Brus zgradaOpstine1221a

Predsednica opštine Brus prof. dr Valentina Milosavljević podnela je ostavku na funkciju 29. septembra 2023. godine, po završetku sednice Skupštine opštine Brus koja je sazvana po hitnom postupku a na kojoj je pokušana njena smena.

"Predsednica opštine Brus prof. dr Valentina Milosavljević podnela je ostavku na funkciju predsednika opštine Brus dana 29. septembra 2023. godine. Ostavka je podneta nakon održane sednice Skupštine opštine Brus iz ličnih razloga." - stoji u odgovoru sekretara Skupštine opštine Brus Andrije Nestorovića, dat na Zahtev za informacije od javnog značaja upućen 03. oktobra.

Podsetićemo da je 29. septembra 2023. godine održana sednica Skupštine opštine Brus po hitnom postupku na kojij je pokušana smena predsednice opštine prof. dr Valentine Milosavljević

U Statutu opštine Brus opisano je koje su aktivnosti u slučaju pokušaja smene predsednika opštine ili podnošenja ostavke predsednika opštine:

Razrešenje i ostavka predsednika Opštine

Član 71.

Predsednik Opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na obrazložen predlog najmanje trećine odbornika, na isti način na koji je izabran.

O predlogu za razrešenje predsednika Opštine mora se raspravljati i odlučivati u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga predsedniku Skupštine opštine, uz primenu minimalnog roka za sazivanje sednice iz člana 42. st. 3. i 5. ovog Statuta. Ako Skupština ne razreši predsednika Opštine, odbornici koji su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti razrešenje predsednika Opštine pre isteka roka od šest meseci od odbijanja prethodnog predloga. Predsednik opštine može podneti ostavku. O podnetoj ostavci predsednika Opštine, predsednik Skupštine opštine obaveštava odbornike na početku prve naredne sednice Skupštine.

Dejstvo razrešenja i ostavke predsednika Opštine

Član 72.

Razrešenjem, odnosno ostavkom predsednika Opštine prestaje mandat zamenika predsednika Opštine i Opštinskog veća.

Razrešenje i ostavka zamenika predsednika Opštine, odnosno člana Opštinskog veća

Član 73.

Zamenik predsednika Opštine, odnosno član Opštinskog veća, može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na predlog predsednika Opštine ili najmanje jedne trećine odbornika, na isti način na koji je izabran. Predsednik Opštine je dužan da istovremeno sa predlogom za razrešenje zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, Skupštini opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, koja istovremeno donosi odluku o razrešenju i o izboru. U slučaju da Skupština opštine razreši zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća na predlog jedne trećine odbornika, predsednik opštine je dužan da na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika Opštine, odnosno člana Opštinskog veća. O podnetoj ostavci zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, predsednik Skupštine opštine obaveštava odbornike na početku prve naredne sednice Skupštine opštine. U slučaju iz stava 4. ovog člana, predsednik Opštine je dužan da na narednoj sednici Skupštine opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika Opštine, odnosno člana Opštinskog veća.

Vršenje tekućih poslova po prestanku mandata zbog razrešenja ili ostavke

Član 74.

Predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine ili član Opštinskog veća koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog predsednika Opštine, zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća.

Prestanak mandata izvršnih organa Opštine zbog prestanka mandata Skupštine

Član 75.

Prestankom mandata Skupštine opštine prestaje mandat predsedniku Opštine i Opštinskom veću, s tim da oni vrše tekuće poslove iz svoje nadležnosti do stupanja na dužnost novog predsednika Opštine i Opštinskog veća, odnosno predsednika i članova privremenog organa ako je Skupštini mandat prestao zbog raspuštanja Skupštine.

U slučaju da predsednik opštine podnese ostavku, Skupština opštine ima 30 dana da izabere novog predsednika opštine. Ukoliko to ne učini u predviđenom roku sledi raspuštanje Skupštine opštine i raspisivanje lokalnih izbora s tim da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 45 ni više od 60 dana. Do konstituisanja nove skupštine opštine i izbora izvršnih organa poslove će obavljat privremeni organ koji imenuje Vlada Republike Srbije.
N.Miljković


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE