Krusevac BrusONLINE

Kruševac,06.05.2020. Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga pruža pomoć u realizaciji Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Privrednicima Rasinskog okruga i grada Kruševca je dobro poznata činjenica da zaposleni u Agenciji za regionalni razvoj Rasinskog okruga maksimalno daju svoj doprinos u relaizaciji svih programa podrške za razvoj sektora mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga.

O Programu finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima razgovarali smo sa direktorom Aleksandrom Šaronjićem.

ArrRo dirSaronjic1

Mi smo jedna od 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u Republici Srbiji čiji značaj za razvoj privrede prepoznat od strane Ministarstva privrede RS i Fonda za razvoj RS. Tome u prilog govori činjenica da je Ministarstvo privrede upravo prepoznalo kapacitete i stručnost zaposlenih u agencijama te im je dalo mogućnost da aktivno uzmu učešće u sprovođenju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

USLOVI KREDITA

 • rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
 • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
 • minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
 • maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
  • za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
  • za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
  • za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
 • otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
 • u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
 • osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat u periodu od 15.03.2020.godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.
 • instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
 • menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
 • hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
 • menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

SREDSTVA OBEZBEĐENjA

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

 • do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
 • do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
 • do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
 • do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
 • za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.
 • GARANCIJA BANKE, RUČNA ZALOGA I HIPOTEKA  MOGU  BITI OBEZBEĐENjA ZA SVE IZNOSE KREDITA.
 • JEMSTVO BONITETNOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (KOJE NIJE POVEZANO LICE) MOŽE BITI OBEZBEĐENjE ZA SVE  IZNOSE KREDITA DO 25.000.000RSD. 
 • NAŠA ULOGA POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SE NE ZAVRŠAVA SAMIM ČINOM KONKURISANjA I DOSTAVLjANjA DOKUMENTACIJE fONDU ZA RAZVOJ . Za sve privredne subjekte sa teritorije Rasinskog okruga, kojima krediti budu odobreni, a organizovaćemo i  potpisivanje  ugovora i neophodnih dokumenata koji se odnose na kredite po Programu finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2  u Kruševcu ili i drugim opštinama okruga, kako budu okolnosti nalagale.
 • Ova naša podrška je od  izuzetnog značaja  za privrednike sa teritorija koju operativno pokrivamo, jer im omogućavamo da na brži, sigurniji  i jeftiniji način mogu da završe proceduru dobijanja neophodnih sredstava.

Takođe, da napomenem Fond za razvoj RS nam je poverio ulogu da vršimo kontrolu konkrusne dokumentacije za privredne subjekte koji su iz drugih gradova širom Srbije. Posao je veoma obiman, odgovoran, i veliki, ali to je naš doprinos u efikasnom sprovođenju programa, želimo svim privrednim subjektima da olakšamo mogćnost da konkurišu, da ih ih tačno i pravovremeno informišemo i da im pružimo konkretnu stručnu pomoć prilikom popunjavanja i prikupljanja dokumentacije.

Za realizaciju svih gore navedenih aktivnosti imamo podršku Ministarstva privrede i Fonda za razvoj RS.

Pozivam sve zainteresovane privredne subjekte iz Rasinskog okruga da nam se jave, odnosno da nas kontaktiraju putem email adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. - rekao je Aleksandar Šaronjić, direktor ARRRO Kruševac, o Programu finansijske podrške.

Osnovne informacije o koronavirusu COVID-19 i preventivna zaštita OVDE


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE