Stadion140816

Odluka o zabrani korišćenja fudbalskog stadiona u Brusu, koje je pojedinim klubovima dostavila Ustanova za fizičku kulturu "Sportski centar" Brus, je nezakonita prema dopisu Odeljenja za inspekcijske poslove Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Prenosimo u celosti odgovor koji je od Ministarsrva omladine i sporta - Odeljenja za inspekcijske poslove dobio Fudbalski klub "FUD" Brus:  "Ministarstvu omladine i sporta 19. septembra 2016. godine obratili ste se predstavkom u kojoj ste naveli da vam je Ustanova za fizičku kulturu „Sportski centar“ Brus zabranila da trenirate i da igrate utakmice na gradskom stadionu u Brusu kao i da nemate gde da trenirate jer vam je zabranjen ulazak i na pomoćni teren.

U postupku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je Skupština opštine Brus. 16. avgvsta 2016. godine donela Odluku Broj: 463-41/2016-1. o prenosu prava korišćenja na određenim nepokretnostima u javnoj svojini opštine Brus.

Ovom Odlukom Ustanovi za fizičku kulturu "Sportski centar" Brus prenela je pravo korišćenja Ustanovi za fizičku kulturu „Sportski centar“ Brus sa sedištem u Brusu, na nepokretnostima — objekat gradskog stadiona u Brusu sa pomoćnim objektima, objekat u kome se nalaze svlačionice i spratni deo objekta, sve upisano y LN Broj: 250 KO Brus, na kp. br. 474.

Ustanova za fizičku kulturu "Sportski centar" “Brus je svojom Odlukom Broj: 137/2016 od 9. avgusta 2016. godine, dakle pre nego joj je Skupština opštine Brus prenela pravo korišćenja nanavedenim sportskim objektima, predmetne sportske objekte prenela na korišćenje FK "Kopaonik" i OFK "Kopaonik 1931" oba sa sedištem u Brusu.

Pored ove, Ustanova je 17. avgusta 2016. godine donela još jednu Odluku Broj: 146/2016 kojom je iste objekte takođe prenela na korišćenje FK "Kopaonik" i OFK "Kopaonik 1931".

Ispitujući odluke u smislu odredbe člana 149. stav 3. Zakona o sportu, kao i u smislu odredbe člana 2. stav 3. Pravilnika o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima i navoda Ustanove iz podneska od 15. novembra 2016. godine. u postupku inspekcijskog nadzora sportski inspektor je utvrdio da su odluke nezakonite.

Naime, Odlukom broj 137/2016 od 9. avgusta 2016. godine Ustanova je protivno imperativnim propisima raspolagala imovinom nad kojom nije imala bilo kakvo pravo jer je u vreme donošenja navedene Odluke predmetna imovina bila u javnoj svojini lokalne samouprave Brus.

Odluka Broj 146/2016 od 17. avgusta 2016. godine, Ustanove doneta je protivno članu 3. stav 2. Odluke Skupštine opštine Brus Broj: 463-41 /2016-I od 16. avgusta 2016 godine, kojom je izričito zaoranjeno da se nepokretnost ne može davati u podzakup ili na korišćenje trećim licima.

Sportski inspektor doneo je Rešenje Broj: 66-00-749/1 /2016-07 od 24. novembra 2016. godine kojim je naloženo da Ustanova za fizičku kulturu "Sportski centar" Brus, ulica Kralja Petra I broj 120, donese odluku kojom će staviti van snage svoje Odluke broj 137/2016 od 9. avgusta 2016.godine i broj 146/2016 od 17. avgusta 2016. godine, s obzirom na to da su navedene odluke u suprotnsti sa članom 149. stav 3. Zakona o sportu koji propisuje da javni sportski objekti moraju biti dostupni građanima pod jednakim uslovima i članom 2. stav 3. Pravilnika o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima propisano je da javni sportski objekti moraju biti dostupni građanima pod jednakim uslovima.
U vezi sa navedenim, posebno napominjemo da je odredbom člana 137. stav 1. tačka 15) Zakona o sportu propisano da racionalnno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave i sportskih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta čine potrebe i interese građana u jedinicama lokalne samouprave u oblasti sporta, za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva u budžetu lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

U skladu sa članom 138. stav 5. Zakona o sportu, napred navedeni interes predstavlja poseban program čiji predlog podnosi teritorijalni sportski savez jedinice lokalne samouprave i druge organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u skladu sa dinamikom utvrđenom u članu 1 17. stav 1. ovog zakona (po javnom pozivu).

Shodnom primenom člana 138. stav 1. u vezi člana 121. stav 3. Zakona o sportu, nadležni organ jedinice lokalne samouprave prilikom odlučivanja o predlozima posebnog programa donosi pojedinačno rešenje.

S tim u vezi, član 121. stav 4. 3akona o sportu propisuje da je rešenje jedinice lokalne samuprave konačno, i da se protiv njega može voditi upravni spor, ukoliko je podnosilac predloga nezadovoljan rešenjem.

Na osnovu svega navedenog proizlazi obaveza Fudbalskog kluba „FUD" iz Brusa, da postupi u skladu sa napred citiranim zakonskim odredbama."

MOS FUD 111216 1 MOS FUD 111216 2


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE