SOBrus sednica250923c

U ponedeljak 25. septembra 2023. godine održana je sednica Skupštine optine Brus na kojoj su odbornici usvojili Drugi rebalans budžeta optine Brus za 2023. godinu.

Na početku sednice, osim predloženog Dnevnoig reda, bilo je i predloga za dopunu pa su odbornici raspravljali i odlučivali o ukupno 27. tačaka:

Usvajanje Dnevnog reda sa predloženim dopunskim tačkama:

Usvajanje Drugog rebalansa budžeta Opštine Brus za 2023. godinu:

O obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Brus:

O predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine sa Republike Srbije u javnu svojinu opštine Brus, broj 463-36/2023-1 od 15.09.2023. godine.

O predlogu za davanje novčane pomoći Crkvenoj opštini Žarevo.

Set tačaka na vezano za rad i funkcionisanje PU Pahuljice Brus

O davanju saglasnosti na Rešenje Opštinskog veća opštine Brus, broj 350-156/2023-I od 31.08.2023. godine

O usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Brus za 2022. godinu

O imenovanjima i izboru VD direktora Too Brus

O dopunskim tačkama Dnevnog reda sednice SO Brus

Odbornička pitanja


I da sumiramo
- na sednici SO Brus održanoj 25. septembra 2023. godine:

 1. Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 26. sednice Skupštine opštine Brus održane 17.08.2023. godine.
 2. Doneta je Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2023. godine.
 3. Doneta je Odluka o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Brus.
 4. Doneta je Odluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine sa Republike Srbije u javnu svojinu opštine Brus, broj 463-36/2023-1 od 15.09.2023. godine.
 5. Doneto je Rešenje o davanju novčane pomoći Crkvenoj opštini Žarevo.
 6. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti PU „Pahuljice“ Brus za utvrđivanje većeg, odnosno manjeg broja dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu.
 7. Donet je Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada PU „Pahuljice“ Brus za 2022/2023, broj 023-16/2023-I od 15.09.2023. godine.
 8. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Pahuljice“ Brus za 2023/2024, broj 023-15/2023-1 od 15.09.2023. godine.
 9. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju Aneksa I Razvojnog plana PU „Pahuljice" Brus za period 2021-2025. godinu, broj 60-7/2023-1 od 15.09.2023. godine.
 10. Doneta je Odluka o mreži javne predškolske ustanove na teritoriji opštine Brus, broj 060-9/2023-1 od 15.09.2023. godine.
 11. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku zaštite i bezbednosti dece PU „Pahuljice“ Brus, broj 060-8/2023-І od 15.09.2023. godine.
 12. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje Opštinskog veća opštine Brus, broj 350-156/2023-I od 31.08.2023. godine, sa ispravkom tehničke greške i to: u obrazloženju stav 1. umesto „LANS 2015“, treba da stoji „LANS 2105".
 13. Donet je Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Brus za 2022. godinu.
 14. Doneta je izmena Rešenja o imenovanju Upravnog odbora PU „Pahuljice“ Brus.
 15. Doneta je izmena Rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja.
 16. Doneto je Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Branko Radičević" u Razbojni.
 17. Doneto je Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Brus.
 18. Doneto je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Brus.
 19. Doneta je Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Brus.
 20. Doneta je Odluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine sa Republike Srbije u javnu svojinu opštine Brus i to:kat. parc. br. 1079, 1084 i 84/11 sve KO Brzeće.
 21. Doneto je Rešenje o davanju novčane pomoći Petru Todoroviću iz Lepenca.
 22. Doneto je Rešenja o razrešenju Gorana Minića iz Brusa dužnosti predsednika Nadzornog odbora Narodne biblioteke Brus.
 23. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na usklađeni finansijski plan Doma zdravlja Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2023. godinu.
 24. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na usklađeni finansijski plan Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2023. godinu.
 25. Doneto je Rešenje o davanju novčane pomoći Miloradu Ristiću iz Lepenca.
 26. Doneta je Odluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine sa Republike Srbije u javnu svojinu opštine Brus
 27. Odbornička pitanja.

Video snimak sednice u celini:


Nadamo se
da ovaj put neće biti preuzimanja snimaka bez odobrenja i postavljanja na društvenim mrežama  - više na linku OVDE
Nenad Miljković


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE