OpstinaBrus0316

Brus 02.05.2022. Opštinsko veće opštine Brus na sednici održanoj 13. aprila 2022. godine donelo je rešenje o postavljanju novog Opštinskog pravobranioca.

Na pomenutoj sednici za Opštinskog pravobranioca opštine Brus na period od 5 godina postavljen je Branko Luković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Kako je navedeno na zvaničnom sajtu Opštine Brus opštinsko pravobranilaštvo obavlja sledeće poslove:

Opštinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Brus.

Opštinsko pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa opštine Brus i njenih organa i organizacija koje nemaju svojstvo pravnih lica, u svojstvu zakonskog zastupnika.

Opštinsko pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Brus, kao i svih drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu opštine Brus, u svojstvu punomoćnika.

Kada u istom postupku učestvuju stranke sa suprostavljenim interesom, a jedna od tih stranaka je opština Brus, Opštinsko pravobranilaštvo će zastupati opštinu Brus.

Opštinsko pravobranilaštvo prilikom zaključivanja ugovora koje zaključuje opština Brus, daje pravna mišljenja na ispunjenost zakonom propisanih uslova u vezi sa pojedinačnim ugovorom.

Opštinsko pravobranilaštvo može davati mišljenja u vezi sa pravnim pitanjima koja su od značaja za rad, postupanje i odlučivanje organa i organizacija gradske opštine, a odnose se na sprečavanje štetnih imovinsko-pravnih posledica, koje mogu nastati za organe i organizacije i to na inicijativu tih organa i organizacija.

Opština Brus nije imala opštinskog pravobranioca od 31. avgusta 2021. godine kada je Opštinsko veće opštine Brus usvojilo pisanu ostavku tadašnjeg pravobranioca - više na linku OVDE

izvor:brus.ls.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE