Brus panorama0920

Brus 21.12.2022. Prema prvim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, u opštini Brus živi 13673 stanovnika, navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku.

Popis je sproveden od 01. do 31. oktobra 2022. godine a građanima koji, iz bilo kog razloga, nisu popisani omogućeno je telefonsko popisivanje do 17. novembra 2022. godine.

Prvi rezultati Popisa 2022 na teritoriji opštine Brus sadrže osnovne podatke o ukupnom broju popisanih lica, broju stanovnika, domaćinstava i stanova, prema stanju na dan 30. septembra 2022:

- Ukupno popisana lica: 13832

- Broj popisanih stanovnika: 13471

- Dopuna iz administrativnih izvora: 202

- Ukupan broj stanovnika: 13673

- Broj popisanih domaćinstava: 4808

- Broj popisanih stanova: 8345

Metodološka objašnjenja:

Ukupno popisana lica 
Podatak o ukupno popisanim licima obuhvata sva lica za koja je popunjena Popisnica (obrazac P-1).
Popisom su obuhvaćeni državljani Republike Srbije sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji, kao i državljani Republike Srbije sa privremenim boravištem u inostranstvu, stalno nastanjeni stranci i stranci kojima je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji, kao i druga lica koja u vreme sprovođenja Popisa borave na teritoriji Republike Srbije (npr. tražioci azila, migranti bez utvrđenog statusa i dr.).
U ukupno popisana lica uključena su i privremeno prisutna lica koja su popisana dva puta, jednom u mestu u kojem živi njihovo domaćinstvo, a drugi put u mestu u kome se ta lica školuju ili rade, kao i lica odustna iz mesta stanovanja koja su u kritičnom momentu Popisa boravila u inostranstvu, bez obzira na dužinu odsustva.

Broj popisanih stanovnika
Podatak o broju popisanih stanovnika izveden je u skladu sa konceptom „uobičajenog stanovništva“, prema kojem se lice smatra stanovnikom onog mesta u kojem sâmo (u slučaju samačkog domaćinstva) ili sa članovima svog domaćinstva uobičajeno provodi svoj dnevni odmor.
U skladu sa definicijom uobičajenog mesta stanovanja, u ukupno stanovništvo određenog mesta uključuju se:
- lica koja u tom mestu žive neprekidno najmanje 12 meseci pre kritičnog momenta popisa, kao i
- lica koja u tom mestu žive kraće od 12 meseci, ali s namerom da u njemu ostanu najmanje godinu dana.

Treba imati u vidu da pri izradi prvih rezultata Popisa nisu uzeti u obzir svi parametri za definisanje ukupnog stanovništva koji će biti primenjeni prilikom izrade konačnih rezultata Popisa.

Dopuna iz administrativnih izvora
Pravni osnov za korišćenje administrativnih podataka u svrhu unapređenja obuhvata i kvaliteta popisnih podataka predviđen je Zakonom o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, Zakonom o zvaničnoj statistici i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Administrativni registri i evidencije na osnovu kojih je utvrđen skup podataka za dopunu Popisa su:
- Centralni registar stanovništva,
- Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO),
- Evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje,
- Jedinstveni informacioni sistem prosvete,
- Evidencija Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
- Evidencije Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za demografiju i brigu o porodici o korisnicima različitih vrsta socijalne pomoći,
- Evidencija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o korisnicima zdravstvenih knjižica.

Ukupan broj stanovnika
Podatak o ukupnom broju stanovnika predstavlja zbir broja popisanih stanovnika i dopune iz administrativnih izvora.

Broj popisanih domaćinstava
Domaćinstvom se smatra svaka porodična ili druga zajednica lica koja zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba. U popisu se prikupljaju podaci za privatna i kolektivna domaćinstva.
U prvim rezultatima Popisa dat je podatak o ukupnom broju popisanih privatnih (individualnih) domaćinstava.

Broj popisanih stanova
Popisom su obuhvaćeni nastanjeni i nenastanjeni stanovi, stanovi koji se koriste za odmor i rekreaciju ili u vreme sezonskih radova u poljoprivredi, kao i stanovi koji se u potpunosti koriste za obavljanje neke delatnosti. Popisom nisu obuhvaćeni stanovi u vlasništvu stranih država, stanovi u izgradnji u koje još nije dozvoljeno useljavanje, stanovi koji se u celini koriste za smeštaj poljoprivrednog oruđa, poljoprivrednih proizvoda i ogreva, kao i stanovi koji su iseljeni radi rušenja zbog izgradnje novih objekata, ili su dotrajali (npr. trošne kuće).
Ukupan broj stanova odnosi se na sve popisane stanove, bez obzira da li u njima neko živi ili se koristi za druge namene. Kolektivni stanovi, prostorije nastanjene iz nužde i nastanjene poslovne prostorije nisu sadržane u ukupnom broju stanova.

Prvi rezultati Popisa podložni su promenama tokom statističke obrade podataka a konačni rezultati Popisa biće publikovani sukcesivno, i to od aprila 2023. do juna 2024. godine.
izvor i foto:stat.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE