DEČIJI DODATAKostvaruje jedan od roditelja odnosno staratelja, hranitelja koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno je osiguran preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo četvoro dece pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva.

 • Deca za koju se ostvaruje pravo ne mogu biti starija od 19 godina i moraju se redovno školovati u školama koje su u sistemu škola Republike Srbije.
 • Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu posedovati nepokretnosti osim odgovarajućeg stambenog prostora u kome žive koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva uvećane za još jednu sobu.
 • Podnosilac zahteva i članovi domaćinstva mogu posedovati poljoprivredno zemljište koje ne prelazi dva hektara po članu domaćinstva.
 • Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu posedovati novčana i druga likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

Od uticaja na ostvarivanje prava na dečiji dodatak su prihodi ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva.

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.01.2013. godine

Državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-92/2013-12 od 15.01.2013. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), čl. 23, 24, 25. i 26. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10); ovlašćenja Ministra broj 021-02-25/12-05; 021-02-28/12-05; 021-02-29/12-05 od 17.08.2012. godine i 021-01-93/12-05 od 5.11.2012. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

1)

NOMINALNI IZNOSI PRAVA I VISINA CENZUSA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. januara 2013. godine 
 
 
 
za prvo dete - jednokratno 
35.045,28
 
 
za drugo dete - 137.040,25 u 24 rate 
Rata - 5.710,01
 
 
za treće dete - 246.661,18 u 24 rate 
Rata - 10.277,55
 
 
za četvrto dete - 328.878,11 u 24 rate 
Rata - 13.703,25
 
2) 
DEČIJI DODATAK za decembar 2012. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.449,38
3.184,17
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2012. 
4.418,55
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.1.2013. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
7.730,28
9.276,34
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,35 
2,82 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
5,49 
6,58 
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   - 
za smeštaj jednog deteta 
13.778,38
 
   - 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.479,00
 

2) Nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS; pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu 7,5% prosečne zarade u Republici Srbiji i cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."

izvor cekos.rs

Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosi se u opštinskoj – gradskoj službi dečije zaštite u mestu prebivališta roditelja i uz njega se prilažu sledeća dokumenta:

 • fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 • fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
 • fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
 • fotokopije overene zdravstvene knjižice podnosioca zahteva;
 • potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva;
 • potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
 • poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva;
 • dokaz o nezaposlenosti (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje i fotokopija radne knjižice);
 • školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvreda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 • dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.);
 • fotokopija kartice tekućeg računa.

Ako je potrebno, radi dokazivanja posebnog statusa, prilažu se i:

 • akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
 • akt o produženju roditeljskog prava;
 • dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja ( izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, presuda o razvodu braka, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove),
 • dokazi o starateljstvu, hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva).

Isplata dečijeg dodatka je na tekući račun Poštanske štedionice a korisnicima koji ga nemaju službenim putem otvara se poseban račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu.

Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od godinu dana. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.
Izvor: roditelj.org

ost


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE