OpstinaBrus0316

Brus 13.07.2021. Opština Brus već duže vreme funkcioniše bez Načelnika Opštinske uprave, saznajemo nezvanično, i tim povodom danas je upućen zvaničan dopis sa pitanjima na koji bi trebao stići odgovor, najkasnije za 15 dana.

Naime, prema uvidu u dokumenta na zvaničnom sajtu Opštine Brus postoje indikcije da Opština Brus nema načelnika Opštinske uprave još od meseca novembra ili decembra 2020. godine što potvrđuje Informator o radu organa opštinske uprave Brus objavljen 29. decembra 2020. godine u kom nije navedena funkcija Načelnika Opštinske uprave opštine Brus kao ni u Informatoru o radu koji je objavljen 19. aprila 2021. godine. Na zvaničnom sajtu Opštine Brus, u kategoriji Opštinska uprava, ne postoji funkcija Načelnik več je navedena funkcija zamenik Načelnika
Takođe, na zvaničnom sajtu Opštine Brus od perioda novembar/decembar 2020. godine pa do danas većinu dokumenata potpisao je zamenik Načelnika Opštinske uprave opštine Brus.

Inače, funkcija Načelnika Opštine Brus, prema zvaničnom sajtu Opštine Brus, podrazumeva sledeće dužnosti i obaveze:
- rukovodi radom Opštinske uprave,
- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi,
- uz saglasnost Opštinskog veća, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih u Opštinskoj upravi,
- organizuje, koordinira i usmerava rad Opštinske uprave,
- raspoređuje šefove odseka u Opštinskoj upravi,
- rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica Opštinske uprave,
- predstavlja i zastupa Opštinsku upravu ukoliko ti poslovi Zakonom ili odlukom Skupštine nisu stavljeni u nadležnost drugog organa opštine,
- vrši druge poslove koji su mu zakonom, statutom i drugim aktima organa opštine stavljeni u nadležnost.

Prema važećem Statutu Opštine Brus "Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina, i  može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi raspoređuje načelnik Opštinske uprave i za svoj rad i rad Opštinske uprave odgovara Opštinskom veću... "

U statutu Opštine Brus je navedeno i da "Odluku o Opštinskoj upravi donosi Skupština opštine na predlog Opštinskog veća dok Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske uprave, posebnih organa, službi i organizacija objedinjuje načelnik Opštinske uprave i dostavlja Opštinskom veću na usvajanjе... 

Takođe, u Statutu Opštine Brus je navedeno "Budući da Opštisko veće postavlja Načelnika Opštinske uprave i vrši nadzor nad njenim radom, ne postoji odnos odgovornosti Načelnika Opštinske uprave prema skupštini."

Da li će Opština Brus odnosno Opštinsko veće, ukoliko nema Načelnika Opštinske uprave, rešiti tu nedoumicu odgovorima na pitanja upućenim 13. jula 2021. godine jer nelogično da Opština Brus raspisuje konkurse za popunjavanje radnih mesta pri Opštinskoj upravi a da nema funkciju Načelnika tj da nije izabran Načelnik Opštinske uprave, ili je za efikasan rad dovoljno da imaju zamenika Načelnika Opštinske uprave...
N.Miljković izvor:zvanični sajt Opštine Brus


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE