SOBrus sala03191

Nova sednica Skupštine opštine Brus zakazana je za petak 07. jun 2024. godine sa početkom u 11:00 časova, u maloj sali Centra za kulturu Brus.

Za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa druge sednice Skupštine opštine Brus održane 05.04.2024. godine.
  - Prilog: materijal
 2. Razmatranje predloga Odluke o završnom računu budžeta opštine Brus za 2023. godinu.
  - Prilog: materijal
 3. Razmatranje nacrta Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 4. Razmatranje predloga Odluke o izmeni i dopuni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, zabavnih salona, kladionica i drugih iobjekata na teritoriji opštine Brus.
  - Prilog: materijal
 5. Razmatranje predloga Odluke o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sproverde postupak prenosa prava javne svojine sa Republike Srbije u javnu svojinu opštine Brus.
  - Prilog: materijal
 6. Razmatranje predloga Odluke o brisanju ulice na katastarskoj parceli broj 746/2 KO Brus.
  - Prilog: materijal
 7. Razmatranje predloga Odluke o pristupanju izrade programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Brus za 2025. godinu.
  - Prilog: materijal
 8. Razmatranje predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije turističkog kompleksa „Jaram" na Kopaoniku u opštini Brus.
  - Prilog: materijal
 9. Razmatranje predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije turističkog kompleksa „Srebrnac" na Kopaoniku u opštini Brus.
  - Prilog: materijal
 10. Razmatranje predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije turističkog kompleksa „Rendara" na Kopaoniku u opštini Brus.
  - Prilog: materijal
 11. Razmatranje predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za sekundarni turistički centar „Gočmanci" u opštini Brus.
  - Prilog: materijal
 12. Razmatranje predloga Odluke Nadzornog odbora JKP „Rasina" Brus broj 1681/2024- 2/3 od 16.05.2024. godine.
  - Prilog: materijal
 13. Razmatranje predloga Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Brus.
  - Prilog: materijal
 14. Razmatranje predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji opštine Brus.
  - Prilog: materijal
 15. Razmatranje predloga Odluke Nadzornog odbora JKP „Rasina" Brus, broj 1681/2021- 2/1 od 16.05.2024. godine, o odobravanju ispravke tehničke greške Cenovnika osnovnih usluga broj 4669/2023 od 28.12.2023. godine.
  - Prilog: materijal
 16. Razmatranje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP „Rasina" Brus za period od 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine.
  - Prilog: materijal
 17. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Brus za period 01.01.2023.-30.10.2023. godine.
  - Prilog: materijal
 18. Razmatranje Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Brus za 2023. godinu.
  - Prilog: materijal
 19. Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Centra za kulturu Brus za 2023. godinu.
  - Prilog: materijal
 20. Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Brus za 2023. godinu.
  - Prilog: materijal
 21. Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije regije Kopaonik za 2023. godinu.
  - Prilog: materijal
 22. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Predsednika opštine Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 23. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Skupštine opštine Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 24. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Opštinskog veća opštine Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 25. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Opštinske uprave opštine Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 26. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Opštinskog pravobranilaštva opštine Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  -Prilog: materijal
 27. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Štaba za vanredne situacije sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 28. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 29. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 30. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Narodne biblioteke Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 31. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Centra za kulturu Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 32. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Turističke organizacije opštine Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 33. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Brus „Sportski centar" Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 34. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Centra za socijalni rad Brus sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 35. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Mesnih zajednica opštine Brus za 2024. godinu sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 36. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana PU „Pahuljice" Brus za 2024. godinu sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 37. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Osnovne škole „Vuk Karadžić" Blaževo za 2024. godinu sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 38. Razmatranje Usklađenog finansijskog plana Osnovne škole „Branko Radičević" Razbojna za 2024. godinu sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 39. Razmatranje zahteva Ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar" Brus za saglasnost na Cenovnik za Gradski bazen za sezonu za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 40. Razmatranje zahteva Ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar" Brus za saglasnost za dodelu besplatnih sezonskih karata za kupališnu sezonu za 2024. godinu.
  - Prilog: materijal
 41. Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Komisije za pribavljanje, otuđenje i davanje zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus.
  - Prilog: materijal
 42. Razmatranje predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Brus.
  - Prilog: materijal
 43. Razmatranje predloga Rešenja o dopuni rešenja o imenovanju Upravnog odbora ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar" Brus.
   (sa materijalom bićete upoznati na samoj sednici)
 44. Razmatranje predloga Rešenja o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad Brus.
  - Prilog: materijal
 45. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju sekretara Skupštine opštine Brus.
  (sa materijalom bićete upoznati na samoj sednici)
 46. Razmatranje predloga Rešenja o postavljenju sekretara Skupštine opštine Brus.
  (sa materijalom bićete upoznati na samoj sednici)
 47. Odbornička pitanja.

Kako je protekla prethodna sednica SO Brus pogledajte na linku OVDE
izvor:SO Brus


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE