ulica počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1350/1 i k.p. br. 2130, ide celom dužinom k.p. br. 1352, nastavlja se delom duž k.p. br. 2130, ide delom duž k.p. br. 1565, nastavlja se delom duž k.p. br. 1024/8, ulica se završava između k.p. br. 1001 i k.p. br. 1035, sve u KO Tršanovci.

Ulica Milana Stankovića (1899-1916) Solunski borac poginuo u sedamnaestoj godini života, 5. januara 1916. godine, u Ohridu.
Ulica počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1128 i k.p. br. 1391, ide delom duž k.p. br. 1392, ulica se završava između k.p. br. 1043 i k.p. br. 1371/10, sve u KO Tršanovci.

Ulica Brđanska
Ulica počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1437 i k.p. br. 1439, ide celom dužinom k.p. br. 1438, prelazi prekok.p. br. 2128, nastavlja se pored granice sa naseljenim mestom Drenova, i ide celom dužinom k.p. br. 2076/2, prelazi preko k.p. br. 2080/3, delom duž k.p. br. 2087, ulica se završava između k.p. br. 2082 i k.p. br. 2084, sve u KO Tršanovci.

Ulica Živojina Pavličevića (1876-1915) Učesnik Prvog svetskog rata, solunski borac.
Ulica počinje od Kruševačke ulice, između k.p. br. 1877 i k.p. br. 331 (KO Lepenac), ide delom duž k.p. br. 2131 (k.p. br. potok), ulica se završava između k.p. br. 1815/3 i k.p. br. 1834, sve u KO Tršanovci.
Napomena: Ulica je zajednička sa naseljenim mestom Lepenac.

Zaselak Jelići - Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvata k.p. br. 841, k.p. br. 814, k.p. br. 827, k.p. br. 819/1, k.p. br. 1710, k.p. br. 1738, k.p. br. 1739, k.p. br. 1729, k.p. br. 1713 i k.p. br. 1709, sve u KO Tršanovci.

Zaselak Pavličevići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 883, k.p. br. 723, k.p. br. 717, k.p. br. 716 i k.p. br. 729, sve u KO Tršanovci.

Zaselak Kovačevići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 680, k.p. br. 696, k.p. br. 697/2, k.p. br. 697/1, k.p. br. 939, k.p. br. 951/6, k.p. br. 951/4, k.p. br. 682/2, k.p. br. 931 i k.p. br. 932/3, sve u KO Tršanovci.

Zaselak Vukojičići - Najbrojnija porodica.Zaselak obuhvata k.p. br. 308, k.p. br. 306 i k.p. br. 307, sve u KO Tršanovci.
Napomena:Zaselakje zajednički sa susednim naseljenim mestom Igroš.

Zaselak Jovanovići - Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 211, k.p. br. 212 i k.p. br. 213, sve u KO Tršanovci.

Zaselak Uroševići
- Najbrojnija porodica.
Zaselak obuhvata k.p. br. 512,k.p. br. 513, k.p. br. 502, k.p. br. 648, k.p. br. 507, k.p. br. 496, k.p. br. 495, k.p. br. 543, k.p. br. 647 i k.p. br. 648, sve u KO Tršanovci.

Zaselak Radevac
- Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 561, k.p. br. 560, k.p. br.559, k.p. br. 556/3 i k.p. br. 562, sve u KO Tršanovci. Napomena: Zaselak je zajednički sa susednim naseljenim mestom Mala Grabovnica.

Naseljeno mesto Čokotar
Ulica Jovanova

Počinje između k.p. br. 164 i k.p. br. 412, ide celom dužinom k.p. br. 468, ulica se završava između k.p. br. 252 i k.p. br. 254, sve u KO Čokotar.

Ulica Dinarska

Počinje od gospodar Jovanove ulice, između k.p. br. 203 i k.p. br. 234, ide delom duž k.p. br. 233, skreće i završava se na k.p. br. 215, sve u KO Čokotar.
Zaselak Plac
- Katastarski naziv potesa.
Zaselak obuhvata k.p. br. 34, k.p. br. 87, k.p. br. 90, k.p. br. 91 sa susednim katastarkim parcelama, sve u KO Čokotar.

Naseljeno mesto Šošiće
Ulica Duška Radovića

Počinje na k.p. br. 192, prelazi preko k.p. br. 212, k.p. br. 213, k.p. br. 234/1, k.p. br. 255, k.p. br. 258, k.p. br. 245, k.p. br. 261, nastavlja se delom duž k.p. br. 1403, prelazi preko k.p. br. 1126 ik.p. br. 1127/1, ide delom duž k.p. br. 1402, ulica se završava između k.p. br. 1164 i k.p. br. 1142/1, sve u KO Šošiće.

Ulica Toplička
Počinje od ulice Duška Radovića, na k.p. br. 192, prelazi preko k.p. br. 194, k.p. br. 356, nastavlja se delom duž k.p. br. 1403, skreće i ide delom duž k.p. br. 1107, prelazi preko k.p. br. 1097, ulica se završava na k.p. br. 1092, sve u KO Šošiće.

Ulica Sremska
Počinje od Topličke ulice, na k.p. br. 307, prelazi preko k.p. br. 1046/1, k.p. br. 1070, ide delom duž k.p. br. 1062, ulica se završava između k.p. br. 1063/6 i k.p. br. 1029, sve u KO Šošiće.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju da važe Odluka o određivanju i obeležavanju naziva ulica i trgova i obeležavanju objekata na području opštine Brus („Međuopštinski službeni list Kruševac“, broj 2/81), Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju i obeležavanju naziva ulica i trgova i obeležavanju objekata na području opštine Brus ("Službeni list opštine Brus“, broj 2/90 ), Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova na području grada Brusa ("Službeni list opštine Brus“, broj 6/96 ), i svi ostali akti o imanovanju ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Brus.

Ova Odluka stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Brus“.
N.Miljković, izvor:Službeni list opštine Brus


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE