SOBrus32 1

Trideset drugu sednicu Skupštine opštine Brus, koja je održana 17. novembra 2015.godine obeležio je obiman Dnevni red a sve predložene tačke odbornici su usvojili većinom glasova.
Na ovoj sednici SO Brus usvojene su sledeće tačke Dnevnog reda:

SOBrus32 2
- Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Brus za   period januar - septembar 2015. godine
- Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada PU „Pahuljice" Brus za školsku 2014/15 godinu
- Godišnji plan rada PU „Pahuljice" Brus za školsku 2015/16 godinu
- Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji opštine Brus
- Izmena Odluke o opštinskoj upravi opštine Brus
- Odluka o stavljanju van snage dela Plana generalne regulacije Brzeće
- Odluka o stavljanju van snage dela Plana detaljne regulacije lokaliteta „Srebrnac" na Kopaoniku
- Odluka o izmeni odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Brus
- Odluka o izmenama odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Brus neposrednom pogodbom
- Odluka o finansiranju i sufinansiranju Projekata-programa rada udruženja
- Odluka o nabavci novog putničkog vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - Policijske stanice Brus
- Odluka o usvajanju evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou
- Statut Centra za socijalni rad Brus
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus u korist Veterinarske stanice D.O.O. Brus iz Brusa
- Usklađen finansijski plan predsednika opštine Brus i Opštinskog veća opštine Brus za 2015. godinu sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu


- Usklađen finansijski plan Skupštine opštine Brus za 2015. godinu sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu
- Usklađen finansijski plan Opštinske uprave opštine Brus za 2015. godinu sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu
- Uskalđen finansijski plan Štaba za vanredne situacije opštine Brus za 2015. godinu sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu
- Usklađen finansijski plan Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015. godinu sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu
- Usklađen Program poslovanja JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus za 2015. godinu sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu
- Izmena Investicionog programa i finansijskor plana JKP „Rasina" Brus za 2015. godinu
- Usklađen finansijski plan Narodne biblioteke Brus za 2015. godinu sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu 
- Usklađen finansijski plan Srednje škole Brus za 2015. godinu sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu
- Finansijski plan OŠ „Prvi Maj" Vlajkovci za 2015. godinu sa Odlukom o budžetu opštine Brus za 2015. godinu
- Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Brus
- Rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja Brus
- Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole „Prvi Maj" Vlajkovci
- Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole u Brusu
- Rešenje o razrešenju i imenovanju UO PU „Pahuljice" Brus
- Rešenje o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Brus
- Rešenje o razrešenju i imenovanju člana UO ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar" Brus
- Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Brus neposrednom pogodbom radi izgradnje javne saobraćajnice - ulice Beogradske u Drtevcima u skladu sa PGR-om Brusa
- Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Brus neposrednom pogodbom radi izgradnje javne saobraćajnice - ulice Nikole Tesle u Drtevcima u skladu sa PGR-om Brusa
- Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Brus neposrednom pogodbom kat. parcela u Banjskom parku u Brusu u skladu sa PGR-om Brusa
- Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Brus neposrednom pogodbom radi izgradnje javne saobraćajnice - Drenovački put u Drtevcima u skladu sa PGR-om Brusa
- Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini opštine Brus
- Odluka o formiranju Komisije i preduzimanju drugih mera na sanaciji klizišta u zaseoku „Stojići" u Lepencu i zaseoku „Lazići" u Koviocima
- Plan i programa rada ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Brus
- Usklađen finansijski plan PU „Pahuljice" Brus
- Izmena Odluke o finansijskoj podršci i drugim olakšicama porodici sa decom na teritoriji opštine Brus
- Izmena Odluke o određivanju nosioca prava za nabavku dobara i vršenja usluga na teritoriji opštine Brus
- Formirana Radna grupa za izradu plana razvoja sporta na teritoriji opštine Brus u periodu 2016-2018. godina 
- Odbornička pitanja 


Izvor:inmedija.net


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE