OpstinaBrus0316

Brus 09.05.2022. Danas su otvorena tri poziva za zapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji opštine Brus u 2022. godini:
- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih
- Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje
- Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica

- JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH U 2022. GODINI
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Kruševac (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • mladi do 30 godina starosti – bez završenog srednjeg obrazovanja, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama,
 • stariji od 50 godina,
 • Romi,
 • osobe sa invaliditetom,
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
 • nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci,
 • žrtve porodičnog nasilja.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mestu rada lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:

 • 250.000,00 dinara po licu, odnosno 300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.08.2022. godine.


- JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2022. GODINI

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

 Sredstva dodeljena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 09.06.2022. godine.


- JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022. GODINI

Javni radovi na kojima se radno angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih i nezaposleni u stanju socijalne potrebe, realizuju se u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu javnog konkursa.

Javni radovi se organizuju na području onih jedinica lokalne samouprave, koje prema stepenu razvijenosti utvrđenom u skladu sa posebnim propisom Vlade pripadaju:

 1. trećoj grupi (u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka) i
 2. četvrtoj grupi (stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka) i devastiranim područjima (stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka).

Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova ukoliko uključi nezaposlena lica iz sledećih kategorija:

 1. radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
 2. Romi,
 3. lica bez završene srednje škole,
 4. lica koja posao traže duže od 18 meseci,
 5. osobe sa invaliditetom.

Prioritet za uključivanje u meru imaju lica iz navedenih kategorija koja se prvi put angažuju na javnim radovima. Pre uključivanja u meru, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Na javnim radovima se radno angažuje najmanje 5 (pet) nezaposlenih lica. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalne zaštite i humanitarnog rada,
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na Javnom konkursu je 20.05.2022. godine.

Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Detalnjije informacije o uslovima za podnošenje zahteva na raspisane konkurse možete pogledati na zvaničnoj internet stranici Opštine Brus.
izvor:brus.ls.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE