AC zgradaopstine

Opština Aleksandrovac raspisala je Konkurs za dodelu novčane nagrade talentovanim studentima sredstvima koja su predviđena Odlukom o budžetu opštine Aleksandrovac za 2024. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti sa prebivalištem, odnosno boravištem (za izbegla i raseljena lica) na teritoriji opštine Aleksandrovac, koji su završili studije i ostvarili odgovarajući uspeh u toku školovanja u školskoj 2022/2023 godini na studijama na državnim fakultetima i akreditovanim privatnim fakultetima i visokim školama Republike Srbije

  • osnovnim akademskim studijama,
  • master akademskim studijama,
  • studijama koje se organizuju integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija (u daljem tekstu: integrisane studije)
  • doktorskim akademskim studijama.

Nagrade se dodeljuju:

  • za završene studije,
  • za uspeh u toku studija.

Uslovi za dodelu nagrada
Nagrade za završene studije dodeljuju se studentima koji su završili studije u prethodnoj školskoj godini u roku utvrđenom studijskim programom zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom, sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 9,00 (slovima: devet) i koji nisu ponovili ni jednu godinu studija i koji su stekli u proseku najmanje 60 ESPB bodova za svaku godinu studiranja.

Nagrade za postignut uspeh u toku studija dodeljuju se studentima za uspeh ostvaren tokom studija koji nisu ponovili ni jednu godinu studija i koji su zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom iz svih položenih ispita postigli prosečnu ocenu najmanje 9,50 (slovima: devet i 50/100) i koji su stekli u proseku najmanje 60 ESPB bodova za svaku godinu studiranja.

Za postignut uspeh u toku studija dodeljuju se sledeće nagrade:

  • Izuzetna nagrada za uspeh u toku studija – dodeljuje se za ostvarenu ukupnu prosečnu ocenu 10,00 (slovima: deset) i
  • Nagrada za uspeh u toku studija – dodeljuje se za ostvarenu ukupnu prosečnu ocenu najmanje 9,50 (slovima: devet i 50/100).

Student koji ispunjava uslove za dodelu nagrade za završene studije i nagrade za uspeh u toku studija, nagrada se dodeljuje za uspeh u toku studija.

Potrebna dokumentacija
Učesnici konkursa – studenti koji su u školskoj 2022/2023 školskoj godini završili studije uz prijavu na konkurs prilažu:

  • Dokaz o prebivalištu odnosno boravištu (očitana lična karta studenta, uverenje nadležnog organa)
  • Uverenje visokoškolske ustanove kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke III konkursa: Uslovi za dodelu nagrada

Rok za prijave:
Prijave se dostavljaju do 27. maja 2024. godine do 15:00 časova, neposrednom predajom pisarnici Opštinske uprave opštine Aleksandrovac ili poštom na adresu: Opština Aleksandrovac, Opštinska uprava – Komisiji za dodelu nagrada, ulica Jaše Petrovića 26, Aleksandrovac.

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Aleksandrovac i zvaničnom sajtu opštine Aleksandrovac - detaljne informacije na br tel: 037/3554-556
izvor:Opština Aleksandrovac


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE