KS ARRRO jica2019faza2

Razvojna agencija Srbije raspisila je ”Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to:

- industrija mašina i opreme;
- prehrambena industrija;
- drvna i industrija nameštaja i
- industrija gume i plastike.

Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kog stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta određeni broj mentoring sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Mentoring čini skup sledećih usluga:
• Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
• Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta;
• Savetovanje i   koordinacija   za     pristupanje   fondovima,   novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
• Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP;
• Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
• Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
• Kaizen;
• Konsalting;
• Savetovanje/koučing;
• Obuka;
• Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

USLOVI ZA UČEŠĆE
Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:
• da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre aprila 2016. godine;
• da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike (Prilog 1 – Lista klasifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu)
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da su u većinskom privatnom vlasništvu;

TRAJANjE
Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 20. novembar 2019. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:
1. Obrazac 1 - Popunjena prijava; Prijavu preuzmite OVDE
2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija) ili poreska prijava za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (obrazac PPDG-1S).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom "Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije" na adresu Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac Tanaska Rajića 18/3, Kruševac. Rok za prijavu je 19.04.2019.

Za više informacija pogledajte na sajtu Agencije www.arrro.rs ili na telefon agencije 037 20 23 36, kontakt osobe iz ARRRO: Sonja Jevremović i Maja Marković.

Pozivamo Vas da uzmete učešće! Za odabrane privrednike usluga mentoringa je beslatna!


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE