UZPescanikKS0620

Kruševac 16.07.2022. Udruženje žena Peščanik iz Kruševca objavilo je Izveštaj o radu SOS podrške za žene koje su preživele nasilje u porodici u periodu od 01. januara do 30. juna 2022. godine.

Ukupan broj korisnica usluge SOS telefona UŽ Peščanik, za žene koje su preživele nasilje u porodici u prvoj polovini 2022 je 34; 26 žena je pozvalo prvi put, a 6 žena je već koristilo usluge SOS telefona i ranije.

Broj poziva bio je 57. Obavljeno je 11 individualnih konsultacija sa ženama, u prostoru UŽ Peščanik. Pravna pomoć obezbeđena je za 17 korisnica.

U 2022, sredstva za rad SOS telefona, obezbedila je OAK Fondacija.

Struktura korisnica

Po mestu prebivališta: 13 je kazalo da živi na selu, 16 da su iz Kruševca, dok je 6 korisnica navelo da je iz nekog drugog grada u Rasinskom okrugu.

Po starosti: broj korisnica po starosnim kategorijama, približno je isti i kreće se od 2 žene, koje imaju manje od 25 godina do 6, koje pripadaju starosnoj grupi od 45 do 55 godina.

Vrste nasilja i kome je nasilje prijavljeno

Vrste nasilja: Najveći broj korisnica, 11, prijavio je psihičko nasilje, 10 kombinaciju fizičkog, psihičkog i ekonomskog nasilja i 4 korisnice psihičko i ekonomsko nasilje.

Ko je nasilnik: U najvećem broju slučajeva, 25 ili 40%, nasilnik suprug. Bivši suprug počinio je nasilje u 10 slučajeva (8%), kao i vanbračni partner. Među nasilnicima su i bivši partneri - 2 (3%), srodnici - 16 (26%).           

Kome je nasilje prijavljeno: Prema izjavama korisnica, 15 prijava za nasilje (u verobalnoj i / ili pisanoj formi) podneto je Centru za socijalni rad (CSR), 12 policijskoj upravi, 6 osnovnom javnom tužilaštvu i 3 zdravstvenoj službi. Dve korisnice su izrazile nezadovoljstvo radom CSR, jedna radom CSR i policije i jedna radom Osnovnog javnog tužilaštva. U dogovoru sa korisnicama, konsultantkinje SOS telefona imale su kontakte sa institucijama u vezi sa njihovim slučajevima.

Materijalna podrška korisnicama SOS podrške i ženama u drugim kriznim situacijama

Tokom prve polovine 2022, 6 žena je dobilo pomoć UŽ Peščanik u vidu higijenskih paketa, kupovine osnovnih životnih namirnica, polovne garderobe, plaćenih putnih troškova za dolazak na konsultacije. Pomoć je obezbeđena zahvaljujući podršci donatora i individualnim novčanim donacijama organizaciji.

Zagovaračke aktivnosti UŽ Peščanik u vezi sa problemom nasilja u porodici u prvoj polovini 2022

UŽ Peščanik je u drugoj polovini 2021. i u prvoj polovini 2022, sprovelo kampanju za osnivanje kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja u Rasinskom okrugu, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom (AŽC), u okviru projekta “Unapređenje usluga za žene žrtve različitih oblika rodno zasnovanog nasilja u Srbiji”, koji koordinira AŽC.

Kampanja je obuhvatila:

  • prikupljanje podataka o problemu seksualnog nasilja, putem desk istraživanja i obraćanjem zvaničnicima i institicijama, uključujući i obraćanje osnovnim javnim tužilaštvima u okrugu i analizu dobijenih podataka, krajem 2021;
  • seminar o seksualnom nasilju i seksualnom nasilju u ratu u bivšoj Jugoslaviji, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom i Ženama u crnom, novembar 2021;
  • medijsku kampanju - izrada i emitovanje video spota i davanje izjava;
  • okrugli sto, 17/05/2022. o zaštiti žena od seksualnog nasilja. Govornice su bile Danica Todorov, jedna od inicatorki i osnivačica kriznih centara za žene sa iskustvom seksualnog nasilja u Vojvodini, Branislava Golić, psihološkinja u Savetovalištu za podršku žrtvama u Sremskoj Mitrovici i Jelena Ivković, istraživačica, Autonomni ženski centar, Beograd.

- Učešće na sastanku Savetodavnog odbora Mreže Žene Evrope protiv nasilja, Beč, maj 2022.
Na sastanku je učestvovalo oko 35 – 40 predstavnica ženskih grupa iz različitih zemalja u Evropi. Osuđena je ruska agresija na Ukrajinu, a predstavnica organizacije La Strada u Ukrajini govorila je o aktuelnoj situaciji, razaranjima, nasilju nad ženama i decom, izbeglištvu, nestašicama u apotekama i prodavnicama. Naglasila je da u takvim uslovima ženske grupe mogu da rade samo deo aktivnosti koju inače obavljaju i da je pomoć drugih grupa, pre svih iz zemalja, koje su susedne Ukrajini, dragocena.

- Održano 11 radionica o nasilju prema ženama, u seoskim naseljima Jasika, Šanac, Kukljin, Pakašnica, u prigradskom naselju Lazarica, u Brusu i Trsteniku za žene iz seoskih sredina, u saradnji sa ženskim grupama Kaliopa i Mlado srce i sa Romkinjama u Kruševcu, u saradnji sa organizacijom Romani cikna;

- Održan trening o nasilju prema ženama za organizatorke radionica u selima, januar 2022, Vrnjačka Banja;

- Organizovana online diskusija o problemu nasilja u porodici prema ženama, 15/03, 16/03 i 17/03/2022 i o seksualnom nasilju 24/03/2022

- Učešće u online diskusiji o seksualnom nasilju u ratu, u organizaciji Žena u crnom, juni 2022.

- Učešće u aktivnostima Mreže Žene protiv nasilja: Razmena informacija, kampanje i drugi javni događaji - navodi se u izveštaju UŽ Peščanik Kruševac.

Podsećamo,  broj SOS telefona za žene koje su doživele nasiljeje je 066 006 606


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE