SOBrus sala03191

Brus,05.08.2020. Ovo pismo je upućeno predsedniku SO Brus doktoru Miroslavu Paniću kao i budućoj lokalnoj vlasti u opštini Brus koja će biti formirana 20. avgusta na konstitutivnoj sednici SO Brus.

Već duži vremenski period sadašnja lokalna vlast u Brusu ne obraća se javno građanima, zadnje obraćanje je bilo 12. juna 2020. godine OVDE

Pre teksta pisma da upoznam koja je uloga Skupštine opštine i Opštinskog veća, prema podacima sa zvaničnog sajta Opštine Brus:

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom.
Skupština opštine, u skladu sa zakonom, između ostalog:
- Donosi budžet i završni račun opštine;
- Donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;
- Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
- Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
- Bira i razrešava predsednika opštine i na predlog predsednika opštine bira zamenika predsednika opštine i članove Opštinskog veća;
- Razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
- U ostvarivanju svoje usluge u sistemu zaštite i spasavanja stanovništva,materijalnih i kultirnih dobara na teritoriji opštine, u skladu sa odredbama Zakona o vanrednim situacijama obavlja poslove u skladu sa posebnom odlukom Skupštine opštine;
- Postavlja i razrešava opštinskog javnog pravobranioca.
Sednicu Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Radio i televizijske stanice mogu prenositi tok sednice Skupštine.

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, kao i članovi Opštinskog veća čiji je broj utvrđen Statutom opštine i koje bira Skupština opštine, na period od četiri godine. Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća. Zamenik predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji. Broj članova Opštinskog veća, koje Skupština opštine bira na predlog predsednika opštine, ne može biti veći od 11.
Opštinsko veće:
- Predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština,
- Neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine,
- Donosi odluke o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine,
- Vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine,
- Rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana,preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine
- Stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike,
- Postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave,
Opštinsko veće predstavlja predsednik opštine koji saziva i vodi njegove sednice. Predsednik opštine je dužan da obustavi od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu. Predsednik opštine i Opštinsko veće redovno izveštavaju Skupštinu opštine, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine. Opštinsko veće čini 7 članova, od kojih su predsednik opštine i zamenik predsednika opštine članovi Opštinskog veća po funkciji.

Pismo upućeno predsedniku Skupštine opštine Brus dr Miroslavu Paniću i budućoj lokalnoj vlasti koja će biti formirana na konstitutivnoj sednici SO Brus zakazanoj za 20. avgust:

Poštovani predsedniče SO Brus,

Obraćam Vam se prvenstveno kao građanin opštine Brus kog veoma interesuje budućnost i razvoj bruske opštine ali da se sačuva uspomena na istoriju i pretke koji su časno gradili i izgradili ovu opštinu do sada, kao i varošicu Brus.

Prateći održavanje sednica SO Brus u prethodnom periodu primetio sam da ste više puta pokazali odlučnost da građani opštine Brus kao i šira javnost saznaju o pojedinim dešavanjima na teritoriji opštine Brus pa se iskreno nadam da ćete to učiniti i posle čitanja pisma.
Ovde prvenstveno mislim na Vašu inicijativu da se prikažu finansijska ulaganja iz budžeta opštine Brus u sport u periodu od 2010 do 2019 godine, pogledajte OVDE  Takođe, zahvaljujući Vama saznalo se na sednici SO Brus koja je održana 27. juna 2019. da je predsednik opštine Brus imao neograničena finansijska sredstva iz budžeta za ugostiteljske usluge i reprezentaciju i tada su odbornici doneli odluku o ograničenju iznosa u te svrhe OVDE
Na sednici 12. novembra 2019. godine odbornici su tu odluku na predlog Opštinskog veća poništilii posle "zadivljujuće borbe" da se sačuva pravo na neograničena finansijska sredstva OVDE. Može se samo zamisliti, nadam se da ćete se složiti sa konstatacijom, šta bi sve bilo urađeno i izgrađeno u opštini Brus da je samo deo tog elana iskorišćen u svrhe ostvarenja planova razvoja i izgradnje opštine Brus.

Kako je poslednja sednica održana i zaključena 12. februara 2020. godine (skoro pre šest meseci) zamolio bih Vas da u skladu sa Vašim ovlašćenjima sazovete vanrednu ili redovnu sednicu Skupštine opštine Brus na kojoj bi tačke Dnevnog reda bile:

- trenutno stanje koronavirusa Covid-19 na teritoriji opštine Brus kao i trenutna situacija na teritoriji opštine Brus,

- rad opštinslih organa preduzeća i ustanova januar - jun 2020. godine jer kreće planiranje budžeta za 2021. godinu

- prezentacija dugoročnog plana razvoja opštine Brus za naredni periodu.

Za koronavirus i sadašnju vanrednu situaciju nadam se da ćete razumete jer ste po profesiji doktor medicine, i na specijalizaciji ste, pa je to još veći razlog da sazovete sednicu SO Brus ili barem konferenciju za javnost i novinare na kojoj će osim Vas biti prisutni predsednik i zamenik opštine Brus, članovi Opštinskog veća kao i Načelnik i Javni pravobranilac opštine Brus.
Na toj sednici ili konferenciji želeo bih:
- da saopštite sastav Štaba za vanredne situacije opštine Brus kao i aktivnostima opštinskih organa tokom vanrednog stanja i vanredne situacije na teritoriji opštine Brus.
-  da kažete zašto je u saopštenjima Štaba u poslednje vreme više puta navedeno  "Predhodnih dana je bilo zastoja u obradi uzorkovanih briseva, pri dobijanju rezultata istih od strane ZZJZ Kruševac i Kovid ambulante DZ Brus, rezultati će biti objavljeni i transparentni." a kruševački mediji u tom periodu objavljuju vesti o stanju koronavirusa u Brusu pozivajući se na izveštaj Zavoda za javno zdravlje Kruševac
- da kažete šta je u opštini Brus konkretno preduzeto 18. juna kada je u saopštenju navedeno da je tog dana potvrđeno 13 novih slučajeva koronavirusa na teritoriji opštine Brus? Da li su tada preduzete i ispraćene striktnije mere i koje u cilju sprečavanja daljeg širenja koronavirusa?
- da saopštite podatke koliko je potvrđenih slučajeva koronavirusa kod građana sa teritorije opštine Brus od pojave epidemije pa do današnjeg dana, koliko je lica izlečeno kao i koliko je lica preminulo usled zdravstvenih komplikacija izazvanih koronavirusom Covid-19.
- da upoznate iz kog razloga su ostavke podneli Načelnik i zamenik načelnika OU Brus 08. maja 2020. godine
- da kažete na koji način je Opštinsko veće imenovalo Javnog pravobranioca opštine Brus 22. maja 2020. godine kada je to do sada, po statutu, bila nadležnost Skupštine opštine Brus?
- da upoznate da li je izabran pomoćnik predsednika opštine Brus za kapitalne investicije, posle smene 12. juna, i koje lice je izabrano na tu funkciju?
- da izvestite dokle se stiglo sa planovima oko izgradnje Gondole u Brzeću, jer dok nije bilo gondole mnogo više se pominjala a kako je postalo izvesno da će se graditi više se i ne pominje posebno je ne pominju predstavnici lokalne vlasti?
- da prezentujete rad organa Opštine Brus za period januar-jun 2020. godine jer već počinje planiranje budžeta opštine za 2021. godinu
- da kažete koje kapitalne investicije su urađene u periodu od 2016. godine pa do danas, a koje je izglasala SO Brus.
- da kažete da li će biti nastavljena sednica SO Brus od 13. marta 2020 i kada?
- da li je bilo moguće da zakažete konstitutivnu sednicu SO Brus ranije od 20. avgusta i ako jeste iz kog razloga nije zakazana ranije?

Kao građanina opštine Brus interesuje me, a nadam se i većinu ostalih građana, da se javno predstave dugoročni planovi razvoja opštine Brus, o kojima treba da se priča i diskutuje, i da svi građani znaju šta mogu očekivati u budućem periodu a posebno oni koji su plairali i planiraju da žive ovde.

Budućoj vlasti opštine Brus, koja je planirno da se formira na kostitutivnoj sednici 20. avgusta, obraćam se da sa velikom pažnjom isprate odgovore na pitanja koje bude dao sadašnji predsednik SO Brus i njegovi saradnici a na pitanja na koje ne bude bilo odgovora nadam se da će po dolasku na funkcije oni odgovoriti.

Iskreno se nadam da će buduća lokalna vlast opštine Brus biti otvorenija prema svim građanima i da će svoj rad i rezultate rada javno saopštavati barem na mesec dana ako ne i nedeljno, posebno u vremenu kada opštinu Brus očekuje prosperitetni razvoj.

Takođe, nadam se, i dalje, da će predstavnici lokalnih izbornih listi, koji će biti u budućoj lokalnoj vlasti i zastupati interese svih građana podjednako, iskoristiti trenutak pre konstitutivne sednice i obratiti se građanima javno, posebno svojim glasačima, putem sredstava javnog informisanja, kao što su to činili u predizbornoj kampanji.

Obraćajući se ovim pismom nadam se da oni kojima sam se obratio neće ovo shvatiti lično i čitati između redova kao neki prethodni lokalni političari - koji nisu želeli da čuju pitanja građana i kao da nisu bili svesni da javna funkcija nosi  odgovornost kao i pravila ponašanja jer oni predstavljaju opštinu Brus, kao i sve građane.

Nadam se da će uskoro biti sazvana vanredna sednica ili konferencija za javnost i novinare na kojoj bi bilo omogućeno da se postave i druga konkretna pitanja prisutnima a tiču se dugoročnih planova razvoja opštine Brus i na koji način je ko i koliko doprineo tom razvoju u proteklom periodu a posebno da se vidi šta se može uraditi u narednom periodu jer opština Brus ima velike potencijale za razvoj.

Ukoliko ne bude sazvana sednica SO Brus ili konferencija za javnost nadam se pisanim odgovorima ili u otvorenim pismu.

S poštovanjem,
Nenad Miljković


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Brusjanin 67407122
Pismo,ustvari pitanja su na mestu. I ja bi isto napisao, ista pitanja postavio tako da čekamo odgovore!!!
| 2 -1
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE