Prosveta Svetosavskenagrade0124

Svetosavske nagrade za 2023. godinu, za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje obrazovno-vaspitne prakse, razvoj naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji uručila je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović..

Svetosavska nagrada za 2023. dobili su:

Staniša Čabarkapa, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova "Bambi“ Loznica - Za izuzetno zalaganje i doprinos razvoju delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Staniša Čabarkapa, stručni saradnik-pedagog, preuzimanjem proaktivne uloge u promovisanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja, zastupanjem interesa dece, porodice i praktičara i učešćem u oblikovanju politike predškolskog vaspitanja i obrazovanja, prepoznat je u široj stručnoj javnosti kao izuzetno posvećeni praktičar, sa velikim profesionalnim iskustvom. Izuzetnim zalaganjem u timu, doprineo je unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada Ustanove i jačanju profesionalne zajednice kroz uzajamnu podršku i poverenje. Posvećenim dugogodišnjim stručnim radom inicirao je aktivnosti Ustanove usmerene ka unapređivanju dostupnosti i pravednosti kvalitetnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svu decu.
Autor je i realizator nekoliko akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kao i mentor i voditelj obuka od javnog interesa. Doprineo je da vaspitno-obrazovna praksa Ustanove bude prepoznata kao primer dobre prakse čiji je vrtić postao centar klastera u primeni nove programske koncepcije „Godine uzleta” Kroz realizaciju modela horizontalnog učenja, centar klastera je do sada posetilo više od 450 praktičara iz drugih predškolskih ustanova, kao i 15 prosvetnih savetnika iz školskih uprava širom Srbije. Stanišino poznavanje propisa, široko sagledavanje specifičnosti ostvarivanja delatnosti i spremnost za timski rad prepoznato je i u doprinosu radu radnih grupa za izradu podzakonskih akata Ministarstva prosvete i Radne grupe za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja pri Vladi Republike Srbije.

Dijana Brusin, vaspitačica, Predškolska ustanova "Pava Sudarski“, Novi Bečej - Za izuzetno zalaganje u radu sa decom i posvećenost profesionalnom razvoju
Dijana Brusin, tokom višedecenijskog rada u ustanovi, kontinuirano se zalaže za unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada razvijajući različite projekte u saradnji sa decom, vaspitačima i roditeljima. Dijana je objavila i prezentovala 28 autorskih stručnih radova i time dala značajan doprinos u domenu stručnog usavršavanja i predstavljanja primera dobre prakse. Osim što je autor stručnih radova, Dijana je takođe akreditovani trener devet programa stručnog usavršavanja za zaposlene u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, između ostalog i trener/mentor za primenu novih osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta. Jedna je od dvoje zaposlenih u predškolskim ustanovama u Srbiji sa stečenim stručnim zvanjem – visoki pedagoški savetnik. Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim stručnim konferencijama i skupovima i različitim programima stručnog usavršavanja u ustanovi i van nje.

Predškolska ustanova "Dr Sima Milošević“, Zemun, Beograd - Za izuzetan doprinos u razvoju delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz učešće u programima i inicijativama na nacionalnom nivou i profesionalno javno delovanje
Predškolska ustanova "Dr Sima Milošević“, kroz tradiciju dugu osam decenija, kontinuirano doprinosi unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada i delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u celini. Izuzetno je prepoznata kroz saradnju sa vodećim ustanovama u oblasti vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta, saradnički odnos sa organizacijama i institucijama na nacionalnom nivou i u lokalnoj zajednici, partnerski odnos sa porodicama dece. Jedna je od ustanova koje su učestvovale u pilotiranju nacrta programske koncepcije predškolskog vaspitanja i obrazovanja Osnova programa „Godine uzleta“. Vrtić „Zemunski biser” postao je centar klastera u okviru kojeg se realizuju ZUM posete za horizontalnu razmenu iskustava praktičara. Ustanova je modelovala svoju praksu brojnim međunarodnim delegacijama, kao i delegacijama iz okruženja.
Ustanova podstiče profesionalni razvoj zaposlenih kroz podršku u autorskom i realizatorskom delovanju u stručnom domenu na mnogobrojnim konferencijama, skupovima i stručnim susretima. Partnerstvo sa porodicom se tradicionalno unapređuje u građenju kvalitetnih odnosa koji su vidljivi i u lokalnoj zajednici i širem okruženju. Posebno se ističe učešće Ustanove u projektu PORI – Intersektorskoj saradnji sa Razvojnim savetovalištem i Centrom za socijalni rad Zemun, sa kojima ostvaruje dobru praksu inkluzivnog obrazovanja.

Predškolska ustanova "Naša radost“, Varvarin - Za izuzetno zalaganje i doprinos unapređivanju pristupa kvalitetnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju u saradnji sa relevantnim akterima u zajednici kroz učešće u inicijativama i projektima od nacionalnog značaja
Predškolska ustanova „Naša radost“ iz Varvarina – realizovala je projekat "U vrtićima raste budućnost Srbije“ u okviru projekta Ministarstva prosvete "Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“. Kroz programe koje je ustanova realizovala u okviru Projekta, unapređena je koordinacija i saradnja svih relevantnih učesnika u pružanju usluga kvalitetnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja na nivou lokalne zajednice. Postignuto je osnaživanje roditelja i porodica dece najmlađeg uzrasta, kroz podizanje svesti o značaju učešća dece u kvalitetnim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, unapređivanje roditeljskih kompetencija u porodici i kroz obezbeđivanje pristupa odgovarajućim uslugama u zajednici.
Zajedničkim angažovanjem i podrškom stručnjaka različitih profila, postignut je veći obuhvat dece uzrasta 3-5,5 godina u okviru programa vaspitno-obrazovnog rada. Porodice iz romskih naselja, porodice dece korisnika socijalne pomoći i budući roditelji, podstaknuti su da se priključe programima i unaprede svoja znanja i iskustva. Formirana su dva diversifikovana programa i izrađeni dvojezični flajeri.

Nina Šušić, učenica 8. razreda, Osnovna škola "Vuk Karadžić“, Beograd - Za vrhunske rezultate na državnim takmičenjima i međunarodnim olimpijadama u oblasti matematike
Nina je poznata po svestranosti i brojnim talentima kojima se ističe. Pokazuje veliku zainteresovanost i ljubav prema matematici i od samog početka školovanja takmiči se u kategorijama učenika koji su stariji od nje. Osvajala je prve nagrade na državnim takmičenjima iz matematike, fizike i informatike i računarstva i izuzetne plasmane na međunarodnim takmičenjima: Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi, Iranskoj geometrijskoj olimpijadi, Ukrajinskoj onlajn olimpijadi…
Pored uspeha iz prirodnih nauka, Nina pokazuje veliku ljubav i prema umetnosti, gde rezultati takođe ne izostaju. Osvajala je brojna priznanja na literarnim i likovnim konkursima. Neprekidno pomera granice i širi krug svojih interesovanja, bavi se fotografijom, streljaštvom, kuvanjem, šahom… U odeljenju je omiljena zbog svoje nasebičnosti i potrebe da pomogne drugima.

Marko Popović, učenik 8. razreda, Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić“, Subotica - Za svestranost, originalnost i uspehe u oblasti prirodnih i društvenih nauka
Marko je osvajač nagrada na državnim takmičenjima iz informatike i računarstva i srpskog jezika. Odlikuje ga i originalnost u pristupu i pronalaženju rešenja, što ga je kvalifikovalo da bude učesnik međunarodnih konferencija koje se bave veštačkom inteligencijom, marketingom, veb tehnologijom. Kreator je veb stranice „EduCompas” sa kojom je osvojeno 1. mesto na regionalnom takmičenju „Projektna nedelja”. Organizator je događaja „Misterija grada”, a kao predsednik Učeničkog parlamenta učestvovao je u organizaciji različitih humanitarnih akcija. Polaznik je škola programiranja u organizaciji IS Petnica i Fondacije Petlja. Među drugarima je omiljen i pronalazi vreme za druženje i sport.

Pavle Damjanović, učenik 8. razreda, Osnovna škola "Nada Popović“, Kruševac - Za izuzetne uspehe u oblasti informatike i programiranja
Na ponos škole i grada Kruševca, Pavle svojim interesovanjem za nauku i uspesima koji ga prate inspiriše druge učenike i nastavnike. Dobitnik je prvih nagrada na državnim tamičenjima iz računarstva i informatike, matematike, kao i prve nagrade na državnom takmičenju iz fizike.
Učestvovao je i ostvario razultate i na međunarodnim takmičenjima – bronzane medalje na Evropskoj juniorskoj olimpijadi i Balkanskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike. Koliko je omiljen u društvu, pokazuje i svečani doček koji su mu priredili učenici škole nakon dolaska sa Evropske juniorske olimpijade.

Vasilisa Milojković, učenica 8. razreda, Osnovna škola "Vuk Karadžić“, Ćuprija - Za svestranost i osvojene nagrade iz oblasti prirodnih, društvenih nauka i umetnosti
Vasilisa se, osim visokih postignuća u oblasti istorije, tehnike i tehnologije, književnosti, ističe i brojnim talentima i interesovanjima. Pohađa i Muzičku školu "Dušan Skovran“. Dobitnica je državnih nagrada: prve nagrade na takmičenju iz tehnike i tehnologije; treće nagrade na takmičenju Književna olimpijada; prve nagrade na takmičenju iz istorije; treće nagrade na takmičenju iz geografije. Učestvovala je na više od 20 opštinskih i okružnih takmičenja iz različitih oblasti i dobitnica je brojnih priznanja na različitim literarnim konkursima. Pohađala je programe IS Petnica i Dečije književne kolonije. Piše pesme i stvara svoje prve romane. Učesnica je mnogih vannastavnih aktivnosti koje realizuje lokalna zajednica, različite organizacije i savezi. U slobodno vreme bavi se plivanjem, glumom i jahanjem. Pokazuje empatiju prema drugima.

Miodrag Tasić, nastavnik tehnike i tehnologije, Osnovna škola "Dositej Obradović“, Omoljica - Za izuzetno zalaganje i značajna postignuća u radu sa učenicima u oblasti tehnike i tehnologije i bezbednosti u saobraćaju i doprinos unapređivanju kvaliteta obrazovnog i vaspitnog rada kroz obezbeđivanje okruženja podsticajnog za učenike, utemeljenog u međusobnom poštovanju
Miodrag Tasić, nastavnik tehnike i tehnologije u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“, Omoljica, svojim dugogodišnjim predanim radom predstavlja primer prosvetnog radnika posvećenog obrazovanju i vaspitanju generacija učenika, kako u oblasti tehnike i tehnologije, tako i u oblasti bezbednosti dece u saobraćaju, u kojima već godinama postiže izuzetne rezultate u evropskim okvirima.
Samo u 2023. godini učenici nastavnika Miodraga Tasića osvojili su prvo mesto na Republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije, prvo mesto na prvenstvu Evrope u poznavanju saobraćajnih propisa u organizaciji Međunarodne automobilske federacije (FIA). Takođe, prvo mesto u Evropi osvojio je i prethodne 2022. godine, a sa svojim učenicima učestvovao je na pet evropskih takmičenja (Pariz, Beč, Tirana, Ženeva, Zadar). Njegovi učenici su do sada na takmičenju iz tehnike i tehnologije, kao i na takmičenju „Šta znaš o saobraćaju”, osvojili preko 100 prvih, drugih i trećih nagrada.
Kroz svoj nastavnički poziv Miodrag Tasić stvara okruženje podsticajno za učenike, utemeljeno na međusobnom poštovanju, demonstrirajući ličnim primerom vrednosti i ponašanje koje se od učenika očekuje i predstavljajući primer pozitivnog stava prema radu. U skladu sa tim je i 2008. godine od maturanata generacije dobio diplomu za najkorektnijeg nastavnika. Osim toga, višestruki je dobitnik nagrada Pokrajinske vlade Vojvodine, a školske 2021/2022. godine dobija priznanje Društva pedagoga tehničke kulture za doprinos razvoju predmeta Tehnika i tehnologija.

Dr Branka Ivković Petronić, direktorka, Osnovna muzička škola "Nevena Popović“ Grocka, Beograd - Za izuzetno zalaganje i značajna postignuća u radu sa decom i učenicima i za doprinos građenju pozitivne socijalne klime u ustanovi
Dr Branka Ivković Petronić, čiji je moto „Nije dovoljno da čovek bude spreman za obavljanje svoje dužnosti – treba da zna šta mu je dužnost!”, po zvanju je doktor nauka iz muzičke teorije. Na mestu direktora Osnovne muzičke škole ,,Nevena Popović“ u Grockoj je od 2014. godine. Od njenog dolaska na rukovodeće mesto Ustanove broj učenika u Školi se utrostručio, kao i broj zaposlenih. Otvorena su nova izdvojena odeljenja u Vinči i Umčarima.
Direktorka je inicijator i organizator velikog broja humanitarnih aktivnosti kojima se podiže svest o dobročinstvu, empatiji, davanju, solidarnosti i pomaganju kod učenika, nastavnika, roditelja ali i šire društvene zajednice. Zbog toga je njena škola, 2023. godine, jedina muzička škola u Srbiji koja je dobila nagradu „Svedočanstvo o dobroti” za doprinos u podsticanju dobrih dela u Godini dobrote, od strane Srpskog filantropskog foruma, za svoj humanitarni i dobročiniteljski rad.
Stalnim stručnim usavršavanjem stekla je zvanje pedagoškog savetnika.
Dugogodišnji je saradnik Ministarstva prosvete kao član velikog broja radnih grupa u cilju unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada. Pod njenim rukovodstvom Škola se uključila u projekat Ministarstva prosvete „Obogaćeni jednosmenski rad” i osnovala prvu učeničku zadrugu među muzičkim školama.

Osnovna škola "Vasa Čarapić“, Beli Potok, Beograd - Za kvalitet nastave, učenja i vaspitnog rada, za razvijanje međusobnog poštovanja, solidarnosti i pozitivne atmosfere, podsticajne za učenje i negovanje saradničkih odnosa ustanove
Osnovna škola "Vasa Čarapić“ u Belom Potoku ima, pored matične škole, izdvojena odeljenja u Pinosavi i Zucu. U Školi se aktivno radi na osiguranju bezbednosti učenika, smanjenju nasilja i rešavanju konflikata mirnim putem, o čemu svedoči učešće u projektu „Škola bez nasilja” još od 2009. godine.
U Školi se Velika pažnja poklanja negovanju solidarnosti i pozitivne atmosfere stvaranjem podsticajnog okruženja za rad i učenje. Nastavnici ove škole permanentno se stručno usavršavaju, a neki od njih su i autori više stručnih seminara akreditovanih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Škola je iznedrila šest pedagoških savetnika.
U Školi funkcioniše sistem podrške učenicima sa posebnim sposobnostima, kao i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetu. U Školi se realizuju mnogobrojne kulturne aktivnosti, kroz nacionalnu i međunarodnu saradnju, kao i obeležavanje značajnih datuma i događaja. Škola je učesnik projekta Ministarstva prosvete „Obogaćeni jednosmenski rad” sa 13 raznovrsnih aktivnosti. Kvalitet rada Škole potvrđen je i dobijanjem najviše ocene na spoljašnjem vrednovanju 2014. i 2023. godine.

Osnovna škola "Ljubica Jovanović Radosavljević“, Podvrška, Kladovo - Za doprinos unapređivanju kvaliteta rada ustanove u svim segmentima
Osnovna škola "Ljubica Jovanović Radosavljević“ iz Podvrške u proteklih nekoliko godina postigla je mnogo za svoje selo, postala je ponos svog mesta, opštine i šire okoline. Dugogodišnjim zalaganjem, angažovanjem i kontinuiranim radom celokupnog tima Škola je pretvorena u modernu ustanovu sa odličnim materijalno-tehničkim uslovima za rad i sa visokim kvalitetom nastave, koji pre svega nastoji da bude po meri svojih učenika, kojih ima manje od 50 i da uvaži sve specifičnosti sredine u kojoj deca odrastaju. To potvrđuju primeri odličnih đaka i njihovi uspesi na takmičenjima tokom osnovne škole, kao i uspešan nastavak školovanja u srednjoj školi i na fakultetu. U školi se posvećuje pažnja svakom učeniku i realizuju se različiti projekti.
Škola godinama ostvaruje i uspešnu saradnju sa Kulturnim društvom Podrvška iz Beča. Za meštane Škola je postala centar zbivanja, nadomešćujući učenicima nedostatak kulturnih dešavanja, organizovanjem manifestacija, priredbi i festivala nauke, gde imaju priliku da i sami učestvuju, da se izraze i primene znanje. Potvrda kvaliteta je što je Škola 2013. i 2023. godine ocenjena najvišom ocenom na spoljašnjem vrednovanju rada.

Vladimir Agatonović, učenik 4. razreda, Gimnazija ,,Vuk Karadžić“, Trstenik - Za izuzetne rezultate u oblasti geografije i negovanju jezičke kulture
Vladimira odlikuje svestranost, radoznalost, istrajnost i istraživački duh. Ima visoka postignuća na takmičenjima tokom celokupnog školovanja, a u školskoj 2022/2023. godini osvojio je, osim opštinskih i okružnih nagrada, i 3. nagradu na Republičkom takmičenju – Književna olimpijada; 2. nagradu na Republičkom takmičenju iz geografije; bronzanu medalju na Evropskoj geografskoj olimpijadi.
Učestvovao je na Republičkom takmičenju iz istorije. Dobitnik je i trsteničke Oktobarske nagrade, a bio je i gost na prijemu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. U slobodno vreme voli da čita i crta. Prema svojim drugovima i profesorima se ophodi sa velikim poštovanjem i empatijom.

Nemanja Majski, učenik 4. razreda, Gimnazija "Veljko Petrović“, Sombor - Za postignute razultate na međunarodnim i republičkim takmičenjima u oblasti prirodnih nauka
Nemanjin talenat za matematiku i informatiku višestruko je potvrđivan na domaćim i međunarodnim takmičenjima tokom srednjoškolskog školovanja.
Osvojio je veliki broj nagrada u prethodnim godinama, a 2023. godina bila je veoma uspešna za Nemanju jer je osvojio i 3. nagradu i bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike, 2. nagradu i srebrnu medalju na Balkanskoj olimpijadi iz programiranja, 1. nagradu i zlatnu medalju na Srpskoj informatičkoj olimpijadi, 2. nagradu na Republičkom takmičenju iz matematike i fizike.
Dobitnik je nagrade „Mladi talenti“ koju dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport i višestruki dobitnik priznanja za izuzetne učenike u oblasti informatike.
Pokazuje aktivizam i humanost i organizuje različite ekološke i humanitarne akcije. Nemanja se ističe kao dobar drug i primeran učenik u svakom pogledu.

Teodora Lazarević, učenica 4. razred, Gimnazija "Miloš Savković“, Aranđelovac - Za uspeh u negovanju jezičke kulture i promociju ekoloških vrednosti
Teodora pokazuje izuzetnu posvećenost sticanju znanja, što je rezultiralo i uspehom na takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti i u 2023. godini.
Pored nagrada na opštinskim i okružnim takmičenjima, osvojila je i 3. mesto na Republičkom takmičenju iz književnosti na Književnoj olimpijadi, 1. mesto na Nacionalnoj olimpijadi održivog razvoja i zaštite životne sredine, Regionalnog centra za mlade talente "Nikola Tesla”, Beograd.
Pohađa dramsku sekciju i svojom kreativnošću afirmativno utiče i na ostale učenike. Odlikuje je skromnost, požrtvovanost i plemenitost koju svakodnevno pokazuje u odnosu sa nastavnicima i drugim učenicima.

Svetlana Milić, učenica 4. razreda, Tehnička škola, Žagubica - Za svestranost i aktivizam u oblasti prirodnih i društvenih nauka
Svetlana pokazuje svestranost i veoma je uspešna i u prirodnim i u društvenim naukama. Počev od osnovne škole osvajala je nagrade na opštinskim i okružnim takmičenjima, a dobitnica je i 2. nagrade na državnom takmičenju srednjih ekonomskih škola iz matematike.
Povezivanje gradiva, brzina rešavanja problema i izraženo logičko razmišljanje omogućili su joj da nakon pohađanja različitih istraživačkih kampova napiše istraživačke radove koji su objavljeni u Zborniku radova polaznika OKC ,,Vuk Karadžić“ u Tršiću "Mladi i srbistika”.
Društveno je odgovorna i bila je koordinatorka učenicima u projektu ,,U njihovim patikama“ u organizaciji Agencije UN za izbeglice.
Dobitnica je zahvalnice za učešće na Međunarodnom projektu ,,Napravi naučni ukras“ u organizaciji NVO "Oaza znanja“ za promociju prirodnih nauka i književnosti. Druželjubiva je i uvek spremna da pomogne drugima.

Đorđe Domazet, nastavnik matematike u Mitrovačkoj gimnaziji, Sremska Mitrovica - Za izuzetno zalaganje i značajna postignuća u radu sa učenicima
Đorđe Domazet je nastavnik matematike u Mitrovačkoj gimnaziji, Sremska Mitrovica i u njoj radi 23 godine.
Razvijajući nastavu na daljinu napravio je Jutjub kanal „Đorđe Domazet – Ne samo matematika”, koji trenutno sadrži 151 lekciju iz matematike za sva četiri razreda svih gimnazijskih smerova. Za portal RTS Planeta Moja škola snimio je 13 lekcija iz matematike za učenike prvog razreda.
Predsednik je podružnice Društva matematičara Srbije za Srem i organizator svih takmičenja iz matematike u školi. Bio je mentor učenicima koji su osvajali nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Za rezultate u matematici nagrađen je velikim brojem Svetosavskih povelja Skupštine grada Sremske Mitrovice, kao i pohvalom mentoru u oblasti matematike Vlade AP Vojvodine.
Autor je monografije Mitrovačke gimnazije „Sazvežđa iznad sremske ravnice”. Učesnik je velikog broja međunarodnih projekata u koje je bila uključena Mitrovačka gimnazija. Objavio je tri knjige i mnoštvo članaka u časopisima.

Mr Milibor Saković, direktor, Prva ekonomska škola, Beograd - Za posebno zalaganje i doprinos u domenu profesionalnog javnog delovanja, zastupanja i promovisanja delatnosti ustanove u domaćim i međunarodnom okviru
Mr Milibor Saković je direktor Prve ekonomske škole u Beogradu. Po obrazovanju je matematičar. Vrhunski je stručnjak iz oblasti informatičkog obrazovanja. Od 2007. godine obavlja funkciju direktora i doprineo je da škola postane prestižna i uvažena institucija, kako u pogledu školovanja učenika, tako i izuzetnog kadra.
Ostvario je proširenu delatnost svoje ustanove, inicirao i realizovao sa Sportskom gimnazijom iz Sarajeva učešće učenika i nastavnika u projektu „Međunarodna revija sporta”, kao i projekat „Partnerstvo na delu” sa školom iz Ulma u Nemačkoj. Od 2011. godine vodi Zajednicu ekonomskih, pravno-birotehničkih, ugostiteljsko-turističkih, trgovinskih i trgovačkih škola. Od 2018. godine je član, a trenutno i potpredsednik Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a dve godine je bio i član Nacionalnog prosvetnog saveta. Inicijator je i osnivač projekta „Ekonomijada srednjih škola bivše Jugoslavije” u kojem se nalazi 11 škola. Član je Upravnog odbora Društva direktora škola Srbije. Autor je zbirke zadataka iz poslovne informatike, knjiga iz informatike i računarstva za osnovne škole i udžbenika matematike za gimnazije i stručne škole.

Medicinska škola "Dr Andra Jovanović“, Šabac - Za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja
Medicinska škola "Dr Andra Jovanović“ u Šapcu spada u tri najstarije medicinske škole u zemlji, a počela je sa radom 1946. godine. Verifikovana je za 12 obrazovnih profila. Trenutno se realizuje nastava u osam profila za 830 učenika.
Škola je regionalni trening centar u svojoj oblasti. Ima višedecenijsku saradnju sa zdravstvenim ustanovama i drugim socijalnim partnerima. Renovirana je i ima izuzetno dobro opremljene kabinete i laboratorije. Učenici postižu izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima iz stručnih i opšteobrazovnih predmeta, a po sportskim uspesima jedna su od najtrofejnijih srednjih škola u Srbiji. Ovi uspesi rezultat su rada 27 školskih sekcija. Jedna od njih – novinarska, iznedrila je časopis „Medicus“, sa jubilarnih 20 godina rada i nekoliko republičkih nagrada.
Škola učestvuje u realizaciji međunarodnog projekta „Unapređivanje kvaliteta stručnog obrazovanja kroz jačanje organizatora praktične nastave”, „Program modernizacije škola“, kao i projekat „Bez barijere do obrazovanja”.
Prepoznatljiva je po učešću u brojnim humanitarnim akcijama.

Prva kragujevačka gimnazija, Kragujevac - Za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja
Prva kragujevačka gimnazija obeležila je 2023. godine 190 godina postojanja. Osnovana je 1833. godine kao prva gimnazija u Kneževini Srbiji u kojoj se nastava odvijala na srpskom jeziku. Osim prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera škola upisuje učenike i u specijalizovana odeljenja za talentovane učenike, kao što su odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, za računarstvo i informatiku, za biologiju i hemiju, a od ove školske godine i bilingvalno odeljenje na francuskom jeziku. Upisuje i odeljenja učenika 7. i 8. razreda obdarenih za matematiku. Školu trenutno pohađa 1420 učenika.
Škola je učestvovala u brojnim projektima: „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS“, „Projekat podrške međunarodnog partnerstva sa školama“, „Razvionica“, „Projekat razvoja medijske kulture INTERNEST“, Korišćenje IKT alata GRASS, Erazmus+ projekt STEM. Njeni učenici učestvuju na festivalima nauke, borave u IS Petnica, takmiče se na pozorišnim susretima, sportskim manifestacijama i osvajaju brojne nagrade na međunarodnim i republičkim takmičenjima. Lego sekcija je osvojila nagrade na međunarodnim takmičenjima robotike u Danskoj, SAD, Australiji i Maroku. Prva kragujevačka gimnazija je nosilac Plakete „Sv. Đorđe”.

Vera Stolić, studentkinja, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Univerzitet umetnosti u Beogradu - Za izuzetan doprinos i unapređivanje srpskog nematerijalnog kulturnog nasleđa
Vera Stolić, student četvrte godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, odsek za etnomuzikologiju i etnokoreologiju, izvođač je tradicionalne srpske muzike.
Učesnica je mnogobrojnih humanitarnih koncerata, koji su u najvećem broju bili posvećeni srpskom narodu na području AP Kosova i Metohije i doprinosi očuvanju srpske kulture i tradicije. Osvajač je prvih nagrada na mnogim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Na najvećem svetskom takmičenju folklorne muzike u Rumuniji, 2022. godine, osvojila je 1. mesto.
Autor je dve pesme, od kojih je jednu objavila izdavačka kuća PGP RTS (pesma očuvanja srpske kulture i tradicije).
Dobitnik je mnogih zahvalnica i priznanja.

Dr Natali Stojiljković, šef sektora za razvoj Loreal – Pariz, Francuska - Za izuzetan doprinos obrazovanju i ostvarene rezultate u naučno-istraživačkom radu
Tokom petnaestogodišnje saradnje sa Univerzitetom u Nišu višestruko je doprinela razvoju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, ali i celokupnog visokog obrazovanja u Republici Srbiji.
Francusko-srpsku školu masene spektrometrije u Nišu osnovala je sa kolegama dr Žan Kolod Tebe i dr Anom Varnet, kao i nevladinu organizaciju AQUALEER u Parizu, sa predstavništvom u Srbiji, u cilju promovisanja razmene naučnika, istraživača i nastavnika između Francuske i Srbije. Do sada je Školu završilo preko 700 učesnika iz celog regiona.
Organizovano je kontinuirano usavršavanje nastavnika i studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu u laboratoriji na Univerzitetu „Marija i Pjer Kiri” u Parizu, u oblasti primene masene spektrometrije uključivanjem tekućih istraživanja i naučnih projekata Prirodno-matematičkog fakulteta.
Celokupno petnaestogodišnje angažovanje dr Natali Stojiljković je bilo isključivo bazirano na njenom dobrovoljnom, volonterskom radu.

Prof. dr Radovan Bogdanović, pedijatar, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, počasni predsednik Udruženja pedijatara Srbije - Za primenljivost stručnog/naučnog rada u obrazovno-vaspitnom sistemu Republike Srbije
Profesor Radovan Bogdanović – redovni profesor Medicinskog fakulteta (u penziji) Univerziteta u Beogradu, pedijatar – dečja nefrologija, redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, počasni predsednik Udruženja pedijatara Srbije. Uža specijalnost mu je dečja nefrologija.
Bio je predsednik Republičke stručne komisije za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine kada je sačinjen predlog Nacionalnog programa zdravstvene zaštite žena, dece i omladine koji je usvojen 2009. godine. Predstavio je i sistem za zdravstvenu zaštitu dece u Srbiji.
Bio je rukovodilac u dva, a saradnik u tri naučna projekta Ministarstva nauke Republike Srbije iz oblasti dečje nefrologije. Bio je i predavač, urednik, glavni urednik, redaktor, priređivač, organizator mnogih naučnih i stručnih skupova u oblasti pedijatrije. Dobitnik je mnogih nagrada, priznanja, zahvalnica, plaketa, od kojih je najznačanija nagrada Grada Beograda za izuzetno delo u oblasti medicine 2016. godine.

Prof. dr Nedeljko Radlović, pedijatar, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva - Za primenljivost stručnog/naučnog rada u obrazovno-vaspitnom sistemu Republike Srbije
Profesor Radlović – redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pedijatar, supspecijalista gastroenterohepatolog, redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, zatim član Udruženja pedijatara Srbije, Srpskog društva za ishranu, Internacionalne pedijatrijske asocijacije.
Uža specijalnost mu je dečja gastroenterohepatologija, ishrana i metabolizam. Uveo je stereomikroskopiju sluznice tankog creva u dijagnostici hroničnih enteropatija kod dece i druge savremene dijagnostičko-terapijske procedure.
Sa prof. Raškom Stepanovićem je tvorac Orosala 65 (Galenika).
Zajedno sa prof. dr Radovanom Bogdanovićem je autor udžbenika za poslediplomsko usavršavanje lekara „Pedijatrija” i dobitnik nagrade Grada Beograda za izuzetno delo u oblasti medicine 2016. godine.
Usavršavao se u Londonu i Gracu. Objavio je 433 stručno-naučna rada.

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd - Za ukupan doprinos razvoju visokog obrazovanja u Republici Srbiji
Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd ostvarila je izuzetne rezultate u domenima podizanja kvaliteta nastavnog procesa, saradnje sa privredom, unapređivanja kvaliteta opreme za nastavni proces, međunarodne saradnje, usluga obrazovanja odraslih i angažovanja studenata.
Svi studijski programi se koncipiraju u skladu sa savremenim trendovima i sa sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada. Organizatori su brojnih humanitarnih akcija tokom prethodnih godina.
Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd je značajno proširila listu međunarodnih partnerskih visokoškolskih institucija, a na osnovu interinstitucionalnih ugovora realizovane su studentske mobilnosti, kao i mobilnosti zaposlenih u okviru Erazmus+ projekata.

Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu - Za izuzetan doprinos razvoju umetničkog visokog obrazovanja
Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu deluje kao visokoškolska ustanova od 2003. godine i svojim radom značajno obogaćuje kulturnu scenu Niša i regiona.
Aktivnosti nastavnika, saradnika i studenata su značajne na polju edukacije, kulture i humanitarnog delovanja u domaćim i međunarodnim okvirima.
Fakultet umetnosti je nosilac nagrade grada Niša „11. januar“ i nagrade „Svetislav Milić – mladima od srca“ humanitarne organizacije „Nađi Raula“ za instituciju godine u domenu delovanja za mlade.

Drago Kecman, dugogodišnji direktor AKUD-a „ŠPANAC” Univerziteta u Beogradu - Za negovanje kulture i običaja i doprinos unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada kroz organizaciju vannastavnih aktivnosti
Posvećeni rad Draga Kecmana, prvo kao igrača, a onda kao direktora AKUD-a „ŠPANAC” u poslednjih 55 godina, prevazilazi okvire standardnog profesionalnog angažovanja. To je rad koji je generacijama studenata Beogradskog univerziteta usadio trajne kulturne vrednosti, od kojih mnogi i danas deluju u raznim oblastima umetnosti i kulture. To je rad koji je AKUD „ŠPANAC” doveo do prestižnih nagrada.
Negovanje kulture i običaja i doprinos unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada kroz organizaciju vannastavnih aktivnosti: AKUD „ŠPANAC” je umetničko udruženje studenata Univerziteta u Beogradu, koje okuplja oko 400 članova u umetničkim ansamblima (Akademski hor, Ansambl narodnih igara i pesama, Ansambl narodne muzike i Akademsko pozorište -Teatar DES).
AKUD „ŠPANAC” je u proteklih sedam decenija prepoznatljivim umetničkim izrazom postigao najviše rezultate u oblasti kulture i umetnosti, za šta je nagrađen najprestižnijim nagradama.
Pored potpune posvećenosti AKUD „ŠPANAC”, 1995. je osnovao organizaciju „CIOF SERBIA” pod okriljem UNESCO-a. 2016. godine osniva Savez kulturno umetničkih društava Srbije u cilju promocije nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije.

Studentski kulturni centar Niš - Za obuhvat učeničke i studentske populacije u osmišljavanju i realizaciji kulturnih sadržaja
SKC Niš je Ustanova studentskog standarda, koja od 1993. godine, kontinuirano, razvija i unapređuje kulturno-umetničke sadržaje za mlade, pre svega za studentsku populacija Univerziteta u Nišu.
U okviru SKC-a Niš deluju Akademski mešoviti hor, Ženski hor, Ansambl narodnih pesama i igara „ORO”, Veliki narodni orkestar i Akademsko pozorište.
Na godišnjem nivou SKC Niš organizuje oko 300 kulturno-umetničkih programa, od kojih je veliki broj direktno vezan za Univerzitet u Nišu i Grad Niš.
SKC Niš je organizator značajnih međunarodnih festivala, čime doprinosi podizanju turističkih potencijala Grada Niša: Međunarodni studentski festival folklora, Međunarodni studentski pozorišni festival URBANFEST, Festival diplomskog filma, Međunarodni festival univerzitetskih horova HOROVANjE. Dobitnici su mnogobrojnih nagrada na međunarodnim festivalima akademskih umetničkih ansambala. Grad Niš je, za doprinos koji je SKC dao kulturi Niša, dodelio najvišu gradsku nagradu „11. maj” Akademskom folklornom ansamblu „ORO” – 2018. godine i Akademskom horu – 2022. godine.

Ivan Zaporožac, predsednik Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica - Za doprinos afirmaciji obrazovanja na svim nivoima
Kao dugogodišnji prosvetni radnik, zatim direktor Osnovne škole ,,Branko Radičević“ u Kosovskoj Mitrovici, potom i rukovodilac Školske uprave Kosovska Mitrovica, a sada na mestu predsednika Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, Ivan Zaporožac aktivno radi na unapređivanju uslova za rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na prostoru AP Kosova i Metohije.
Organizator je niza humanitarnih, kulturnih i sportskih manifestacija kojima je obogaćivao školski i studentski život u ovim teškim vremenima.
Izazovi sa kojima se suočava u obavljanju važnih funkcija nisu ga sprečili da uspostavlja konstruktivne odnose sa zaposlenima u obrazovanju, učenicima i studentima, kao i da promoviše obrazovanje na svim nivoima na prostoru AP Kosova i Metohije.

Institut za mentalno zdravlje, Beograd - Za izuzetan doprinos unapređivanju svesti o važnosti mentalnog zdravlja
Klinika za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje pruža dugogodišnju podršku deci i mladima, kako u školskoj sredini, tako i van nje. Institut aktivno podržava obrazovne ustanove u procesu prilagođavanja vaspitno-obrazovnog programa, kao i kroz savetodavnu podršku u radu sa učenicima koji imaju različite mentalne poteškoće.
I pre nego što su njihove obaveze u odgovoru na krizne događaje definisane, psihijatri i psiholozi iz Instituta volonterski su pružali pomoć onima kojima je bila najpotrebnija, svakodnevnim boravkom u školama koje su pogođene kriznim događajima i formiranjem sistema psihosocijalne podrške u Beogradu, Mladenovcu, Smederevu, Malom Orašju, Lazarevcu i Pančevu.
Organizovali su tribine i radionice za roditelje, učestvovali su u izradi ”„Protokola o postupanju prilikom suočavanja društva sa kriznim situacijama”, mobilisali „Mobilni tim za mentalno zdravlje i sigurnost dece i mladih“, povezali se sa stručnjacima za traumu iz Norveške i Sjedinjenih Američkih Država i pripremili publikacije za unapređivanje mentalnog zdravlja u odgovoru na krizne događaje. U aprilu 2023. godine obeležili su šezdeset godina postojanja.

Izdavačko preduzeće ,,Pravoslavna reč“, Novi Sad - Za izuzetan doprinos negovanju maternjeg jezika, istorije, kulture i običaja
Kao jedna od najznačajnijih izdavačkih kuća na teritoriji Republike Srbije, Izdavačko preduzeće ,,Pravoslavna reč“ iz Novog Sada, od svog osnivanja, 1992. godine, doprinosi unapređivanju nacionalnog i kulturnog identiteta. Autori izdanja ove prestižne institucije afirmisani su profesori, naučnici i pisci.
Ova izdavačka kuća je svoj rad i bogato izdavačko iskustvo poširila i van granica Republike Srbije. Zahvaljujući delovanju ,,Pravoslavne reči“ mnoge monografije, izuzetne grafičke i štamparske izrade, iz domena nacionalne, kao i evropske umetničke, kulturne i istorijske vrednosti prevedene su na srpski jezik i nalaze se u bibliotekama obrazovnih ustanova.
Dobitnik je brojnih nagrada, kao što su Sretenjsko priznanje, Orden Svetog Save, Oktobarska nagrada grada Novog Sada. Gradeći sopstvenu izdavačku prepoznatljivost, ,,Pravoslavna reč“ donosi novi zamah očuvanju našeg nacionalnog identiteta.

Akademija Filipović DOO, Jagodina - Za izuzetan doprinos povećanju ulaganja u obrazovanje i rezultate u sistemu stalnog stručnog usavršavanja
Akademija Filipović DOO je organizacija koja se od 2003. godine bavi neformalnim obrazovanjem zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.
Do sada je samostalno ili sa partnerima akreditovala 73 seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, 11 konferencija i niz tribina koje je pohađalo više od 80.000 polaznika.
Naročito se ističe doprinos ove organizacije u razvijanju veb platforme „Školski informacioni sistem”, koji koristi veliki broj ustanova obrazovanja i vaspitanja, i to ne samo u našoj zemlji, već i u regionu. Ovaj inovativni sistem olakšava ustanovama rukovođenje i izradu niza školskih izveštaja i druge prateće dokumentacije.
Doprinos sistemu obrazovanja Akademija Filipović DOO iz Jagodine dala je i kroz veb aplikaciju E-portfolio nastavnika, učenika i direktora, koja predstavlja novi alat u domenu dokumentovanja, analize i vrednovanja rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.
Podrškom zaposlenima iz sistema obrazovanja u nastojanjima da obrazovanje prati savremene trendove i inovativnost u nastavi, kao i celoživotno učenje, ova organizacija ističe se kao jedna od važnih partnera u obrazovanju.
izvor i foto:prosveta.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE