Brus zgradaOpstine

Opština Brus objavila poziv za podnošenje Ponuda za javnu nabavku - Radovi na uređenju - izvođenju saobraćajnica, parkinga i trotoara, a sve u funkciji višeporodičnog  stambenog objekta na k.p. br. 696/11 KO Brus.

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“.

Ponudu dostaviti na adresu:   Opštinska  uprav a  Brus,   ul.  Kralja  Petra   Prvog  br. 120,  37220  Brus   , sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku male vrednosti radova br.2 - Radovi na uređenju - izvođenju saobraćajnica, parkinga i trotoara, a sve u funkciji višeporodičnog  stambenog objekta na k.p. br. 696/11 KO Brus – NE OTVARATI".  Na  poleđini  koverte  naznačiti  naziv  ponuđača,  adresu,  telefon  i osobu za kontakt.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane ponuđača do 25.10.2018. godine, do 14:30 časova.

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 25.10.2018. godine sa početkom u 15.00 časova u prostorijama na adresi naručioca  Opštinska  uprava  Brus, (prizemlje,  kancelari ja  br. 12) u  ul.   Kralja   Petra   Prvog  br. 120, 37220 Brus  .   
Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice, aktivno mogu učestvovati samo zakonski zastupnici i ovlašćeni predstavnici ponuđača.
Kontakt lice: Boban Simić, predsednik Komisije za sprovođenje javne nabavke
T: +38137826840   E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poziv možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Milca. 175898769
Moze li nam neko reci,o kom viseporodicnom objektu se radi? I zbog cega ponude slati do 25.oktobra kada radovi uveliko teku vec par dana? Ima li logike? Ili zmurimo svi pred kriminalom! I o cijem trosku se sad radovi obavljaju?
| 2 0
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE