MinProsvete 1122

Beograd 19.11.2022. Ministarstvo prosvete objavilo je javni poziv svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima, naučno-istraživačkim ustanovama, drugim pravnim, kao i fizičkim licima da predlože kandidate za dodelu Svetosavske nagrade za 2022. godinu.

Svetosavska nagrada je priznanje za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u 2022. godini.

Pravo da budu predloženi za dodelu Svetosavske nagrade imaju:

 • učenici osnovnih škola
 • učenici srednjih škola
 • studenti svih nivoa studija
 • zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda
 • zaposleni u naučno-istraživačkim ustanovama
  ustanove (predškolske, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika, visokoškolske ustanove, ustanove učeničkog i studentskog standarda, naučno-istraživačke ustanove)
 • stručna društva i zajednice škola
 • autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja
 • ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i svojim angažovanjem doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja (novinari, mediji, privredna društva, izdavačke organizacije, fondovi, zadužbine i drugi)

Predlog za dodelu Svetosavske nagrade treba da sadrži:

 • obrazložen predlog za dodelu nagrade na srpskom jeziku, u štampanoj formi (do 2 strane)
 • dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz predloga
 • profesionalnu biografiju za fizička lica

Napomena: Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

Predlozi se dostavljaju na adresu:

MINISTARSTVO PROSVETE
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
(za Sekretarijat)
ne otvarati

Predlozi se dostavljaju najkasnije do 20. decembra 2022. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2022. godinu“.

Imena dobitnika Svetosavske nagrade biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i u listu „Prosvetni pregled“.

Svetosavsku nagradu za 2022. godinu dodeljuje ministar 27. januara 2023. godine.

KRITERIJUMI ZA DODELU SVETOSAVSKE NAGRADE ZA 2022. GODINU

UČENICI OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA

 1. Postignuća u sticanju znanja, umenja i veština
 2. Uspeh na republičkim i međunarodnim takmičenjima, na međunarodnim konkursima u oblastima nauke i umetnosti
 3. Doprinos pozitivnoj atmosferi u školi, negovanje harmoničnih odnosa između vršnjaka, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi
 4. Angažovanje u nastavnim i vannastavnim aktivnostima

STUDENTI SVIH NIVOA STUDIJA

 1. Uspešno učešće u naučno-istraživačkom ili umetničkom radu ili projektu
 2. Objavljeni naučno-istraživački radovi ili realizovana umetnička dela
 3. Učestvovanje u aktivnostima, projektima i programima koje doprinose unapređivanju rada visokoškolske ustanove
 4. Učešće u projektima u saradnji sa organizacijama i institucijama iz oblasti privrede, sporta, kulture, zdravlja i drugih
 5. Srednja ocena tokom dosadašnjih studija
 6. Posebno zalaganje u organizaciji i realizaciji aktivnosti na sprečavanju širenja i suzbijanja bolesti, naročito zarazne bolesti COVID-19, u lokalnoj zajednici

ZAPOSLENI U USTANOVAMA (predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, školama sa domom učenika, učeničkog i studentskog standarda, visokoškolskim i naučno-istraživačkim):

 1. Izuzetno zalaganje i značajna postignuća u radu sa decom, učenicima, odnosno studentima
 2. Učestvovanje u razvijanju i javnom predstavljanju primera dobre prakse/projekata
 3. Uspešna primena savremenih dostignuća, metoda i tehnologija u obrazovno-vaspitnom, odnosno obrazovno-naučnom i naučno-istraživačkom radu
 4. Doprinos unapređivanju kvaliteta rada ustanove u svim segmentima, odnosno propisanim oblastima standarda kvaliteta
 5. Doprinos građenju pozitivne socijalne klime u ustanovi, negovanju harmoničnih odnosa sa decom/učenicima/studentima, kolegama, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima dece I saradnicima u lokalnoj zajednici
 6. Posebno zalaganje i doprinos u domenu profesionalnog javnog delovanja, zastupanja i promovisanja delatnosti ustanove u domaćem I međunarodnom okviru
 7. Broj i kvalitet stručnih i naučnih radova objavljenih u časopisima
 8. Doprinos unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada kroz organizaciju nastave i drugih vannastavnih aktivnosti putem učenja na daljinu
 9. Posebno zalaganje i dodatno radno angažovanje u aktivnostima na sprečavanju širenja i suzbijanja bolesti, naročito zarazne bolesti COVID-19, u lokalnoj zajednici

USTANOVE (predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, školama sa domom učenika, učeničkog i studentskog standarda, visokoškolskim i naučno-istraživačkim):

 1. Uspešno planiranje i programiranje vaspitnog, odnosno nastavnog procesa
 2. Učešće ustanova i zaposlenih u programima i projektima sa značajnim ostvarenim rezultatima
 3. Kvalitet nastave, učenja i vaspitnog rada, odnosno obezbeđivanje svih uslova za uspešno uključivanje deteta/učenika/studenta u redovan vaspitno-obrazovan, obrazovno-vaspitni, odnosno obrazovno-naučni i naučno-istraživački proces i doprinos njegovom osamostaljivanju u usvajanju znanja i sticanju umenja
 4. Kontinuirano i uzorno angažovanje na osiguranju bezbednosti dece, učenika, studenata i svih zaposlenih u ustanovi
 5. Razvijanje pozitivne atmosfere, podsticajne za učenje i negovanje saradničkih odnosa u ustanovi
 6. Rukovođenje, organizacija i kvalitet ustanove na osnovu rezultata praćenja i vrednovanja rada
 7. Ustanove koje su u prethodnoj godini dokumentovale napredak u domenu stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja stručnog kadra (vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika)
 8. Primeri dobre prakse u ustanovama sa inkluzivnim obrazovanjem
 9. Ustanove koje su imale uspešnu međunarodnu saradnju učenika/studenata i nastavnika
 10. Ustanove koje ostvaruju izuzetnu saradnju i partnerstvo sa porodicama – primeri dobre prakse
 11. Obuhvat učeničke i studentske populacije u osmišljavanju I realizaciji kulturnih sadržaja
 12. Doprinos unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada kroz organizaciju nastave i drugih vannastavnih aktivnosti putem učenja na daljinu
 13. Posebno zalaganje i dodatno radno angažovanje u aktivnostima na sprečavanju širenja i suzbijanja bolesti, naročito zarazne bolesti COVID-19, u lokalnoj zajednici

STRUČNA DRUŠTVA I ZAJEDNICE ŠKOLA

 1. Doprinos unapređenju obrazovanja i vaspitanja
 2. Doprinos ostvarivanju napretka u domenu stručnog usavršavanja I profesionalnog razvoja stručnog kadra (vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika) u obrazovanju
 3. Doprinos unapređivanju kvaliteta organizacije takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola
 4. Učešće u domaćim i međunarodnim projektima u obrazovanju
 5. Doprinos unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada kroz organizaciju nastave i drugih vannastavnih aktivnosti putem učenja na daljinu
 6. Posebno zalaganje i dodatno radno angažovanje u aktivnostima na sprečavanju širenja i suzbijanja bolesti, naročito zarazne bolesti COVID-19, u lokalnoj zajednici

AUTORI STRUČNIH I NAUČNIH DELA U OBLASTI OBRAZOVANjA I VASPITANjA

 1. Kvalitet stručnog/naučnog rada
 2. Citiranost stručnog/naučnog rada
 3. Primenljivost stručnog/naučnog rada u obrazovno-vaspitnom sistemu Republike Srbije

OSTALI POJEDINCI I INSTITUCIJE (novinari, mediji, privredna društva, izdavačke organizacije, fondovi, zadužbine i drugi):

 1. Afirmacija obrazovanja na svim nivoima
 2. Doprinos formalnom i neformalnom obrazovanju
 3. Doprinos povećanju ulaganja u obrazovanje
 4. Smanjenju broja nepismenih i funkcionalno nepismenih
 5. Negovanju srpskog jezika, istorije, kulture i običaja u dijaspori
 6. Negovanje maternjeg jezika, istorije, kulture i običaja
 7. Stipendiranju ili drugom podsticaju posebno nadarenih učenika I studenata
 8. Doprinos unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada kroz organizaciju nastave i drugih vannastavnih aktivnosti putem učenja na daljinu

NAPOMENA: Komisija, koju imenuje ministar, može da uzme u razmatranje I predloge koji nisu definisani kriterijumima, ukoliko smatra da su u skladu sa usvojenom Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine najkasnije do 04.01.2023. godine
Izvor i foto:mpn.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE